www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Družstevní bydlení v Příbrami

2022-08-08 08:17:10 | Mgr. Josef Vacek ©

KDU-ČSL chce dosáhnout cenově dostupnějšího bydlení v Příbrami podporou výstavby družstevních bytů na městských pozemcích, která bude zajištěna formou spolupráce veřejného sektoru s vybranými stavebními developery.

Foto

Mgr. Josef Vacek.
(Zdroj foto autor článku)

Je známou skutečností, že při koupi bytu do osobního vlastnictví prostřednictvím developerů činí průměrná cena za jeden metr čtvereční (společnosti Trigema, Central Group a Skanska Reality) něco přes 100 tisíc korun. U družstevního bydlení se však tato cena pohybuje kolem 74 000 korun za m2.

Výslednou cenu dokončeného bytu snížíme jednak poskytnutím stavebního pozemku městem Příbram (v blízkosti okresního archivu na Seifertově ulici), a dále tím, že stavební bytové družstvo využije možnost stavět s nižšími maržemi. Významnou část úspor v rámci projektu bude možné také zajistit formou odložené platby za stavební pozemek. Stavební bytové družstvo bude totiž moci odkoupit pozemek od města až ve chvíli, kdy splatí vlastní úvěr na výstavbu bytového objektu. Zpravidla to bývá po 30 letech a za cenu obvyklou v době převodu.

V samotném začátku stavební bytové družstvo uzavře smlouvu a výstavbě, na základě které jeho obchodní partner zajistí financování a kompletní proces výstavby bytového domu, následné předání družstevníkům a jeho následnou správu. Každý družstevník však bude mít povinnost zaplatit při svém vstupu do družstva předpokládanou čtvrtinovou cenu bytu. Další partner město Příbram bude mít v rámci svého kontrolního a družstevního podílu právo „pronájmu“ k části bytů.

Díky tomuto modelu získá nové byty vystavěné za výrazně nižší a výhodnou cenu. Takto získané byty bude moci následně pronajímat profesním skupinám zajišťujících kvalitu veřejných služeb (zdravotníci, učitelé, policisté, hasiči), případně nízkopříjmovým rodinám s dětmi a samoživitelkám.

Výhodou družstevního bydlení je skutečnost, že v porovnání s náklady při tradičním odkupu bytu do osobního vlastnictví za tržní cenu jsou v tomto případě rozloženy do delšího časovém úseku. Tím se může dojít i k mezigeneračnímu rozložení splátek a „vlastní bydlení“ se tak může stát dostupnějším širšímu okruhu rodin.

Členové bytového družstva budou muset splňovat jasně stanovené podmínky podle požadavků města Příbram. Předpokládáme zaměření projektu na střední a částečně také na nižší příjmové skupiny příbramských obyvatel.

Stanovy budou zaručovat možnost převodu družstevního podílu za tržní cenu, nicméně nový nabyvatel bude muset splňovat nastavené podmínky pro vstup do družstva. A samotné město Příbram bude mít předkupní právo k nákupu jeho družstevního podílu.

Také další „podnájem“ bude družstevníkům povolen jen ze závažných důvodů a bude muset být většinově odsouhlasen. A zásadní rozhodnutí související se změnou stanov bude muset 100 % přítomných členů na členské schůzi.

KDU-ČSL Příbram tak přichází se zajímavou volební nabídkou výstavby „cenově dostupnějších“ družstevních bytů. V rámci tohoto projektu, se tak město Příbram stane jak garantem jeho finanční stability tak garantem právní jistoty pro jeho budoucí uživatele.

Mgr. Josef VacekMgr. Josef Vacek ©


Tato diskuse již byla ukončena.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka