www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Když bez vodítka, tak s náhubkem

2019-02-01 09:18:31 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Více možností volného pohybu psů umožňuje nově schválená Obecně závazná vyhláška stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Díky změně vyhlášky přibylo míst, kde mají pejskaři možnost dopřát svým mazlíčkům volného pohybu.

Foto

(Ilustrační foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Na stranu druhou vyhláška zpřísňuje podmínky pro používání vodítka v zastavěných částech města a přesně vymezuje pojmy „pohyb psa na vodítku“ a s „nasazeným náhubkem“.

Co tedy nová pravidla říkají? V zastavěných částech města je možný volný pohyb psů, tedy psů bez vodítka v případě, že má tento pes nasazen náhubek. V případě, že pes náhubek nemá, musí ho majitel, stejně jako doposud, mít na vodítku.

Povinnost mít psa na vodítku a s nasazeným náhubkem nově vzniká majitelům při účasti na akcích konaných na veřejném prostranství, kde je přítomno větší množství osob.

Nadále samozřejmě platí povinnost uklízet po svěřeném zvířeti exkrementy, což řeší Obecně závazná vyhláška města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně zeleně, která byla na pondělním zasedání zastupitelstva také schválena.

Při pohybu na veřejném prostranství musí být pes opatřen evidenční známkou, byla-li mu tato městem Příbram vydána. V této souvislosti můžeme připomenout, že do konce měsíce března musí být zaplaceny poplatky za psy.

Za porušení vyhlášky bude možno na místě uložit blokovou pokutu až do výše 10 000 Kč, ve správním řízení pak až 50 000 Kč.

Nová vyhláška by měla být srozumitelná a přehledná jak pro samotné pejskaře, tak pro strážníky městské policie, kteří budou na její dodržování dohlížet.

Při tvorbě vyhlášky, která nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005, se vycházelo ze zkušenosti z posledních let, kdy došlo k významnému nárůstu počtu přestupků způsobených pejskaři a jejich psy, často i s vážnými následky.

Dodržením uvedené vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti a odpovědnost pejskařů vyplývající z jiných právních norem (např. zákon o myslivosti, občanský zákoník apod.).


Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka