www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2019-05-23 08:20:11 | Ing.Václav Dvořák MBA ©

Květnové zastupitelstvo mělo vrchol hned na svém začátku. Z funkce starosty odstoupil Jindřich Vařeka a bylo potřeba zvolit jeho nástupce. Velmi významné ale byly i body týkající se nekonečného příběhu příbramské teplárny a rovněž další krok ve věci rekonstrukce bazénu.

Foto

Ing. Václav Dvořák MBA.
(Foto Pavlína Svobodová ©)

Po úvodních formálních procedurách přednesl starosta důvody svého rozhodnutí odstoupit z funkce starosty. Sdělil, že již neměl úmysl vykonávat tuto funkci v dalším období, ale že kandidát, kterého si ANO do voleb 2018 vybralo, nečekaně z kandidátky odstoupil. A tudíž mu nezbylo, než na funkci opakovaně aspirovat, s původním zámyslem dvouleté služby. Úmrtí pana Vařeky staršího pak jeho rozhodnutí urychlilo.

Nechce se mi tady o tomto moc psát, ale alespoň něco musím. Tím kandidátem jsem byl já. Bylo opravdu překvapením, že jsem odmítl kandidovat? Pro nezasvěcené ano. Pro ty mé kolegy zastupitele, kteří nechtěli vidět, jak se nám v posledním roce mandátu zcela zhroutila spolupráce v RM, asi také. Pro starostu a místostarostku to překvapením být nemohlo – ti znali mé postoje a zásady velmi dobře. Nešel jsem na radnici pro nějakou funkci, ale kvůli práci na změně města. Kvůli práci v určitém stylu, za určitých podmínek – jak jsme si je nastavili na počátku našeho působení. K otevřenému rozkolu došlo po zářijovém ZM v 2017. Na něm jsem hájil naši koalici proti stále agresivnějším výpadům Petra Větrovského. Již delší dobu cíleně útočil proti TOP, zároveň chválil starostu a místostarostku, prostě klasická akce klín. Nebudu-li nucen, nebudu zde pitvat detaily. Každopádně spolupráce mezi mnou a starostou s místostarostkou se dostala na bod mrazu, jednali jsme jenom formálně na RM. Odmítl jsem vstoupit do ANO a půl roku na to jsem odmítl kandidovat.

Po starostově abdikaci se ujal řízení ZM pan Buršík. Konal trochu kostrbatě, hned první hlasování o tajné či veřejné volbě bylo (již) exstarostou prohlášeno za zmatečné. Na starostu byl kandidován pan Konvalinka. V následných volbách získal 18 hlasů. Kandidatura i volba byla předem jasná, koalice jinou možnost neměla. Přeji mu, ať se mu práce daří, nechť se umí obklopit kvalitními lidmi – to je základ úspěchu. A především přeji městu, aby se mu pod novým starostou dařilo. Nejen na povrchu, pozlátkově, ale aby bylo zdravé v jádru, ekonomicky, aby se zvolily správné priority, personální politika…

Následně se ujal řízení ZM nový starosta. A jak to již jednou ukázal, řídil je dobře, klidně. Proběhla volba nové místostarostky (Zorka Brožíková) a nového radního (Jindřich Vařeka), oba získali 16 hlasů. Vše proběhlo hladce. Ze starého vedení radnice již nezůstal nikdo, jsou tam samé nové tváře. Podotknu, že chod města určují především starosta a místostarostové. Mají na to čas, informace, aparát, speciální pravomoci. Ostatní radní jsou významově někde zcela jinde. I zde opakuji přání, aby se jim všem, v zájmu města, i přes jejich nezkušenost s touto prací dařilo. Ostatně, i my jsme byli před 4 roky nováčci, zpočátku obrovsky stmelení. Nechť to novému týmu vydrží celé volební období.

Dalším zajímavým bodem bylo konečné formální hlasování o prodeji části majetku města, funkčně propojeného s příbramskou teplárnou. Jediným smysluplným řešením je společný prodej tohoto majetku se samotnou teplárnou, a zastupitelé tento krok již dříve jednoznačně odsouhlasili. Byl přítomen zástupce kupujícího. Rozvinula se hodinová diskuse, kde měla smysl pouze dvě vystoupení. Hned zpočátku se dobře dotázal pan Peterka zástupce kupce, jak se nová situace projeví na ceně tepla z teplárny. Zejména upozornil, že je již v běhu řada přechodů od teplárny na vlastní malé kotelny, a že je v zájmu nového provozovatele informovat odběratele teplárny o nových lepších cenách, aby se tyto přechody zastavily. Rozvinula se diskuse, kde se diskutující dotazovali na technikálie provozu teplárny pod novým majitelem, např. zda nebude prášit nové topné médium (štěpka). Zcela jim unikala podstata řešeného bodu, včetně toho, že případný nesouhlas by zhatil několikaleté úsilí, a způsobil by obrovské komplikace a škody. Na tento fakt v závěru diskuse upozornila zkušená zastupitelka Jiřina Humlová.

Posledním pro mne zajímavým bodem byla debata o tom, zda zastupitelé pustí do další fáze přípravu přestavby bazénu na aquapark. Je to obrovsky složité téma s obtížně predikovatelnými následky. Nicméně se všichni zastupitelé shodli, že s bazénem je nutno něco rychle dělat. Zastupitelé ODS a Šance záměr investice do bazénu za 400 mil Kč odmítli jako velmi rizikový a nad poměry města. Přesto ZM pustilo přípravu dále, s možností zastavení celé akce. Není zde místo, abych se pouštěl do analýzy problému. Budu mít jedinou poznámku. Všichni zastupitelé vědí, že se s bazénem musí něco dělat. Budoucí vývoj s aquaparkem je nejistý. Např. vysoutěžená cena bude neúnosná, nebo se do soutěže nemusí nikdo přihlásit. Chyběla mi od vedení radnice zmínka o nějakém plánu B, co v takovém případě dělat, protože vědí, že technický stav bazénu je katastrofální.

Ing. Václav Dvořák MBA


Ing.Václav Dvořák MBA ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:S930 Vloženo: 2019-05-27 07:42:30 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: úmyslně vyvoláváte dojem (zcela uboze), že je schváleno něco co zavdává možnost korupčního jednání či dokonce likvidaci městských financí. A jen Vy jediný v celém vesmíru jste schopen tuto hrozbu odvrátit. Vážený pane, ty materiály, které jste v rychlosti prolétl nejsou finálním zadáním. A fakt, že úředník MHMP nezná nebo nemá zkušenosti s různými typy obchodních podmínek v praxi neznamená, že jsou špatné.
Autor:David Vloženo: 2019-05-24 22:52:47 IP: 109.72.12.***
Reakce pro Pánek: zastupitelstvo města je něco jako parlament v celostátní politice, není to vláda. Politiku a rozvoj města vede rada města, kde většinu agendy vede starosta a místostarostové. Starosta i místostarostové jsou z ANO a % zastoupení v radě neodpovídá výsledku voleb. ANO tedy rozhoduje samo o všem a místo řádné koalice s rozdělením politické moci dle výsledků voleb si do koalice přizvalo 2 členy z naprosto rozdílných stran dříve kritizujících vládnutí ANO s TOP09. Poměrně přesně to popisuje pan Švenda.
Autor:Anna Čiperová Vloženo: 2019-05-24 16:55:01 IP: 109.72.13.***
Václav Dvořák zavedl do příspěvkových organizací města naprostý ekonomický řád. Spojil ekonomy těchto organizací tak, aby si nehráli na svém "písečku", jak tomu bylo vždycky bylo, ale navzájem spolupracovali. Do této doby to byl na radnici nejlepší ekonom.
Autor:Pánek Vloženo: 2019-05-24 15:23:36 IP: 85.162.8.***
Reakce na Filipa - nesleduji zasedání ZM pravidelně, ale co jsem viděl, tak drtivá většina usnesení prochází velkou většinou, to tedy nesvědčí o tom, že ANO vládne samo...
Autor:Filip Vloženo: 2019-05-24 09:10:20 IP: 109.72.12.***
Děkuji za vyjasnění situace na radnici pane Dvořáku! ANO dokládá svou současnou politikou, že chce vládnout samo a bez koalice. Pan Vařeka není týmový hráč a bohužel ani neuměl stmelit koaliční kolektiv. Jeho aktuální výpady proti TOP 09 a panu Švendovi jsou směšným projevem malosti. Obdobné útoky jako v aktuální diskusi předvádí Rychlá glosa a Jana.T.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-05-24 08:55:47 IP: 83.208.153.***
Starosta se ve svém abdikačním proslovu zmínil o mém "nečekaném odstoupení". Jemně jsem poodkryl roušku mého rozhodnutí. Nejsem zvyklý utíkat z boje, přičemž někomu to tak mohlo připadat. Pokud to je pro někoho flusnutí, nebudu se dohadovat, s hulváty nebudu diskutovat. Pro někoho možná kupodivu, já mám své bývalé kolegy i nyní rád - něco jsme společně dokázali. Ano, starosta poděkoval paní Ženíškové, pánům Švendovi, Váchovi, a mně. Obdobně já jsem mnohokrát vyjádřil uznání starostovi za jeho velký podíl na přeměně Příbrami. To mi ale nebrání vidět také chyby, které se staly. To vadí...
Autor:nezávislý pozorovatel Vloženo: 2019-05-23 21:06:16 IP: 90.180.168.***
Rychlá glosa: Pokud máte na mysli závěrečnou řeč z posledního zastupitelstva, bohužel jsem ji neviděl. Mé povinnosti mi neumožnili osobní účast na ZM a záznam ZM radnice neumožňuje. Budu si muset počkat na zveřejnění záznamu Piráty. Ale pořád nechápu ten Vás výraz "flusanec". Co že řekl pan Dvořák tak špatného prosím? Napište? P.S. Poděkování panu Dvořákovi považuji za samozřejmost, byl to totiž vedle pana Vařeky i on, kdo ANO vyhrál volby.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-05-23 21:02:25 IP: 90.177.42.***
Jana T.: Z Vašeho vyjádření to vypadá, že byste mne měla osobně dobře znát? A nejen mne, ale i poměry na radnici. Myslím si, že zrovna racionalita je mojí dost silnou stránkou, už i kvůli mé profesi. Nehledám vinu, jen jsem upřesnil, co bylo. Někteří mí bývalí kolegové mi vyčítali přílišné lpění na zásadách. Možná je to ta Vaše "samolibost". Zůstanu u názoru, že opustit v politice zásady, na kterých jsem začínal, je začátek konce.
Autor:Rychá glosa Vloženo: 2019-05-23 20:52:16 IP: 185.188.100.***
Pokud jsem zaregistroval, pan starosta panu Dvořákovi ve své závěrečné řeči poděkoval, pan Dvořák se opět odvděčil flusancem. Inu, jednou Jidáš, navždy Jidáš. Jen svému nepříteli bych přál stát se přítelem pan Dvořáka.
Autor:Jana T. Vloženo: 2019-05-23 20:36:53 IP: 109.72.12.***
Ne, myslím si, že nejste týmovým hráčem a vaše samolibost Vám nedovoluje racionálně myslet. Tím se sám vylučujete z politického života, ale vinu hledáte v jiných.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-05-23 19:47:14 IP: 90.177.42.***
Jana T.: Neznám, proč se ptáte? Máte pocit, že jsem v článku mimo téma ZM?
Autor:nezávislý pozorovatel Vloženo: 2019-05-23 18:34:49 IP: 90.180.168.***
Rychlá glosa: Mohl/mohla byste mi říci, kdy že pan Ing. Dvořák po někom "flusal"? Mám dojem, že vystupuje kultivovaně a říká pouze svůj pohled na věc. Na to má přeci právo. Navíc, kdyby to nebyla pravda, to co říká, proč by se proti tomu nikdo z jeho bývalých kolegů neohradil? Pan Dvořák udělal pro městu nejvíce ze všech, protože kdyby nepostavil na "zdravé nohy" ekonomiku města, nebyly by peníze na projekty, kterými se někteří lidé ve městě chlubí. A to, že odmítl kandidovat, když se s určitými věcmi neztotožňoval považuji za projev hrdinství, ukázku toho, že čest, morálka, svědomí ještě nevymřeli. Pan Dvořák nemusí na nikoho flusat, naopak ještě hájí bývalé koaliční kolegy z TOP, protože jako každý normální člověk vidí, že práce na radnici nebyla jenom snažením ANO, ale také Topky. Pan Dvořák píše upřímně, bez obalů, tak je to správně. Pane Dvořáku, prosím kandidujte za 4 roky opět do zastupitelstva. Váš hlas tam nyní velice chybí.
Autor:Rychá glosa Vloženo: 2019-05-23 18:09:02 IP: 185.188.100.***
Pane Dvořáku, z toho vašeho věčného flusání po vašich bývalých kolezích by se poblil i krokodýl.
Autor:Jana T. Vloženo: 2019-05-23 17:13:24 IP: 109.72.12.***
Pane Dvořáku, znáte písničku já, já, já a zase já?
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-05-23 10:55:06 IP: 176.98.110.***
Při svém vystoupení odmítajícím rekonstrukci plaveckého bazénu v navržené podobě, prohlásil opoziční zastupitel Vladimír Král, že ďábel je skrytý v detailu. V daném případě to platí dvojnásobně. Vedle problematického finančního krytí stavby do hry vstupuje také právní aspekt. V materiálu předloženém zastupitelstvu 1. místostarostou Martinem Buršíkem a vedoucí odboru práva a veřejných zakázek Radkou Škubalovou, je úplně na konci nenápadná poznámka: “ v zadávacím řízení budou použity obchodní podmínky podle Red Book FIDIC. Vzory těchto stavebních smluv, které vycházejí z anglosaského práva obsahují instituty, které kontinentální a tedy i naše české právo vůbec nezná. Jedná se třeba o roli tzv. “správce stavby” nebo tzv. nároky (claims). A z toho vyplývá potíž jak budou v případném obchodním sporu obhájeny možné ohrožené zájmy města. V prostředí českého soudnictví se zatím pro relativně krátké užívání vzoru obchodních smluv FIDIC, nedokázala vytvořit judikatura signalizující předvídatelné právní prostředi ve vztahu k tomuto institutu. Navíc se smluvní vzory Red Book FIDIC v rámci České republiky doposud užívaly pouze při realizaci nových liniových silničních staveb, nikoliv při dodávce technologií a rekonstrucích stávajících sportovních zaŕízení. A sporné momenty řešil namísto obecných soudů tzv. “rozhodčí soud”. Plánovaná rekonstrukce se takz mého pohledu stává časovanou právní a finanční bombou, která může velmi negativně ohrozit město Příbram na další desetiletí. V této souvislosti mne proto udivovala “bohorovnost” většiny zastupitelů k řešení této nelehké otázky.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka