www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vendula Behúnová: Schůzka studentů s radním Milanem Váchou

2021-03-09 08:09:28 | Vendula Behúnová ©

3 hodiny 55 minut a 8 vteřin. To je délka hovoru, kterou mi oznámil počítač poté, co byl telefonát úplně ukončen. Pravda, schůzka s radním Milanem Váchou a s paní hejtmankou Petrou Peckovou trvala asi o dvacet minut méně, i přesto bych chtěla poděkovat především panu radnímu za jeho čas a ochotu. 

Foto

Vendula Behúnová, studentka Gymnázia pod Svatou Horou.
(Foto autorka článku)

Paní Pecková, jejíž přítomností jsme byli poctěni, a které bych tímto chtěla poděkovat za to, že si na nás v této nelehké situaci udělala čas, se ujala slova na úvodní čtvrthodinku, a vysvětlila studentům GSHPB, že její příběh o nedostačující kapacitě gymnázií a středních škol se týká Prahy a prstence okolo ní (okresy Praha-Východ a Praha-Západ) a nikoliv Příbrami.

To ovšem není tak úplně pravda. Příbram je součástí Pražské integrované dopravy, každodenní dojezd na školy do hlavního města je tedy možný a vcelku snadný (i když si člověk musí trošku přivstat), a pokud se zde zruší šedesát gymnaziálních míst, většina studentů, kteří mají o tento typ studia zájem, bude dojíždět buď na Dobříš (stejně jako studenti z okresu Praha-Západ... zde dojíždějící z Mníšecka tvoří zhruba jednu třetinu studentů) nebo do Prahy (stejně jako studenti z okresu Praha-Západ), a tím se ještě zvýší konkurence.

Pokud je potřeba postavit veřejné gymnázium v okresu Praze-Západ, pak by se jednoduše mělo postavit nové gymnázium na Praze-Západ. A pokud by bylo potřeba ještě dalších studijních míst, jsem si jistá, že by bylo možné zajistit, aby autobusy, které každé ráno odjíždí plné směr Praha, jezdily zpět do Příbrami plné studentů, se kterými se rádi budeme o naše gymnázia dělit, neboť to přispěje ke stálému zvyšování jejich kvality.

Úvaha pana radního a paní hejtmanky, že pokud se těchto 60 studentů nedostane na gymnázia tady, nebudou pro studenty z okolí Prahy ,,hrozbou”, která pramení z toho, že minimální bodová hranice pro přijetí na gymnázia v Příbrami se pohybuje okolo 40 bodů, je zcela mylná. Pan radní Vácha jmenoval gymnázia v Kutné Hoře, Mělníku a Rakovníku jako školy s vyšší bodovou hranicí. Gymnázium v Kutné Hoře by muselo otevřít dalších 5 tříd, aby mohlo vzít i studenty, kteří překročí příbramskou hranici, jenže pan radní Vácha již nezmiňuje, že průměrný počet bodů, získaných u přijímacích zkoušek, je na našem gymnáziu stejný, jako v Mělníku (70 b.) a na gymnáziu Legionářů dokonce nejvyšší ze všech jmenovaných škol (83 b.). 

Asi po 20 minutách paní Peckovou zradilo připojení a zbytek našeho setkání na naše dotazy odpovídal pan radní Vácha. 

Důvod zrušení našeho malého gymnázia s optimalizačními tabulkami nemá podle pana radního nic moc společného. Na seznamu je vlastně jen proto, že ho Kraj neúspěšně ruší už asi dvě dekády. Panu radnímu Váchovi prý s ohledem na tento fakt připadá naše škola neperspektivní. To mi přijde velice zarážející, neboť naše škola se stala součástí prestižního celoevropského projektu Erasmus+ právě díky plánu do budoucna, který pro ni připravil náš skvělý pan ředitel Mgr. Pavel Karnet, z čehož vyplývá, že naše škola je dostatečně perspektivní pro Evropu, ale nikoliv pro Kraj a pana radního. 

Byli jsme ale ujištěni, že pan radní Vácha předpokládá pokračování spolupráce jak v rámci tohoto programu, tak i s Pedagogickou fakultou UK. Jsme totiž jednou ze dvou (středních) škol ve Středočeském kraji, které měly tu čest stát se fakultní školou Karlovy univerzity. 

Tříhodinová debata se tak trochu točila v kruhu a většinu argumentů, které nám pan radní Vácha předkládal, jsme již slyšeli někde předtím. 

V jeho ,,nezpochybnitelné” tabulce jsme našli (jako obvykle) hned několik zpochybnitelných údajů, když se v tabulce, znázorňující počet studentů na jednotlivých středních školách ve městě, objevili i ti studenti víceletých gymnázií, kteří by jinak byli na druhém stupni ZŠ.

Snad ještě více zarážející pro mě byla odpověď na mou otázku, jestli tedy pozitivní motivaci, kterou máme my, studenti GSHPB, (ale asi ne vždycky studenti gymnázia Legionářů, což nemusí být chyba učitelů… k celému tématu jsme se navíc dostali neúmyslně a prakticky až omylem) a individuálnější přístup považuje za nevhodné pro SŠ, na což mi pan radní Vácha odpověděl, že se jedná spíše o záležitost prvních stupňů, mateřských školek a středních škol typu E, tedy těch kratších oborů, a ne gymnázií. 

Shodli jsme se ale na tom, že je potřeba více dbát na individuální přístup na druhých stupních ZŠ, z čehož mám upřímnou radost, i když si nejsem úplně jistá, jestli to pan radní Vácha nevidí jako způsob, jakým odstranit šestiletá gymnázia, která asi nemá úplně v oblibě... 

Později se pan radní Vácha nechal slyšet, že máme (jako studenti gymnázií) být schopní se adaptovat na nové prostředí po sloučení a on se těší, až uvidí, jak to dopadne.

Během debaty mi došlo, že zde nejde o gymnázia, či optimalizaci. Pan radní Vácha je velkým příznivcem lyceí (reálných gymnázií), která v Příbrami nejsou naplněná, a představuje si, že těch 60 studentů půjde právě na tento typ škol, které vidí jako něco mezi gymnáziem a střední odbornou školou, kde tedy žák získá jak všeobecné vzdělání, tak i odborný základ a tedy dobrou průpravu pro vysokou školu. To, že realita je trošku jiná, nám ještě během debaty potvrdil absolvent našeho gymnázia a v současné době student druhého ročníku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. ,,Z lidí, se kterými se bavím… řeknu, že jeden, ale nejsem schopen jmenovat.” Zní jeho tvrzení, co se týče počtu absolventů zdravotnického lycea na medicíně.

Pan radní nás na začátku ujistil, že i když není pedagog, školství se věnuje již dlouho. To mě osobně ale uklidnilo asi tak, jako kdyby mi můj lékař oznámil, že medicínu sice nevystudoval, ale viděl všechny díly Dr. House i seriálu Byl jednou jeden... život, zvlášť když později vyslovil svou diagnózu, že naše gymnázium (respektive tedy ta vychýlená kapacita studentů gymnázií) je gangrénou vzdělávání v Příbrami a my se na Kraj můžeme koukat buď jako na lékaře, který se nám snaží zachránit život tím, že končetinu s gangrénou odřízne, nebo nebudeme schopni poznat, že nějakou nemoc máme a oni se budou jevit jako sadistický šílenec, který do nás řeže bezdůvodně. Tato diagnóza byla okamžitě zpochybněna právě výše zmiňovaným studentem medicíny. 

Tím nechci říct, že všechny kroky pana radního Váchy jsou chybné. Jsem si jistá, že je skvělým starostou a jsem si jistá, že i svou funkci radního pro oblast vzdělávání a sportu bere velice vážně a kroky, které podniká, jsou podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jen jsou, i podle jeho slov, dosti nepopulární a to z mnoha důvodů, které jsou známy jak panu radnímu, tak veřejnosti.

Pan radní Vácha nechce upřednostnit všeobecné vzdělání na úkor odborných škol. S tímto názorem souhlasím. Podle mě by se nemělo upřednostňovat ani jedno. A ani jedno by se nemělo rušit (optimalizovat). 

Také se často ohání tím, že odmítáme navrhnout jinou školu na optimalizaci. U toho mi vždycky v hlavě naskočí anglická fráze: ,“to throw somebody under the bus“ a představa, jak my, studenti gymnázia, tlačíme naše kamarády z jiných škol pod kola červeného dvoupatrového londýnského autobusu.

To prostě odmítáme udělat. 

Český překlad této fráze je ,“hodit někoho přes palubu“ a i když naši vrstevníci na jiných středních školách umí plavat, ani ve snu by nás nenapadlo je předhodit žralokům, zvlášť když se loď, která se podle pana radního Váchy potápí, dá opravit bez toho, aby někdo přišel k úrazu.

Můj návrh specializovat jednu či dvě třídy gymnázia Legionářů na jeden z těch perspektivních oborů, o kterých pan radní Vácha mluví, tak, jako je naše gymnázium specializované na jazyky, pan radní nepovažuje za reálný návrh. 

Sloučení škol se bude na krajském zastupitelstvu projednávat 29.3. a hlasovat se bude o každé škole jednotlivě.

Z celé debaty jsem měla poměrně smíšené pocity, což jsem ale předpokládala. Názor pana radního Váchy se nám změnit nepovedlo a on zase nedokázal přesvědčit nás. Shodli jsme se pouze na tom, že nějaká optimalizace (i když bych radši použila slovo změna) je nutná. 

Nemyslím si ale, že nechápeme tu druhou stranu, to ne. My rozumíme tomu, proč a kvůli čemu se má naše gymnázium zrušit, ale zároveň i víme, že tohle není správné řešení pro Příbram ani pro Kraj, jednoduše proto, že z těch šedesáti žáků jich padesát bude chtít jít na gymnázium někam jinam, pokud Kraj nejdřív nezatraktivní ostatní obory. I přesto nás neopouští optimismus a upřímně doufáme, že zastupitelé nebudou zbytečně kousat do kyselého jablka, když jsou přece v sadě spousty chutných, sladkých plodů...

Vendula Behúnová,
studentka Gymnázia pod Svatou Horou

Diskuse se zúčastnili zástupci všech ročníků a téměř všech tříd, mimo jinými Ema Davidová, Jiří Rotter, Kateřina Kuntová, Martina Janíková, Tobiáš Luft, Šárka Kameníková, Veronika Laffarová…


Vendula Behúnová ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Petr Bleha Vloženo: 2021-03-12 12:48:44 IP: 80.188.76.***
Vážení příbramští občané, doporučuji zaměřit se na web mosler.cz/pbfuk/ , kde je k dané věci řada příspěvků se spoustou užitečných informací. Bohužel, vývoj v kauze, nereflektování oponentních názorů založených na racionálních argumentacích a neschopnost je objektivně vyvrátit nasvědčuje tomu, že odpovědní představitelé kraje jsou si jisti výsledkem - že by při vědomí jakési politické dohody mezi ODS a STANem, které v zastupitelstvu kraje mají většinu a v hlasováních jsou vzácně jednotní?
Autor:Občanka města Vloženo: 2021-03-12 12:10:47 IP: 109.72.0.***
Alespoň vidíme, jak moc jsme si na kraji se STANEM a jeho pomocníčky pomohli.
Autor:Taky občan Vloženo: 2021-03-09 14:14:34 IP: 213.195.219.***
Příbramský občane, nesouhlasím. Kraj vede STAN - a kdo volal po navýšení kapacit na středních školách a upozorňoval na silné ročníky? Paní hejtmanka Pecková (STAN): "Prosím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby se zamyslelo nad strukturou škol, prosím zřizovatele středních škol, aby začali navyšovat kapacity. Žádám MŠMT, aby se alibisticky nezříkalo odpovědnosti s tím, že se mají postarat zřizovatelé, tedy kraje nebo soukromé instituce. Právo na vzdělání je zakotveno v Listině základních práv a svobod. Zodpovědný je stát. Navyšovat kapacity škol je totiž běh na dlouhou trať a jde to pomaleji, než jak rostou počty Husákových vnoučat. Vím to. Mám to jako starostka za sebou i před sebou. Když jsem v roce 2010 nastoupila na radnici, měla naše základní škola 330 dětí. Dnes má kapacitu 880, a přesto stále nemáme děti kam dát. Ty děti dospívají a přesouvají se na střední školy. Dětí narozených v roce 2004 bylo o cca 4 000 víc než loni. V příštím roce bude dětí víc o 4 547. A pak už počty strmě stoupají. 2001: 90 715 dětí 2002: 92 786 dětí 2003: 93 685 dětí 2004: 97 664 dětí 2005: 102 211 dětí 2006: 105 836 dětí 2007: 114 632 dětí 2008: 119 570 dětí Bude to průšvih. Věřte mi. Začněme konat. Změňme to." Prý se to týkalo dětí z okolí Prahy. To je mimo jiné i dětí, které dojíždějí na příbramské školy. Že na občany Příbramska kašlou zastupitelé z okolí Prahy, to je smutné, ale ještě pochopitelné. Spíše se divím tomu, že krajští zastupitelé z Příbramska se proti tomuto nepostaví. To je ostudné. Před příbramskými studenty smekám.
Autor:Příbramský občan Vloženo: 2021-03-09 10:44:11 IP: 37.188.137.***
Informace v článku o online aktivitě studentů Gymnázia pod Svatou horou je pro příbramskou veřejnost prospěšná. Bohužel se nemohu orientovat v naznačovaných souvislostech či nesouvislostech a argumentacích či neargumentacích pisatelky článku. Jediné, co jasně z textu vyplývá, je snaha ovlivnit příbramskou veřejnost k podpoře zachování stávajícího stavu v gymnaziálním školství v Příbrami. Je nutné si uvědomit, kdo je zřizovatelem potencionálně slučovaných gymnázií - Středočeský kraj (dále jen SK). Pro informaci nutno zmínit Waldorfské gymnázium zřizované Městem Příbram. O něm se jaksi ve zjitřené atmosféře nikdo nezmiňuje. Je další nabídkou pro vzdělávání příbramských i mimopříbramských dětí. Vraťme se k SK jako zřizovateli. Nedávné volby do krajských zastupitelstev vynesly do čela SK většinovou garnituru, která prosazuje své názory. I na našich gymnáziích je řada studentů, která již měla právo volit. Jak volili a komu dali své hlasy bohužel nezjistíme. Pokud by ovšem sledovali všeobecné i politické dění v regionu a SK a nebyli upnuti pouze na evropské středoškolské aktivity, mohli ovlivnit rozhodování o budoucnosti svých gymnázií. Nyní jejich budoucnost závisí pouze na vůli Zastupitelstva Středočeského kraje a milí studenti, máte ovlivněno dost zastupitelů, aby vyhověli vašemu přání zakonzervovat stávající stav?

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka