www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Participativní rozpočtování: Projekt Společně pro Příbram startuje v lednu

2017-12-20 08:57:21 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Stále více měst umožňuje svým občanům rozhodovat o využití části peněz ze svého rozpočtu. Od roku 2018 se k těmto městům přidává i Příbram. Občané budou moci od začátku ledna do konce února podávat návrhy do projektu Společně pro Příbram a aktivně se tak zapojit do rozhodování o tom, co se v jejich okolí bude dít. Pro první ročník projektu město vyčlenilo ze svého rozpočtu milion korun.

Foto

Participativní rozpočtování: Projekt Společně pro Příbram startuje v lednu.
(Z upoutávky)

Projekt participativního rozpočtu nazvaný Společně pro Příbram se inspiruje zkušenostmi českých i světových měst, kde metoda participativního rozpočtování funguje už několik let. „Podstatou tohoto přístupu je, že občané, podobně jako zastupitelé, budou mít k dispozici částku z městského rozpočtu, kterou mohou rozdělit pro užitečné projekty ve svém bezprostředním okolí,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

O VÍTĚZÍCH ROZHODNOU OBČANÉ V PŘÍMÉM HLASOVÁNÍ

V  rámci sběru návrhů se uskuteční dvě setkání s veřejností, při kterých autoři představí svůj návrh a následně mají možnost jej prodiskutovat se zástupci města. „Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkání budou v druhé fázi předány k posouzení proveditelnosti příslušným odborům radnice,“ vysvětlila vedoucí odboru kancelář města Zuzana Kučerová s tím, že o návrzích, jež prošly posouzením v rámci městského úřadu, budou občané anonymně a bezplatně hlasovat prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21 s použitím kladných a záporných hlasů podle hlasovacího systému Demokracie 21. Hlasovat bude možné také fyzicky na úřadě či dalších kontaktních místech. „Výsledky hlasování budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení vítězných projektů,“ dodala Kučerová.

KAM PODAT NÁVRHY PROJEKTŮ

K podávání návrhů bude primárně sloužit online formulář na webové stránce participativního rozpočtu spolecne.pribram.eu (bude aktivní po Novém roce). Kromě elektronického podání lze vyplněný formulář doručit na Odbor kanceláře města, formuláře bude možné získat i v tištěné podobě v Infocentru na Zámečku. „Návrh musí obsahovat název projektu, jeho popis, veřejný přínos, uvedení místa realizace, fotodokumentaci současného stavu, předpokládanou finanční náročnost, kde musí být vedle nákladů na realizaci uvedeny také všechny související náklady za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu, harmonogram, kontakt na navrhovatele a volitelně situační nákres,“ upozornila Kučerová s dovětkem, že v případě zájmu o konzultaci se navrhovatelé mohou obrátit na Odbor kanceláře města.

Hlasovací platforma D21 je původně volební model matematika, podnikatele a filantropa Karla Janečka. Umožňuje hlasovat pro více možností a po udělení alespoň dvou plusových hlasů přidělit i minusové hlasy. To dává hlasujícím šanci nejen detailněji vyjádřit své preference, ale také se shodnout na návrhu, který bude všeobecně přijatelnější pro všechny hlasující (preference konsenzu). Díky tomu lze zjistit, v jakých oblastech panuje shoda a co naopak budí kontroverze. D21 metoda poskytuje zásadní výhodu oproti tradičnímu hlasování s jedním hlasem, které pouze ukazuje vítěze a poražené (více na www.d21.me).

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT BY MĚL:
– být veřejně prospěšný,
– být zahájen do 12 měsíců od hlasování,
– primárně řešit úpravy veřejných prostor,
– být městem realizovatelný, – být ve vlastnictví a na území města,
– směřovat mimo oblast údržby a opravy veřejných objektů.

HARMONOGRAM:
* 2. ledna – 28. února 2018: sběr projektů
* 12. – 28. února: setkání s veřejností
* 1. března – 30. dubna: posuzování proveditelnosti projektů
* 4. – 15. května: vytvoření galerie projektů k hlasování
* 30. května: veřejná prezentace projektů k hlasování
* 1. – 22. června: hlasování
* 27. – 30. června: zveřejnění žebříčku vítězných projektů
* září 2018 – červen 2019: realizace vítězných projektů


Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí


Město Příbram, Pavlína Svobodová ©


Tato diskuse již byla ukončena.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka