www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Příští rok se bude opravovat silnice v Bohutíně

2021-11-26 08:46:57 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©

Vybrali jsme zhotovitele akce "I/18 Bohutín - Havírna, oprava povrchu komunikace, odvodnění a opěrných zdí". Ze 3 účastníků podala nejvýhodnější nabídku společnost PORR a.s. s cenou 39 479 640,- Kč bez DPH a s dobou uvedení do provozu za 240 kalendářních dnů. Stavbu bychom rádi zahájili začátkem 2. čtvrtletí 2022, jakmile to umožní klimatické podmínky.

Foto

Bohutín, kostel sv. Maří Magdalény.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Oprava se bude týkat 1663 metrů komunikace I/18 v provozním staničení mezi kilometry 7,865 a 9,528. Základem je rekonstrukce povrchu vozovky výměnou starých konstrukčních vrstev za nové na základě provedené diagnostiky. Ta ukázala, že v části dotčeného úseku již vozovka vykazovala vyčerpanou zbytkovou dobu životnosti pro současné zatížení 490 TNV/24 hodin a další část je na hraně životnosti (vyjeté koleje, podélné a příčné trhliny, asfaltové vrstvy vykazují degradaci, vysprávky).

Mimo konstrukčních vrstev vozovky se bude pracovat na odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. Součástí stavby je rovněž nová opěrná zeď komunikace v délce necelých 100 metrů.

Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu na silnici I/18 bude vlastní realizace rozdělena do několika etap a bude probíhat za provozu a částečné uzavírky této silnice I. třídy. Součástí omezení bude i mostní provizorium v místě výstavby nového rámového propustku ev. č. 18-017P.


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka