www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Návrh optimalizace středních škol - na Středočeském kraji vystrčili růžky zastánci centrálního plánování

2021-02-16 05:20:37 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Po listopadu 1989 se začal proces demokratizace našeho školství, jehož hlavním motivem byla autonomie škol, akademická svoboda. Po třiceti letech se však přímo v centru Středočeského kraje znovu odkudsi vynořují plánovači a kolektivizátoři. Šokujícímu návrhu takzvané optimalizace z dílny expertů odboru školství však nová politická garnitura evidentně nevzdoruje, radní Milan Vácha je naopak jeho přesvědčeným zastáncem. Historie má opět tendenci navrátit se do starých kolejí...

Foto

Středočeský kraj.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Dokument s názvem Návrh optimalizace sítě středních škol zřizovaných Středočeským krajem (2020) vznikl na Odboru školství Středočeského kraje v březnu 2020, tedy ještě za minulého politického vedení. Vedoucím odboru, čítajícího takřka 60 zaměstnanců, je PhDr. Alois Surynek, Ph.D. Ten však pod dokumentem podepsán není. Pod tímto šestnáctistránkovým elaborátem není totiž podepsán nikdo. Na konci najdeme jen zkratku odboru a příslušného oddělení. Dle autorského zákona se tedy jedná o dokument anonymní. Může být něco takového ještě vůbec možné?

Úvodní žargon o tom, jak obtížné je vhodně reagovat na dynamiku personálního, geografického, dopravního, sociálního, demografického a politického prostředí, jež vzdělávací systém ovlivňuje, je v naprostém rozporu s dalšími partiemi dokumentu.

Krajští školní plánovači se zde totiž dopouštějí základního metodologického omylu či jim to tak spíše bylo zadáno - posouzení KVALITY vzdělávacího systému totiž pojednávají zorným úhlem KVANTITY. Ejhle, na Středočeském kraji uzrál nový společenský jev: jedna ze základních marxistických pouček „kvantita přerůstá v kvalitu“ (modifikace Hegelovy myšlenky) je zde překonána. V pojetí Kraje kvalita naopak přerůstá v kvantitu, která se zde stává hlavním kritériem posouzení vzdělávacího systému.

Tak gratuluji - snaha učitele o kvalitní práci ve třídě, jeho příprava na hodinu, práce na dalším sebevzdělávání, snaha kolegů pomoci začátečníkovi, dobře míněné hospitace, zodpovědná a rozhodně nelehká práce ředitelů, spolupráce s rodiči, řada mimoškolních aktivit! To vše jste ve své takzvané optimalizaci poslali do háje. Kvalita se totiž do excelovské tabulky zachycuje dost obtížně. Skutečná optimalizace vzdělávacího systému musí záležet v posouzení jeho kvality. Kvantita, jako součást podpůrná, je až sekundární. Ona totiž kvalita vzdělávacího procesu je věcí individuálního posouzení zkušeného pedagoga, tudíž může být i snáze (na rozdíl od tabulek a statistik) předmětem kritiky. A to není patrně žádoucí.

Ve vzdělávacím procesu totiž nejde o výrobu a prodej zboží, stav akcií na burze, meteorologické měření, statistiku úmrtnosti na silnicích, půjčku v bance. Podkladem k optimalizaci nemůže být například ani statistické vyhodnocení výsledků maturitních zkoušek a podobně, protože škola od školy, kantor od kantora, žák od žáka, tedy matérie této statistiky, nejsou roboti ale jejich individuality se liší. Taková statistika je falešná, fikce, bez základu v realitě, jen hra s čísly.

Kantoři a žáci ke své práci a ke studiu přistupují chválabohu na základě svého postoje, vzdělání, svých zájmů, pedagogických zkušeností. To oni jsou ve třídě, učebně, tělocvičně, na mimoškolní aktivitě...

Nejde tu o nic marginálního, jedná se totiž o výchovu a vzdělání mladé generace Středočeského kraje, tedy o naši budoucnost. Jeho kvalitu může individuálně posoudit pouze pedagog, zkušený praktik s přehledem o fungování vzdělávacího systému u nás i v civilizovaném zahraničí, nepřerušeném komunistickou totalitou. Ne v různých motivacích a sporech politiků, ne od psacího stolu úředníka, ne nad tabulkou statistika, jako Pythagoras věřícího, že základem světa a vrcholem jeho dokonalosti je číslo.

Z další části dokumentu se bez skrupulí dere na světlo další skvělá totalitární myšlenka - kolektivizace. Pro mladší ročníky, jedná se o marx-leninskou ideu, že spojení samostatných jednotek do většího celku automaticky přinese zlepšení. Čili sloučíme-li školy, které mají statisticky „vychýlenou kapacitu“ (termín radního Milana Váchy o příbramských gymnáziích), automaticky dojde k povznesení našeho vzdělání na vyšší úroveň. Katastrofální následky této koncepce, ve státech kam zavítali komunisté, jsou snad jasné všem lidem, kteří už dokázali vyjít z protiatomového krytu.

Nová a nadějně vyhlížející politická garnitura Středočeského kraje, fungující již bez podpory komunistů, by se měla k dokumentům, vypracovaným svým úřednickým aparátem, chovat s maximální obezřetností, kritikou a skepsí, se zdravým rozumem. A pokud s nimi nesouhlasí, má dát úředníkům jiné zadání.

Radní Milan Vácha tento postoj evidentně zaujmout nechce či neumí. Mluví a mluví, vodopád slov. Na přímou otázku se však přímé odpovědi nedočkáte. Místní politici dle něj za své školy lobují (jakoby na tom bylo něco špatného), obě příbramská gymnázia trpí řevnivostí, rodiče žáků jsou rafinovaní. U příbramských učitelů si už vysloužil takovou milou přezdívku - buldozer.

Odlišné názory, s jejichž zdůvodněním si řada zkušených pedagogů dala práci? Opravdu inteligentní, slušný a názorný dopis samotných studentů Gymnázia pod Svatou Horou, na kterých by nám mělo záležet nejvíce? Rostoucí odpor laické i odborné veřejnosti k chystaným krokům? To jsou jen takové nepříjemnosti, stavící se panu Milanu Váchovi do cesty. Pan radní pedagogem není a nikdy nebyl, přesto chce středočeskou pedagogiku řídit. „Já nechci nechat Příbram padnout,“ přesvědčuje nás Vácha. Tak děkujeme, nikam nepadáme.

Výše uvedený optimalizační elaborát by mělo nové vedení Středočeského kraje se vší rozhodností poslat k čertu! Odpor veřejnosti k záměru Kraje, který reprezentuje radní Milan Vácha, geometrickou řadou roste. A naprosto oprávněně. Pokud vedení kraje situaci, kterou si samo způsobilo, nedokáže rozumně vyřešit, pak nebudu překvapen, když si na konci volebního období bude muset hledat zábavu někde jinde.

Jaroslav Hodrment


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Honza B. Vloženo: 2021-02-18 14:41:38 IP: 109.72.3.***
Dneska gymnázium. A co zítra ? Doufám ,že se Radnice "pochlapí" a jasně se postaví proti likvidaci dalšího školského zařízení na území Příbrami.
Autor:Vladimír Král Vloženo: 2021-02-16 21:09:48 IP: 109.72.13.***
Hezký večer, po přečtení naprosto přesvědčivého a ryze pravdivého příspěvku pana Pavla Miškovského (podepisuji),jsem "nucen" na správný apel pana Richarda Hadače, opakovaně (již deklarováno na jednání ZM Příbrami dne 15.2.2021),jako zvolený zastupitel města veřejně prohlásit: "Pokud zřizovatel zcela nesmyslně zlikviduje Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami jako samostatný právní subjekt, uděláme vše možné a jen to dobré pro další samostatnou existenci tohoto naprosto jedinečného středoškolského zařízení v Příbrami".
Autor:Pavel Miškovský Vloženo: 2021-02-16 20:12:09 IP: 31.30.169.***
Středočeský kraj stále neodpověděl na některé otázky. Komu připravovaná optimalizace prospěje? V čem se projeví proklamované zvýšení kvality příbramského středního školství? Proč nemají děti po základní škole větší zájem o negymnaziální obory (pokud nás to vůbec má zajímat)? Příbramská radnice zveřejnila výsledky dotazníkového šetření, z něhož vyplynulo, že 70 % ředitelů příbramských základních škol hodnotí kapacitu gymnázií jako naddimenzovanou. Všimli si ředitelé základních škol, že připravovaná optimalizace se základních škol vlastně vůbec netýká, protože jeden ročník osmiletého a jeden ročník šestiletého studia zůstane po optimalizaci zachován? (Mimochodem - proč žáci základních škol na víceletá gymnázia odcházejí, s problematikou optimalizace nesouvisí a odpověď na tuto otázku se hledá po celou dobu existence těchto škol.) I z dalšího závěru není jasné, na co se dotazník vlastně ptal. Z odpovědí totiž vyplynulo, že ke studiu na gymnáziích jsou často přijímáni i žáci, kteří neodpovídají profilu žáka víceletého gymnázia. Je třeba zopakovat - kapacita víceletých gymnázií se chystanou optimalizací nezmění. Přesto se tzv. nižších stupňů gymnázií odpovědi týkaly. Ředitelům základních škol tedy vadí naddimenzovanost kapacity gymnázií, nebo existence víceletých gymnázií? To druhé optimalizace neřeší. Proč by jim mělo vadit to první? Kvalitu základních škol tedy optimalizace neovlivní. Prospěje optimalizace dětem? V tuto chvíli mají děti (a jejich rodiče), možná i díky onomu naddimenzování možnost svobodné volby, na kterou střední školu podají přihlášku. Je to jejich volba a také zodpovědnost. Nikdo není nucen hlásit se na gymnázium, nikdo není nucen tam studovat. Ztratí-li se optimalizací 60 míst na čtyřletém gymnáziu, těmto 60 dětem vezme Středočeský kraj možnost svobodně ukázat, že od 15. do 19. roku života se dá ujít obrovský kus cesty. Učil jsem několik "ztracených" existencí (dětí, které zdánlivě "neměly na gymnáziu co dělat"), které jsou dnes špičkami ve svém oboru. Předem nevíme, kdo to bude, ale kdo chce, měl by dostat šanci. To je ta kvalita, které bychom se neměli vzdát. Nesouhlasím s tím, aby politici a úředníci pracující jen s tabulkou s pochybnými čísly (jiný argument pro provedení optimalizace Středočeský kraj nevyslovil) určovali, kdo bude vyvolený. V tom kvalita vzdělávacího systému nespočívá. Pavel Miškovský
Autor:pavel Vloženo: 2021-02-16 08:42:59 IP: 176.98.110.***
Jako úvaha a zamyšlení se mi tento článek velmi líbí. Obávám se však, že tam, kde by především měl dojít pozornosti – na příslušném odboru Středočeského kraje, se tak zřejmě nestane. Nikoli proto, že by si jej nevšimli, ale oni ho prostě nepochopí. Je to něco mimo horizont jejich vnímání a schopností porozumět psanému textu. Smutné je, že tyhle totalitní názory našly podporu i u části politické reprezentace kraje. Neznám pana radního Váchu (a jsem tomu velmi rád), nicméně se obávám, že je jedním z mnoha případů těch, jimž „funkce dala rozum“. Ne, že by se tak stalo, ale tyto lidi bývá snadné přesvědčit o tom, že vezmou-li za svůj nějaký názor, opřený o mínění jednoho experta (a bez náležité oponentury jiných odborníků), postačí jej mocensky prosazovat bez ohledu na oběti. Patrně se domnívají, že tak si získají úctu a autoritu (i přístup ke zdrojům). Zpravidla tyhle oběti sebeklamu a vlastní ješitnosti čeká dříve či později, po střetu s realitou, drsný pád. Ale bohužel před tím stihnou napáchat nedozírné škody. V každém případě však mám za to, že přinejmenším působení pana radního Váchy bude hnutí STAN ještě dlouho mrzet. Hlavně až začne vyhodnocovat politické následky jeho „práce“.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2021-02-16 08:41:39 IP: 194.213.41.***
Jen jedna malá, drobná připomínka k článku s nímž v podstatě plně souhlasím: Opravdu jsem si nevšiml, že místní politici za místní gymnázia nějak výrazně lobují. Spíše vyčkávají schoulení v zákopech a čekají, na kterou stranu se překlopí misky vah, aby následně vytáhli hrdinně do boje a postavili se pokud možno na stranu vítězů. Zamýšlím se nad terminologií "statisticky vychýlená kapacita“, která je hojně využívána při argumentaci právě radním Váchou. Jako fakt jsou brána za normál a správný výhled do budoucna ty čísla, která jsou vykazována v ostatních lokacích Středočeského kraje. Není však k zamyšlení, zda není právě toto ten největší omyl? Není pro časy budoucí (s přihlédnutím k neuvěřitelně rychlému společenskému a technologickému vývoji společnosti) spíše radno považovat za cíl a normál právě statistiky Příbramska a k těmto číslům postupně směřovat další a další oblasti? Naprosto souhlasím s přirovnáním p. Hodrmenta ke kolektivizaci - nerad bych se opět dočkal dalšího nefungujícího JZD, nebo dokonce, že nám z tohoto JZD budou distribuovány optimalizované jednotné výrobky ve stejné kvalitě, vzhledu, dle přesně stanovených norem a to za jásotu nad splněním "čtyřletky"na 150%.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka