www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Rada kraje schválila poskytnutí investičních dotací středočeským nemocnicím

2019-11-12 09:11:07 | Středočeský kraj, Helena Frintová a Jan Nováček ©

Celkem 36,91 milionů korun, taková je celková částka poskytnutých investičních dotací do nemocnic zřizovaných Středočeským krajem, kterou v pondělí 11. listopadu 2019 schválili středočeští radní.

Foto

Středočeský kraj.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Definitivní slovo v jejím přidělení však ještě budou mít zastupitelé kraje na svém nejbližším jednání 25. listopadu 2019.

„Tyto finanční prostředky poslouží jak k modernizaci nemocničních objektů, tak i k obnově zdravotnické techniky. Zlepší tedy komfort pro zdravotnický personál i pro pacienty,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
(dále jen ON Příbram)

„Zdravotnická technologie pro Gynekologické oddělení“ – navýšení poskytnutých finančních prostředků na investiční akci o 6 000 000 Kč. Na tuto akci již byla poskytnuta veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 10 000 000 Kč na rok 2019. Celkové předpokládané náklady na akci činí 19 900 000 Kč, z toho 16 000 000 investiční dotace z rozpočtu kraje (v případě schválení navýšení), vlastní zdroje nemocnice ve výši 3 900 000 Kč.

Náplní investiční akce dodávka zdravotnické technologie a nábytku pro Gynekologické oddělení ON Příbram. Technologický projekt zdravotnické technologie byl zpracován v návaznosti na projekt ke stavební rekonstrukci křídla D4 monobloku ON Příbram. Vybavení zdravotnickou technologií bude řešeno v souladu s příslušnými směrnicemi, vyhláškami a normami, vztahujícími se na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení.


Středočeský kraj, Helena Frintová a Jan Nováček ©


REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka