www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Středočeský kraj přispěje obcím na každý vysazený strom 1 500 korun

2020-01-28 08:35:24 | Středočeský kraj, Helena Frintová a Jan Nováček ©

"Téma ochrany klimatu je pro nás velkou výzvou a prvním krokem pro boj s oteplováním. Zakládáme proto nový Středočeský Fond na podporu výsadby stromů, který umožní obcím poskytnout dar na jeden vysazený strom 1 500 korun," uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Foto

Brdy, Přední Záběhlá, dub letní, věk 350 let, výška 16,5 m, obvod kmene 785 cm.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

V pondělí 27. ledna 2020 zřízení tohoto fondu a pravidla na poskytování darů z něj schválili krajští zastupitelé. Alokováno je v něm celkem 750 tisíc korun, v případě zájmu obcí však bude tato částka navýšena.

„Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje budou vyhlášena 10. února a první žádosti mohou obce podávat od 2. března 2020 od 9:00 hodin, a to až do 30. června roku 2021 do 16:00 hodin,“ informoval náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Zároveň upřesnil, že dar bude možné obci poskytnout na nezpůsobilé výdaje projektu podpořeného ze SFŽP v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 9/2019 Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích.

„Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru bude určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1 500 korun na 1 vysazený strom. Formu daru jsme zvolili, aby se minimalizovala administrativa jak pro obce, tak kraj,“ následně vysvětlil G. Kovács.

Obec bude podávat žádost v návaznosti na konkrétní projekt. Jestliže obec bude realizovat více projektů, bude moci podat více žádostí na příslušné konkrétní projekty.

Žádost

bude, po schválení zřízení Fondu zastupiteli kraje, nutné ve výše uvedené lhůtě podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh a zároveň v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky za účelem potvrzení autenticity. Přílohou datové zprávy musí být dokument ve formátu pdf vygenerovaný z internetové aplikace a opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele. Povinná příloha se datovou schránkou nezasílá.

Identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf.


Středočeský kraj, Helena Frintová a Jan Nováček ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka