www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Kozy do Kozičína

2018-06-06 08:25:56 | Martina Čapková ©

Děti z Lesní mateřské školky Kozičínský klabánek mají na farmě díky projektu “Mladí výtvarníci pomáhají mladším – 2017/2018 Kozy do Kozičína“ další živé tvory. Matýsek a Princezna jsou dvě malé kozičky, o které tety společně s dětmi z mateřské školky pečují.

Foto

(Zdroj foto: Martina Čapková)

Kozlíka Matýska darovala Lesní MŠ Jana a Dominik z Cukrárny „Upekla“. Druhá kozička Princezna byla pořízena z prodeje obrazů, které mladí výtvarníci ze základní umělecké školy T. G. Masaryka malovaly na podzim v cukrárně Upekla.

Výtěžek z prodejní charitativní akce se dále použil na pronájem poníčka Bártíka, na kterém děti z Lesní mateřské školy Kozičínský klabánek pravidelně v pátek dopoledne jezdí a učí se o něj pečovat. Poníka zapůjčili školce manželé Dvoranovi z Bohutína.

Největší radost mají ze všeho děti a zřejmě i zvířata (ovečky, koníci, slepičky a kozičky), kterým se na farmě náramně daří. Pouto mezi zvířaty a dětmi rozvíjí, nejen u dětí, smysl pro zodpovědnost. Každodenní péče o zvířata, napomáhá si vzpomenout a ukotvit hodnoty, o kterých si myslíme, že mají v životě smysl.

Projekt by se neuskutečnil bez laskavé spolupráce mezi všemi zapojenými subjekty. Dovoluji si touto cestou, za Spolek pro rozvoje části města Příbram Kozičín, poděkovat paní ředitelce ZUŠ Petře Havlíkové, Cukrárně „Upekla“ jmenovitě Petře Eisové, Janě a Dominikovi, Magdaléně Kolářové a všem dětem ZUŠ za umělecká díla, dále tetám ze školky za přípravu prostoru a všem dalším zapojeným osobám za spolupráci.

Těšíme se na druhý ročník charitativní akce „Mladí pomáhají mladším“, který proběhne v listopadu 2018. Projekt vznikl s finanční podporou města Příbram.


Martina Čapková ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka