www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Základní školství – výsledky dotazníkového šetření

2020-02-17 08:37:40 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Na základě dotazů některých rodičů na další nabídku alternativního vzdělávání v Příbrami provedlo město dotazníkové šetření na téma "Možnosti základního vzdělávání v Příbrami". Na anketní otázky odpovědělo celkem 1260 respondentů.

Foto

Foto z pravidelných setkání ředitelů škol s vedením města.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Z výsledků vyplynulo, že většina obyvatel, kteří se do dotazníkového šetření zapojili, je s nabídkou základního vzdělávání ve městě spokojena. Město zřizuje sedm základních škol, z toho jednu, která je zaměřená na waldorfskou pedagogiku a nabízí vzdělávání nejen v základní škole, ale i v mateřské a střední škole.

„Kromě toho i každá ze šesti zbývajících škol nabízí určitý nadstandard spočívající v individuální práci, rozšíření nabídky výuky, podpoře nadaných dětí nebo naopak podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem. V nabídkách škol se setkáváme s výukou matematiky s využitím prvků metody Hejného, výukou anglického jazyka již od 1. třídy, vícejazyčnou výukou některých předmětů nebo například výukou písma Comenia script. Sportovně nadaní žáci se mohou realizovat při hodinách tělesné výchovy navíc nebo ve sportovních třídách. Nezanedbatelné jsou také nabídky kroužků a dalších volnočasových, často i netradičních aktivit, například kroužky robotiky,“ uvedla k základnímu vzdělávání ve městě místostarostka Zorka Brožíková.

Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka základního vzdělávání je přiměřená. Neznamená to však, že se vedení příbramských škol nebo město samo nemůže nebo nechce inspirovat připomínkami a přáními rodičů, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a využili tak možnosti se ke vzdělávání svých dětí veřejně vyjádřit.

O nabídkách jednotlivých škol se můžete přesvědčit na jejich webových stránkách nebo v místním tisku, kde se před dubnovými zápisy budou zcela jistě prezentovat.


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Věnujte prosím pozornost jízdním řádům, platným v době Nouzové stavu, které najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka