www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

ZŠ Březové Hory - jsme o krok napřed

2020-02-19 10:14:44 | Mgr. Josef Strejc ©

Pohyb dětí. Jedno z velkých témat české společnosti. Příbram se rozhodla zapojit do projektu „Trenéři do škol“, kdy na prvním stupni učí tělesnou výchovu trenéři profesionálové, což je skvělá myšlenka. ZŠ Březové Hory je avšak už mnohem dále, tento model na této škole funguje už deset let.

Foto

(Foto ZŠ Březové Hory)

Na prvním stupni učí učitelé tělesné výchovy z druhého stupně, kteří jsou aprobovanými učiteli tělesné výchovy a zároveň licencovanými trenéry v různých sportech. Zakladatelem projektu „Trenéři do škol“ je Mgr. Antonín Barák, který ještě před pěti lety učil na ZŠ Březové Hory a právě tady se s tímto modelem výuky tělesné výchovy setkal.

Aby došlo k ještě větší pohybové aktivitě dětí ve školním prostředí, rozhodlo se vedení školy navýšit dotaci tělesné výchovy na 3 hodiny týdně pro první stupeň. Tato dotace bude od školního roku 2020/21 pevně ukotvena v rozvrhu. Po uplynutí první roku vedení školy vyhodnotí spokojenost dětí, rodičů a učitelů a rozhodne o případném dalším navyšování hodin tělesné výchovy na prvním stupni, tedy číslo 3 nemusí být konečné. A to není všechno, škola nabízí dětem i volnočasové aktivity mimo vyučování. Sportovní kroužky jsou každoročně nabízená aktivita a díky této možnosti se počet hodin pohybové činnosti zvýší na pět. Je škoda, že právě tyto hodiny navíc město nepodporuje. Kroužky podporuje i ministerstvo školství v projektu „Hodina pohybu navíc“, do kterého je škola zapojena.

Co vedení školy k tomuto kroku vedlo? Důvodů je hned několik. První a asi nejdůležitější je zdraví a zdravý životní styl žáků. Pohyb prospívá lidskému zdraví a to hned z několika důvodů. Za druhé děti v tomto věku pohyb milují a tělesná výchova je baví. Jednou z hlavních priorit ZŠ Březové Hory je, aby děti do školy chodily rády a chodily do školy s radostí. Za třetí v tomto věku se utváří vztah ke sportu (pohybu) a my chceme vytvořit silnou emoční vazbu k pohybu, aby si žák šel zasportovat i v dospělosti a úplně stačí, když to bude na rekreační úrovni.

Vedení města se rozhodlo podpořit kvalitu hodin tělesné výchovy na prvním stupni díky projektu „Trenéři do škol“, což je určitě správné, ale nebylo by potřeba pracovat i s časem, který stráví žáci na sportovišti? Já myslím, že ano, a proto dlouhodobě podporuji myšlenku sportovních kroužků, které by město Příbram finančně podpořilo. Nějakou vizi jsem čekal od Plánu rozvoje města do roku 2030, tento nový dokument si město nechalo zpracovat nezávislou firmou. K mému velkému zklamání jsem se z tohoto dokumentu dozvěděl, že je vše v pořádku, cituji: „Děti v mateřských školách mají možnost prvního seznámení s příbramskými sporty a sportovišti, na prvním stupni ZŠ dlouhodobě funguje spolupráce mezi školami a školenými trenéry. Na druhém stupni jsou v některých školách sportovní třídy, úpravy rozvrhů pak mají pozitivní vliv na objem volného času sportujících dětí.“ (str. 70). Jedinou novou vizí je obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol. ZŠ Březové Hory má sportovní třídy už 30 let.

ZŠ Březové Hory na žádné příkazy či vize města v oblasti sportu nečeká a koná, třetí hodina tělesné výchovy je toho důkazem. Sportovní kroužky a až osm hodin tělesné výchovy pro žáky ve sportovních třídách týdně je samozřejmostí.

Mgr. Josef Strejc,
ředitel ZŠ Příbram – Březové Hory


Mgr. Josef Strejc ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka