www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Silniční meteorologické stanice

2020-11-03 08:23:25 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©

S přípravou na zimní údržbu souvisí nejen příprava techniky nebo chemických rozmrazovacích prostředků, ale také získávání, přenos a analýza informací o aktuální meteorologické situaci na sledovaném místě či úseku.

Foto

D4, sjezd na Kytín. Jedno z míst, kde má být vybudována stacionární meteorologická stanice.
(Foto Ředitelství silnic a dálnic ČR)

K tomu účelu slouží silniční meteorologické stanice, které jsou součástí systému dopravní telematiky. Na základě měření jejich senzorů (zpravidla soubor silničních a atmosférických) a analytického vyhodnocení jednotlivých měřením získaných výstupů v daném čase dokáže stanice varovat před hrozícími situacemi nebezpečnými pro silniční dopravu (např. námraza, led, mlha, silný vítr, náledí a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch).

Pracovat s těmito informacemi v online čase ve vztahu ke konkrétnímu místu, umožňuje pracovníkům údržby nejen včas, efektivně a účinně na tyto kritické situace reagovat (např. optimalizací chemických posypových prostředků, množstvím nasazené techniky atd.), ale také jim na základě zkušeností a dalších informací (např. z meteoradaru) i účinně předcházet. To se sekundárně pozitivně promítá do bezpečnosti a plynulosti provozu (předcházení škodám na majetku i zdraví) i nákladů na údržbu samotnou.

Ve Středočeském kraji ŘSD ČR využívá informace ze 40 stacionárních meteorologických stanic na dálnicích a 9 stanic na silnicích I. tříd. Dalších 17 stanic předává informace o počasí na dálnici D0 (vnější okruh Prahy). Všechny stanice jsou osazeny atmosférickými senzory pro snímání teploty a vlhkosti vzduchu a srážek. Tam kde je to účelné, je přidaný senzor pro měření směru a rychlosti větru a dohledoměr (u více jak poloviny). Až na výjimky většina disponuje minimálně 1 vozovkovým čidlem a také 1 až 2 statickými přehledovými kamerami.

V základu tak příslušný dispečer, technik získává informace o teplotě povrchu vozovky, bodu mrznutí vlhkosti vozovky, stavu povrchu vozovky, teplotě vzduchu, rosném bodu, relativní vlhkosti vzduchu, intenzitě srážek a obrazovou situaci (např. o hustotě sněžení) alespoň z jedné kamery. K tomu přistupují informace o směru a síle větru nebo dohlednosti.

V současné době je ve výstavbě nebo bezprostředně před jejím zahájením na dálnicích a silnicích I. tříd ve Středočeském kraji dalších 8 stacionárních zařízení (2 na dálnici, 6 na sil. I. třídy). Územně jsou pak na Příbramsku rozmístěny následovně:

Příbramsko:
* dálnice D4 v km 38,26 směr Příbram u Dlouhé Lhoty (omezení pravého jízdního pruhu)
* dálnice D4 v km 21,35 směr Praha u EXIT 21 Kytín (omezení pravého jízdního pruhu)
* Silnice I/19 u osady Teslíny v k.ú. Věšín

Stavebně se ve všech případech jedná o 10 metrů vysoký ocelový stožár ukotvený na roštu betonového základu s napojením na sít NN. Na stožárech budou mimo rozvaděče osazena tato čidla:

* čidlo teploty a vlhkosti vzduchu
* čidlo srážek a dohledoměru (dohledoměr není instalován na I/2 Bernardov, Chotounov)
* čidlo směru a rychlosti větru (není instalováno D4 Kytín, I/2 Bernardov, Chotounov)
* dvě statické přehledové kamery s IR přísvitem

Všechny stanice disponují minimálně 1 čidlem instalovaným v obrusné vrstvě vozovky (většina však 2), které umožňuje získávat informace o teplotě povrchu vozovky a teplotě v 7 cm pod povrchem, bodu mrznutí, stavu vozovky (suchá, vlhká, mokrá, zbytková sůl, sníh, námraza atd.) a výšce vodního filmu do 8mm. Naměřené hodnoty z meteostanic a obraz z kamer je přenášen pomocí sítě mobilního operátora do příslušné aplikace, jejíž pracovní prostředí je přístupné oprávněným pracovníkům.

Všechny uvedené meteorologické stanice jsou umístěny do předem vytypovaných lokalit, kde do současné doby absentovaly jakéhokoliv hlásiče povětrnostních jevů. V současné době probíhají zejména zemní výkopové práce pro napojení stanic na distribuční síť NN a vybudování základů.

Jejich uvedení do provozu je plánováno již pro nadcházející zimní období na přelomu listopadu a prosince 2020. Výstavba je rozdělena do 4 samostatných zakázek, které realizují 3 společnosti (Spel a.s., Cross Zlín a.s. a Eltodo a.s.) vybrané v rámci vyhlášených VVZ. Celková smluvně sjednaná cena na základě nabídek vybraných firem v rámci všech zakázek je 27 824 417,-Kč bez DPH (celková předpokládaná hodnota veřejných zakázek byla 30 029 000,-Kč bez DPH).


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka