www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

1. Zdravý životní styl

2015-03-20 06:03:01 | Redakce, Bc. Jan Slaba ©

Vážení čtenáři. Jistě neuniklo Vaši pozornosti, že nám v horní části stránek přibyla nová rubrika s názvem Zdravý životní styl. Ano, zdravý způsob života - to je jedna z nejdůležitějších a zároveň bohužel nejčastěji porušovaných životních zásad. Zkusme se začíst do prvního z připravované série článků školitele, edukátora, pohybového a výživového specialisty Bc. Jana Slaby, zakladatele Life Gym Příbram.

Foto

(Foto Life Gym)

Motto:
Sekce „Zdravý životní styl“ se zabývá problematikou zdraví a životního stylu a všech souvisejících složek: pohyb, strava, psychika (duše). S určitou pravidelností (1krát týdně) budeme přinášet článek zabývající se touto obsáhlou problematikou, která je plná nejasností, bludů a mýtů.
Bc. Jan Slaba


1. Zdravý životní styl
V prvním článku seriálu „Zdravý životní styl“ se budeme věnovat samotnému pojmu „zdravý životní styl“. Tomu co zahrnuje, obsahuje a představuje.

Životní styl je definován jako souhra dobrovolného chování (výběr) a životní situace (možnost). Tato myšlenka se dá aplikovat i na pojem zdravý životní styl. V tom případě můžeme zdravý životní styl vysvětlovat jako správný výběr z možností s cílem podpory, udržení a znovunalezení zdraví. Nejvíce srozumitelně však lze pojem zdravý životní styl definovat jako zdravý způsob života, který vede k minimalizaci rizik onemocnění.

Zdravotní stav společnosti se v současnosti hodnotí především na základě nemocnosti (morbidita) a úmrtnosti (mortalita). Z rozboru příčin chorob s vysokou nemocností a úmrtností vyplývá, že zdraví nejvíce poškozují „rizikové faktory“:
* kouření,
* nadměrný konzum alkoholu,
* zneužívání drog,
* nesprávná výživa,
* malá pohybová aktivita,
* psychický zátěž,
* rizikové sexuální chování.

Rizikové faktory působí ve vazbě na jiné faktory životního stylu, a proto se pozitivní působení životního stylu uplatňuje jen při komplexním dodržování správných zásad (Čeledová, Čevela, 2010, s. 55).

V závislosti na výše zmíněných rizikových faktorech je možno určit několik základních složek zdravého životního stylu. Jsou to:
* výživa,
* tělesná aktivita,
* návykové látky (cigarety, alkohol, drogy),
* duševní hygiena,
* sociálně – společenský život,
* sexuální život.

Celkový souhrn těchto složek se dá také nazývat jako zdravá životospráva. V tomto případě se nejedná pouze o vymezení jednotlivých zásad a pouček zdravého života, ale životospráva vyjadřuje komplexní (celostní) správu vlastního těla z pohledu biologického, psychologického a společenského. Jednoduše řečeno, zdravý životní styl je takový způsob života, při kterém se jedinec snaží ve všech směrech života své zdraví podporovat. Tzn. dodržovat základy racionálního stravování, provádět pravidelnou a smysluplnou pohybovou aktivitu, vyloučit veškeré návykové látky (drogy, cigarety), pravidelně se snažit o regeneraci a očistu duše a těla, žít sociálně – společenským životem, který přináší štěstí, blaho a uspokojení, vyhýbat se rizikovému sexuálnímu životu.

S problematikou zdravého životního stylu je úzce spojena a velmi často opomíjena prevence. Prevence je soubor určitých opatření, která mají předcházet danému negativnímu jevu. Primárně by tedy dodržování zdravého životního stylu mělo být se záměrem prevence, aby se jedinec vyhnul již zmíněným nemocem, zraněním aj. Častější případ však je, že člověk dojde ke změně způsobu života až po procitnutí nějakého problému.

Východiskem výše psaného textu je dodržování nejen pravidelného pohybu, ale také dodržování racionální zdravé stravy, příjemný společensko-sociální život, dodržování základních pravidel psychohygieny, nerizikový sexuální život a v neposlední řadě kvalitní spánek, regenerace, relaxace, nekuřáctví.

Nyní je otázka na Vás: „Dodržujete všechny složky zdravého životního stylu?“.

Bc. Jan Slaba
Pohybový a výživový specialista,
zakladatel Life Gym Příbram,
školitel, edukátor.


Použité zdroje:
ČELEDOVÁ, Libuše., ČEVELA, Rostislav, 2010. Výchova ke zdraví – Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3213-8.


A autorovi:

Bc. Jan Slaba

Bc. Jan Slaba
www.lifegym.cz

Vzdělání:
2010-2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s. r. o. – sportovní a kondiční specialista
2013-současnost Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s. r. o. – wellness specialista

Rekvalifikace a certifikáty:
2013 Kurzy ATAC - Poradce pro výživu a suplementaci
2013 Kurzy ATAC - Poradce pro výživu managerů
2013 VŠTVS PALESTRA - Fitness trenér
2013 VŠTVS PALESTRA - Masér pro sportovní a rekondiční masáž
2013 VŠTVS PALESTRA - Cvičitel zdravotní tělesné výchovy
2014 Dexter academy - Osobní trenér fitness
2014 IQ Pohyb academy - Závěsný systém core
2014 IQ Pohyb academy - Závěsný systém body


Redakce, Bc. Jan Slaba ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka