www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

K 300. výročí úmrtí slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela

2023-12-04 06:56:59 | Státní okresní archiv Příbram, PhDr. Věra Smolová ©

Toto výročí, připadající na 7. prosinec 2023, se připomíná mnoha články, konferencemi, přednáškami a dalšími akcemi. Osudům rodiny tohoto architekta se však dosud nevěnoval nikdo. Narazila jsem na ně při sepisování knihy Maková hora, která vyšla v létě 2023.

Foto

Kostel v Chyškách s kryptou Santiniovy rodiny.
(Foto Státní okresní archiv Příbram)

Santiniho rodina byla totiž majitelkou statku Smolotely. Po architektově smrti Santiniho vdovu a svou sestru Antonii Ignacii Annu společně se Santiniho dcerou a svou neteří Johannou Ludmilou Antonií hmotně zajistil pražský světící biskup Zdenko Jiří Josef rytíř Chřepický z Modliškovic, který jim tento svůj statek včetně Makové hory daroval. Santiniho dcera Johanna ve smolotelském zámku v srpnu 1788 i zemřela.

Ve sborníku Podbrdsko XXX-2023 vyjde podrobný článek Osud rodiny Jana Blažeje Santiniho-Aichela, v němž je uvedeno všechno, co se mi o rodině podařilo zjistit. Z tiskárny však bude expedován asi až v polovině prosince, takříkajíc s křížkem po funuse. Proto si zde dovoluji upozornit aspoň na toto: převážná část Santiniho rodiny je pohřbena v kryptě kostela sv. Prokopa v Chyškách u Milevska.

Byli tam pohřbeni: 2. května 1761 Santiniho první zeť Jan Václav baron Vančura z Řehnic. 13. ledna 1766 Santiniho nejspíš jediný vnuk František Antonín baron Vančura z Řehnic. 22. července 1766 Santiniho vdova Antonie Ignacie Anna rozená rytířka z Modliškovic. 5. srpna 1788 Santiniho dcera Johanna Ludmila Antonie, podruhé vdaná baronka Skronská z Budčova.

Mimochodem, v Chyškách vyrůstal arcibiskup Miloslav Vlk, který v tomto kostele jako chlapec pravidelně ministroval, ale ani on o pohřbení Santiniových asi nevěděl, pokud je mi známo, nikdy o tom nemluvil.

Druhý Santiniho zeť a manžel Santiniho dcery Johanny Ludmily Antonie Adam baron Skronský z Budčova, který byl univerzálním dědicem své manželky, byl pohřben na hřbitově v Dolních Hbitech, kde se dosud nachází jeho skvostný empírový, respektive raně novoklasicistní náhrobek, byť zcela nevhodně rozmístěný a roztržený.

Náhrobek Santiniova zetě barona Skronského v Dolních Hbitech.
(Foto Státní okresní archiv Příbram)


Státní okresní archiv Příbram, PhDr. Věra Smolová ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka