www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Tři století svatohorských milostí oslavíme v Příbrami již tento víkend

2024-06-07 05:49:51 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Letos se bude konat 292. slavnost Korunovace Panny Marie Svatohorské. Korunovace patří k nejvýznamnějším a nejstarším mariánským slavnostem u nás a jako taková má nejen duchovní, ale i kulturní a historický význam. V letošním roce tato slavnost připadá na víkend 8. a 9. června.

Foto

Svatá Hora.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské spojovány zázraky, při kterých se její ctitelé ocitli v nebezpečí, ale na její přímluvu byli zachráněni. Těchto takzvaných milostí je v kronikách zapsáno přes čtyři tisíce. Myšlenku barokního korunování milostných mariánských obrazů a soch schválil papež v první polovině 17. století. V českých zemích se této výsady dostalo pouze třem madonám – Svatohorské v Příbrami, Svatokopecké v Olomouci a Svatotomášské v Brně.

Slavnost Korunovace letos připadá na neděli 9. června, ale program je připravený už na sobotní odpoledne. Mezi 14.00 a 17.00 budou připravené vyhlídkové jízdy koňským spřežením. Od 15.30 si bude možné prohlédnout Svatou Horu při komentované prohlídce a od 16.45 ve svatohorském sklepení poslechnout poutavou přednášku Věry Smolové o historii Korunovace.

Na přednášku naváže v 18.00 koncert v ambitech Svaté Hory. Na přednášku i prohlídku Svaté Hory bude potřeba s ohledem na omezenou kapacitu potvrdit účast na telefonním čísle 318 429 943. Tento doprovodný program je pro návštěvníky zdarma. V 19.00 bude čas pro modlitbu posvátného růžence u Korunovačního oltáře.

rogram sobotního večera uzavře v 19.30 mše svatá s unikátním světelným průvodem, kdy věřící za zpěvu mariánských písní kráčejí se svícemi ambity, projdou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vracejí se zpět ke Korunovačnímu oltáři.

Nedělní program začne v 7.30 mší svatou v bazilice. V 9.00 bude celebrovat slavnostní mši svatou redemptorista David Horáček. Poté následuje průvod s milostnou soškou. Slavnost bude dále pokračovat tichou mší, mariánskou pobožností, varhanní půlhodinkou a mší svatou.

Program zakončí v 16.15 české mariánské nešpory. Nedělní program bude rozšířen o loutkovou pohádku O námořníku Čepičkovi od 11.00 a vyhlídkové jízdy koňským spřežením od 11.00 do 14.00.

Program Korunovace

Sobota 8. června

14.00–17.00: Vyhlídkové jízdy koňským spřežením areálem od Březnické brány,
50 Kč/osoba, za deštivého počasí se neuskuteční
15.30–16.30: Prohlídka s průvodcem, začátek pod hodinovou věží
16.45–17.45: Přednáška Věry Smolové „O Korunovaci podruhé a trochu jinak“
ve sklepení
17.00: Mše svatá
18.00–19.00: Koncert na kolečkách, začátek u Pražské brány
19.00: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
19.30: Mše svatá z vigilie, celebruje redemptorista Petr Augustin Beneš (po mši svaté následuje světelný průvod)

Neděle 9. června

7.30: Mše svatá v bazilice
8.30: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
9.00: Slavnostní mše svatá, celebruje redemptorista David Horáček (po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou)
11.00: Tichá mše svatá v bazilice
11.00: O námořníku Čepičkovi, loutkové divadlo Basta-fidli u studánky
11.00–14.00: Vyhlídkové jízdy koňským spřežením areálem od Březnické brány,
50 Kč/osoba, za deštivého počasí se neuskuteční
13.00: Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním a uctíváním milostné sošky u Korunovačního oltáře
14.00: Nedělní varhanní půlhodinka v bazilice
15.30: Mše svatá. Po mši svaté zpívané české nešpory


Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka