www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Zrekonstruovaný sportovní areál mezi školami v Dobříši opět plně slouží dětem i dospělým

2021-10-14 15:28:49 | Ing. Denisa Havlíčková ©

Město Dobříš už v loňském roce zrekonstruovalo hlavní multifunkční sportovní hřiště mezi školami. Letos dokončilo celkovou modernizace sportovního areálu výměnou povrchů na dalších hřištích ve sportovním areálu.

Foto

(Zdroj foto: Ing. Denisa Havlíčková)

V novém školním roce mohou děti z 1. ZŠ a 2. ZŠ Dobříš, gymnázia a ze sportovních kroužků využívat nově zmodernizovaná hřiště na basketbal a volejbal ve sportovním areálu základních škol. Město Dobříš touto investicí navázalo na rekonstrukci multifunkčního hřiště, která proběhla v loňském roce.

Jako první proběhla rekonstrukce multifunkčního sportovního hřiště

Na začátku loňského školního roku bylo v Dobříši po velké rekonstrukci opět otevřeno multifunkční sportovní hřiště, které je umístěno mezi školami. Jeho prostor využívají nejen žáci dobříšských základních škol, ale také studenti gymnázia, další sportovci a široká veřejnost.

Hřiště, které je určené nejen pro kopanou, ale i další kolektivní sporty a atletické disciplíny prošlo po více jak 17 letech od jeho vybudování velkou rekonstrukcí. Sportovci tady mohou využívat atletický ovál, místo pro skok daleký a hřiště, které získalo umělý trávník 3. generace s atestací mezinárodní fotbalové organizace FIFA a certifikací pro pořádání oficiálních turnajů české fotbalové asociace FAČR.

Finanční náklady celé této akce ve výši 3,2 mil. Kč včetně DPH byly hrazeny z rozpočtu města Dobříš.

Předání stavby se za vedení města Dobříš se tehdy účastnil místostarosta Tomáš Vokurka, který řekl: „Jsem rád, že se nám povedlo multifunkční sportovní areál zrekonstruovat a poskytnout tak potřebný prostor nejen pro školy, ale i další sportovní organizace v našem městě a veřejnost. Věřím, že v návaznosti na tuto modernizaci se nám povede následně realizovat vybudování dalších přilehlých menších sportovišť na basketbal, volejbal a jiné míčové sporty.“ Rok se s rokem sešel a vedení města se opravdu povedlo zmodernizovat i další hřiště ve sportovním areálu mezi základními školami a gymnáziem.

V rámci navazující modernizace sportovního areálu v Dobříši byly vyměněny povrchy i na dalších přilehlých hřištích

V tomto roce bylo na rekonstrukci multifunkčního areálu navázáno opravou dalších hřišť ve sportovním areálu mezi školami. Výměny sportovních povrchů se nyní dočkalo hřiště na basketbal a volejbal.

Realizace stavebních prací probíhala v době letních prázdnin, ale s ohledem na problémy s dodávkou sportovních povrchů z Velké Británie se dokončovací práce protáhly až do konce září 2021.

Bližší informace k rekonstrukci hřišť uvádí město Dobříš na svých webových stránkách: „Modernizované povrchy jsou certifikovány Evropskou unií. Pro hřiště na volejbal byl instalován vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis ITF-3 a pro hřiště na basketbal je použitý povrch modulový venkovní polypropylénový. Povrch je vyroben ze 100 % recyklovatelného UV stabilizovaného polypropylénu. Povrch je schválen dle EN 14877 a je certifikován na základní míčové sporty basketbal, házená, volejbal, tenis aj.“

Projekt byl podpořen z Národních dotací MMR z výzvy Podpora regionů 2021. Celkové náklady akce činily 1,3 mil. Kč a dotace byla poskytnuta ve výši 900 tis. Kč.

Místostarosta Tomáš Vokurka k velké rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu mezi školami dodává: „Těší mě, že jsme bezezbytku zvládli splnit náš závazek a kompletně opravili důležitá sportoviště ve školním areálu. Především děti a mládež mají tak možnost sportovat prakticky na těch nejmodernějších površích, jaké jsou aktuálně dostupné. V celém areálu tak došlo z pohledu kvality k obrovskému posunu. Podpora aktivního pohyby a sportování musí zůstat v tvrdé konkurenci multimediálních lákadel naší prioritou.“


Ing. Denisa Havlíčková ©


REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka