www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Příbramská průmyslovka mezi Top školami

2019-01-11 08:40:55 | SPŠ a VOŠ Příbram, PaedDr. Tomáš Hlaváč ©

Středa 9.1.2019 vejde zcela určitě do dějin příbramské průmyslovky jako jeden z hlavních historických mezníků. Došlo ke slavnostnímu otevření realizace obměny vybavení školy, které nemá ve více jak 160leté historii obdoby.

Foto

(Foto SPŠ a VOŠ Příbram)

Na společné slavnostní akci se sešlo několik desítek hostů v čele s představiteli Středočeského kraje, města Příbram, Hospodářské komory ČR, představitelů významných firem regionu i dalších důležitých partnerů školy .

Na základě úspěšného získání finančních prostředků z fondů EU i Středočeského kraje ve výši 20 miliónů korun bylo obměněno vybavení pro všechny stávající obory. Tato cílená investice byla použita především na nákup vybavení výpočetní techniky (byla vyměněna více jak třetina veškeré techniky), zobrazovacích přístrojů , kopírovacích a tiskových zařízení. Bylo obměněno vybavení jednotlivých laboratoří, nábytek, ale i zařízení pro efektivní vyučování , dataprojektory, vizualizéry i nové keramické tabule s aktivní komunikační funkcí.

Největší změnou však prošlo vybavení oboru strojírenství, který si to skutečně po dlouhé době zasloužil. Byly zrekonstruovány laboratoře pro výuku nových technologií obrábění kovů, bylo zrekonstruováno osvětlení i další technické zázemí. Do takto připravených prostor byly nainstalovány nové stroje anglické výroby, které snesou srovnání se světovou špičkou.

Sestavili jsme centrum, které tvoří stroje na různé způsoby obrábění kovů. Konkrétně jde o dvě víceosá obráběcí centra, CNC soustruh, CNC frézka a dva klasické soustruhy s CNC podporou. Novinkou jsou nové technologie, které obohatí technologické možnosti školy. Jednou je vstřikovací lis na výrobu plastových dílů a 3D tisk. Zvláště pak u 3D tiskáren je úžasné sledovat výrobu navržených dílů pro svoji přesnost a rozmanitost.

Oblast dělení a svařování materiálů jsme obohatili plazmovou řezačkou a svářecím agregátem v ochranné atmosféře typ Mig.Mag-Tig. Zajímavou změnu najdeme i ve vybavení laboratoří pro výuku automatizace a robotiky, kde jsme zcela vyměnili stávající systém za novou pneumatickou řadu firmy Festo.

Tato ve svém rozsahu ojedinělá změna jistě přispěje k lepšímu vnímání současných technologií i možností, se kterými se naši absolventi jistě setkají po ukončení studia. Dále chceme nabídnout naše získané technologické možnosti i široké veřejnosti, abychom zatraktivnili technické vzdělávání v našem regionu a částečně se pokusili zaplnit obrovský nedostatek technicky vzdělaných lidí.

Budeme pokračovat ve dlouholeté spolupráci se všemi strategickými partnery působícími v našem regionu i se základním školstvím. Formou tematických bloků nabídneme žákům ukázky i prezentaci možností ve všech námi nabízených oborech.

Veškeré nové vybavení lze shlédnout ještě v následujícím dni otevřených dveří dne 15. 1. 2019 od 15.30 do 17. hodin nebo po předchozím objednání.

Dr.Tomáš Hlaváč,
ředitel školy


SPŠ a VOŠ Příbram, PaedDr. Tomáš Hlaváč ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka