www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

3. Výživa a stravování

2015-04-24 05:55:08 | Bc. Jan Slaba ©

Třetí díl seriálu „Zdravý životní styl“ se bude zabývat základními informacemi spojenými se stravováním a výživou. Výživa tvoří jednu z nejdůležitějších složek životosprávy. Jako auto nemůže jezdit bez paliva, tak nemůže tělo fungovat bez přijímané stravy.

Foto

(Ilustrační foto archiv)

„Výživou rozumíme všechny pochody, kterými organismus přijímá v pevné nebo tekuté formě látky, jež jsou nezbytné pro stavbu a obnovu orgánů a udržování všech životně důležitých pochodů.“ (Stránský, Ryšavá, 2010, s. 5)

Základní jednotkou výživy je strava jak v tekuté, tak i pevné formě, jejíž příjem je možný několika způsoby: orálně, rektálně, parenterálně (infuzí) nebo diaplacentárně (plodovým koláčem). Na rozdíl od rostlin je člověk odkázán na organickou část přírody, tedy na materiál rostlinného a živočišného původu. Tento materiál nemůže být pro výstavbu a obnovou lidského organismu využit přímo, ale musí být v těle metabolizován.

Problematika výživy je velmi široká a každý nový rok generuje nejedna instituce nové způsoby stravování, ať již vědecky podložené nebo alternativní. Tak jako ve všem, existuje i ve stravování „zlatá střední cesta“. Tato střední cesta nese název racionální strava a musí být vyvážená jak po stránce kvantitativní, tak kvalitativní. Z kvantitativního hlediska musí strava zajišťovat příjem energie odpovídající jejímu výdeji. Neplatí pro děti a mládež, která potřebuje vyšší přísun všech složek stravy z důvodu vývoje a růstu. Z kvalitativního hlediska má být strava vyvážená a rozmanitá, aby byl zajištěn dostatečný a vyvážený přísun živin, vitamínů, minerálů a fytoživin.

Jako optimální způsob racionálního stravování se zdá být tzv. pyramida zdravé výživy (viz obr. 1). Základ pyramidy tvoří přílohy, jako je rýže, obilovin, těstoviny, celozrnné pečivo s vyšším obsahem vlákniny, luštěniny a ořechy. Toto jsou potraviny, které představují základ zdravé výživy. Potravinám umístěným na vrcholu pyramidy by se v konzumaci mělo vyhýbat. Ve druhém patře pyramidy je ovoce a zelenina. Ve třetím patře jsou živočišné potraviny jak mléčné, tak masové. Vrchol pyramidy tvoří tuky a sladkosti.

Obr. 1 Pyramida zdravé výživy (Čeledová, Čevela, 2010, s. 56)

Obecné zásady a přístupy k výživě:
* dostatek pohybu;
* častý pohyb na čerstvém vzduchu;
* střídmost v jídle;
* jídlo si v průběhu dne vhodně rozdělit;
* jíst spíše častěji a menší porce;
* jíst v klidu a v příjemném prostředí;
* preferovat bílkoviny a vitamíny před sacharidy;
* nekouřit a nepít větší množství alkoholu.

Naše tělo získává látky ze šesti základních složek potravy.
Jsou to: karbohydráty (cukry), proteiny (bílkoviny), lipidy (tuky), vitamíny, minerály a voda. Tyto základní složky potravy plní tři hlavní funkce, mezi které patří: dodání energie, stavba a udržení tělesné tkáně a regulace tělesné funkce. Všech šest složek dohromady zajišťuje optimální funkci organismu. Podmínkou dobrého fungování však zůstává jejich rovnováha. Energetickou hodnotu mají pouze tři složky, a to bílkoviny, tuky a cukry. Energetická hodnota potravy je tedy dána obsahem těchto tří základních živin a jejich vzájemným poměrem (viz tab. 1).
Tab. 1 Doporučený poměr živin v celkové denní dávce stravy

Voda a pitný režim patří k nejdůležitějším součástem samotného života. Dokazuje to i fakt, že člověk dokáže přežít týdny bez jídla, ale bez vody pouze 2 – 3 dny. Dospělý člověk by měl vypít cca 20 – 40 ml tekutin na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 hodin, což je zhruba 2 – 3 litry tekutin denně. Přesné potřebné množství tekutin ovlivňuje věk, prostředí, fyzická aktivita, pohlaví, tělesná hmotnost, způsob stravování aj.

ČELEDOVÁ, Libuše a Rostislav ČEVELA. Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 126 s. ISBN 978-802-4732-138.
STRÁNSKÝ, Miroslav a Lydie RYŠAVÁ. Fyziologie a patofyziologie výživy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010, 182 s. ISBN 978-807-3942-410.


A autorovi:


Bc. Jan Slaba

Bc. Jan Slaba
www.lifegym.cz

Vzdělání:
2010-2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s. r. o. – sportovní a kondiční specialista
2013-současnost Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s. r. o. – wellness specialista

Rekvalifikace a certifikáty:
2013 Kurzy ATAC - Poradce pro výživu a suplementaci
2013 Kurzy ATAC - Poradce pro výživu managerů
2013 VŠTVS PALESTRA - Fitness trenér
2013 VŠTVS PALESTRA - Masér pro sportovní a rekondiční masáž
2013 VŠTVS PALESTRA - Cvičitel zdravotní tělesné výchovy
2014 Dexter academy - Osobní trenér fitness
2014 IQ Pohyb academy - Závěsný systém core
2014 IQ Pohyb academy - Závěsný systém body


Bc. Jan Slaba ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka