www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

O dotace se bude žádat v listopadu

2019-10-25 10:14:55 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Každým rokem vypisuje město Příbram dotační programy na podporu činnosti spolků, organizací i jednotlivců. Žádosti o finanční podporu na rok 2020 bude možné podávat od 1. do 29. listopadu 2019.

Foto

Životní prostředí. Z daleka viditelná (např. z Třemšína) větrná elektrárna nad osadou Dožice (Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih).
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Oblasti, ve kterých je možné žádat o finanční podporu, zůstávají stejné jako v předešlých letech. Zájemci mohou žádat v oblastech: Sociální věci, Zdravotnictví, Výchova a vzdělávání, Životní prostředí, Dobrovolní hasiči, Vrcholový sport, Činnost sportovních organizací, Jednorázové sportovní akce, Reprezentant ČR, Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce, Památky místního významu, Kulturní aktivity.

„Příbramané jsou aktivní ve všech výše zmíněných oblastech, což nás samozřejmě velmi těší. Prosím všechny, kteří chtějí žádat o podporu své akce nebo činnosti, aby žádosti podali včas a řádně vyplněné. Je pro nás velmi nepříjemné, pokud musíme žádost odmítnout pouze kvůli procesní chybě,“ vzkazuje žadatelům starosta města Jan Konvalinka.

Programy vyhlášené na rok 2020 najdete na webových stránkách města: http://dotace.pribram.eu, kde je zároveň aplikace, přes kterou žádost vyplníte a odešlete. Uvedená aplikace bude v provozu po dobu, kdy je možné o dotace žádat, tedy od 1. do 29. listopadu 2019 do 14.30 hodin. Po vypršení tohoto termínu nebude možné žádosti podávat.

Důležitým upozorněním pro žadatele je, že žádost je nutné podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, a zároveň i v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací, a to včetně příloh. Žádost musí být na MěÚ Příbram doručena ve stanoveném termínu, tedy nejpozději 29. listopadu do 14.30 hodin v písemné i elektronické podobě.

„Omezením v podávání žádostí je to, že každý žadatel může předložit v určeném programu pouze jednu žádost. Zároveň platí, že na jeden projekt není možné žádat ve více programech. V případě nedodržení tohoto pravidla budou všechny žádosti daného žadatele vyřazeny,“ upřesnil podmínky starosta Konvalinka.

Všechny podané žádosti splňující podmínky budou posuzovat odborné komise města, Rada města Příbram je projedná a předloží zastupitelům ke schválení. Z rozpočtu města lze podpořit maximálně 80 % celkových nákladů vynaložených na projekt.

Aplikace a dokumenty

* pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram: dotace.pribram.eu,

* úplné znění Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram a programů je na webových stránkách města: dotace.pribram.eu/dokumenty,

* metodický pokyn k podávání žádostí: dotace.pribram.eu/dokumenty.


Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka