www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Obnovujeme svatohorský sad

2021-04-16 07:50:28 | Veronika Řeháková ©

Od roku 2018 probíhá v rámci dobrovolnických aktivit několika jednotlivců postupná obnova svatohorského sadu, kdy zde především dochází k prořezu náletových dřevin a uklízení odhozených odpadků. Myšlenka na záchranu ovocného sadu vznikla na základě jeho neutěšeného stavu a především proto, že je svou rozlohou a stářím v naší republice jedinečný.

Foto

(Zdroj foto: FB Svatohorské sady Příbram)

Sad se významným způsobem podílí na obrazu jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších poutních areálů naší republiky a je nedílnou součástí urbanismu města Příbram. Celková plocha sadů tvoří asi 22 ha, kdy převážná část je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, menší část je pak ve vlastnictví města Příbram a soukromých vlastníků. 
 
Z těchto důvodů a z důvodu rozšíření řad dobrovolníků o krajináře a památkáře byl v nedávné době založen oficiálně zapsaný spolek Svatohorské sady Příbram, který ve spolupráci s vedením farnosti, jako převážného majitele pozemků, začal pečovat o svatohorské sady. Spolek si dává za cíl obnovit sady do jejich původní krásy a navrátit do tohoto unikátního prostoru společenský život. Nynější práce spolku však spočívá převážně z pokračujících prací na prořezu náletů, vyčištění ovocných stromů od nežádoucího porostu, který je hubí, a obnovení průhledů do okolní krajiny. Krom práce v sadu se spolek snaží rozšiřovat povědomí o existenci této unikátní součásti města a sbírat informace o jeho podobě a historii od občanů.

Veškerá činnost v sadech je zcela závislá na možnostech dobrovolníků, kteří jej prozatím sami plně financují a tráví tak velkou část svého volného času.

V dnešních dnech byla zahájena širší jednání s městem Příbram, kdy byla starostou města Mgr. Janem Konvalinkou vyjádřena podpora celé myšlence a maximální možná spolupráce ze strany města, za kterou spolek velmi děkuje. Od začátku celého projektu docházelo ze strany Technických služeb Příbram k bezplatnému odvozu dřevního odpadu, což by mělo dle domluvy pokračovat i nadále. Ze strany spolku je pak představa a cíl navázání spolupráce v pravidelném sekání trávy v sadu, čímž dojde k zamezení růstu náletových dřevin, kultivaci celé plochy a jeho širšímu zpřístupnění.

Činnost spolku je možné sledovat na facebookových stránkách Svatohorské sady Příbram, kde jsou uveřejňovány nejen aktuální fotografie z prací v sadu, ale do budoucna i plánované dobrovolnické výzvy a organizace společenských setkání. Zároveň spolek ocení poskytnutí fotografií zachycující dobou podobu sadů a vzpomínky na dřívější využívání areálu.

Spolek bude mít v nejbližší době zřízen transparentní účet, na kterém bude možné sledovat jeho hospodaření a případně věnovat na jeho činnost sponzorský příspěvek.


Veronika Řeháková ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka