www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Pražská, co bude dál...

2021-09-07 15:19:14 | Ing. Jindřich Vařeka ©

Zub času nakonec nahlodá vše, i pyramidy natož kanalizační systémy. Vše má svoji limitující životnost, a tak i skládaná kamenná jednotná kanalizační štola, vybudovaná v minulosti pod domy v Pražské i pod Pražskou ulici samotnou, dospěla do finální fáze své technické životnosti.

Foto

Ing. Jindřich Vařeka.
(Foto Pavlína Svobodová, DiS. ©)

Štola je uložená v hloubce několika metrů a byla vybudována před vlastní výstavbou domů. Místy na ní bylo postupně navrstveno až několik metrů navážky. Dříve či později musela nastat situace, kdy hydraulické a abrazivní síly kanalizací odváděných srážkových vod tuto štolu poruší, a vody tak budou prosakovat či vyvěrat do okolí.

Podzemní vody prosakující vrstvami navážky a původním podložím pod Pražskou ulicí jsou hlavním důvodem, proč jsou podsklepené i nepodsklepené domy v Pražské, především v její horní části, trvale podmáčené. Část domů je proto nucená odčerpávat vodu ze sklepních prostor a donekonečna bojovat s vlhkostí vzlínající po jejich zdech vzhůru.

Tato situace má pouze dvě řešení. Buď nedělat nic a sledovat horšící se situaci, anebo provést taková opatření, která tento problém zásadním způsobem a na dlouhou dobu vyřeší. Tímto opatřením bude úplná rekonstrukce původní štoly.

Délka trasy, která musí být nyní opravena, činí necelých 80 m, z toho cca 30 m se nachází pod pozemkem investora, zatímco zbylá část je vedena pod veřejným prostranstvím. Poškozenou štolu bude třeba odkrýt 5 až 8 m hlubokým, paženým a dostatečně širokým výkopem. Původní skládanou kamennou konstrukci štoly nahradí vysokopevnostní kameninové potrubí o průměru 1,2 m. Váha dvoumetrového kusu kameniny je bezmála 1 tuna.

Jednotlivé díly bude nutno velmi přesně osadit do betonového lože a zaústit do nich svody okolních domů. Tato operace bude technicky i finančně extrémně náročná a je nade vší pochybnost jasné, že takovýto úkon by nebylo možné provést jakýmkoli kouzelným trikem, aniž by k výkopu existoval dostatečný přístup pro těžkou techniku.

Díky velkorysosti celého projektu dostává Pražská ulice šanci po několika stech letech obnovit tuto část kanalizační sítě a jednou provždy vyřešit tuto starou zátěž k maximální možné spokojenosti všech. Právě a pouze nyní bude možné namísto zachování původní hloubky a trasy štoly, provést rozsáhlou rekonstrukci zahloubením nového potrubí pod úroveň základů a sklepů okolních nemovitostí, a tím zlepšit i jejich situaci a jejich vyhlídky do budoucna.

Ti, co stojí o zachování historického vzhledu hlavní ulice města, bezpochyby ocení zachování původních objektů, které musely být sice dočasně odstraněny, avšak budou nahrazeny budovami původního vzhledu, jen z nových materiálů. Zmizí tak oprýskané omítky, eternitové střechy, plastová okna a staticky narušené zdivo, které už nebylo schopno unést ani samo sebe. Zpustlý a zdevastovaný prostor za domy se změní na zahrady.

Nová parkovací stání pak vzniknou pod domy samotnými v podzemních garážích, do kterých budou auta zajíždět pomocí transportního výtahu. Do domů se opět vrátí život, jako za starých časů. Jejich vzhled bude v maximální možné míře zachován, fresky rekonstruovány a vráceny na původní místo, aby je jednou mohly obdivovat i naše děti.

Ve spodním patře budou sídlit vážené instituce, jak tomu bývá v historických částech jiných krásných měst zvykem. V horních patrech, vzniknou nájemní byty, přičemž jejich obyvatelé nebudou parkovat v Pražské ulici nebo jejím blízkém okolí. I v tomto ohledu se tedy městu uleví.

Nová štola nadále zůstane majetkem města. Náklady spojené s její úplnou rekonstrukcí se budou pohybovat kolem 12 milionů Kč a půjdou zcela k tíži soukromého zhotovitele, a to včetně cca 50 m dlouhé části, která se nachází ve veřejném prostoru pod Václavským náměstím. To vše bude nově zbudováno investorem nad rámec stavby samotné.

Takováto zásadní rekonstrukce horní části Pražské ulice by měla také přispět k vážně míněným snahám o její oživení, a především k navrácení významu této krásné části města.

Již od příštího týdne by měly začít přípravné práce a cca do měsíce by mohla začít vlastní rekonstrukce, která bude prováděna odspoda, tedy přibližně od úrovně prostoru před restaurací U Havlínů. Předpokládaná doba nezbytná k provedení rekonstrukce kanalizační sítě v celém úseku se předpokládá 4-5 měsíců. Bude však také záležet na překvapeních, která na nás ještě bezpochyby čekají. Držme si palce, ať těch překvapení přijde co nejméně.

Vařeka Jindřich

Staveniště po provedené demolici čp. 105 a čp. 106.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)


Ing. Jindřich Vařeka ©


Tato diskuse již byla ukončena.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka