www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Zastupitelé budou diskutovat o osudu ubytoven Pod Čertovým pahorkem

2024-06-14 07:45:45 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Tématem mnohých měst jsou ubytovny. Tuto problematiku řeší dlouhodobě také Příbram, a to především ubytovny v ulici Pod Čertovým pahorkem, kde často dochází k problémům. Situaci chce město řešit společně s majitelem objektu.

Foto

Zastupitelé budou diskutovat o osudu ubytoven Pod Čertovým pahorkem.
(Foto Město Příbram, Eva Švehlová, DiS.)

Ubytovny v ulici Pod Čertovým pahorkem jsou v Příbrami problémem, který by mohl být po dlouhých letech vyřešen. „V minulosti jsme chtěli v této lokalitě stanovit tzv. bezdoplatkovou zónu, která by částečně řešila možnost omezení ubytování pro problémové klienty zařízení. Ovšem bezdoplatkové zóny byly zrušeny a městům tak byla odebrána poslední možnost, jak situaci s problémovými občany ubytoven řešit. Dlouhodobě jsme jednali s provozovateli zařízení, zvyšovali dohled strážníků městské policie, využívali služeb preventistů. Vždy došlo pouze ke krátkodobému zklidnění situace,“ říká na úvod starosta Jan Konvalinka.

V loňském roce město začalo intenzivně jednat s majitelem objektů ubytoven, společností Stavus. Z těchto jednání vyšla zajímavá možnost řešení. „Se společností Stavus jsme dlouhodobě hledali řešení, které by bylo schůdné pro obě strany a zároveň zvýšilo komfort Příbramanů žijících v této lokalitě. Společnost Stavus má v úmyslu přebudovat dvě zmiňované budovy ubytoven na zařízení pro seniory, které by následně provozovalo město. Cílem tedy je zrušit ubytovny, které jsou v této lokalitě problémem, a zvýšit kapacitu zařízení pro seniory a také vybudovat malometrážní byty. Právě o tomto tématu budeme se zastupiteli diskutovat na pondělním jednání. Výsledkem jednání by měl být podpis memoranda se společností Stavus o vzájemné spolupráci,“ doplňuje informace starosta Konvalinka.

Projekt je předběžně nastaven tak, že prvotní investici, tedy přestavbu objektů stávajících ubytoven bude financovat majitel objektů. Město by si následně zajistilo provoz zařízení, které by spadalo pod Centrum sociálních a zdravotních služeb. V číslech by se dalo předběžně hovořit o zhruba 150 000 000 Kč na přestavbu pro společnost Stavus a o jednotky milionů ročně na provoz pro město, které by prostřednictvím Centra sociálních a zdravotnických služeb provozovalo Domov se zvláštním režimem, Centrum následné péče nebo například odlehčovací službu.

V řešení je také otázka, co bude se stávajícími nájemníky v ubytovnách. „Jak jsme byli ujištěni, nájemníci, se kterými nebyly a nejsou problémy, se o bydlení bát nemusí. Pro ně společnost Stavus zajistí ubytování ve svých dalších zařízeních. S hledáním ubytování pomůže i město prostřednictvím sociální služby,“ dodal starosta.

Na základě téměř ročních jednání nechala společnost Stavus zpracovat studii proveditelnosti, která v hrubých obrysech definuje zařízení jak kapacitně, tak strukturou provozu. Memorandum, které bude řešeno na jednání zastupitelstva, otevírá diskusi a stanovuje pro ni základní parametry, ale nenese s sebou žádné závazky nebo povinnosti.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka