www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Město Příbram nepodporuje nerovný přístup k občanům Ukrajiny a ostatním klientům úřadu

2022-07-04 09:28:13 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

V květnu byl přijat zákon, který mimo jiné zmocňuje města k tomu, aby upustila od vybírání správních i místních poplatků od osob přicházejících do republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na Ukrajině.

Foto

Příbramská radnice.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Uvedený zákon umožňuje, aby města nevybírala správní poplatky, tedy např. poplatky za registraci vozidel, za uzavření manželství, ohlášení živnosti, vydání stavebního povolení a další od fyzických osob, které vstupují nebo pobývají na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Obdobně lze prominout i místní poplatky např. za komunální odpad, poplatek za psů.

„Na základě posouzení situace a v kontextu shodné praxe i jiných měst jsme se rozhodli nepřikročit k odpouštění poplatků, jelikož jsme takový přístup vyhodnotili jako nerovný přístup k občanům Ukrajiny a ostatním klientům úřadu,“ říká starosta Jan Konvalinka.

Kromě nerovného přístupu, který by znevýhodňoval naše občany, by se úřad v případě odpouštění poplatků mohl setkat s dalšími problémy. V případě, že by stejného zmocnění nevyužily také ostatní úřady, zejména ty v nejbližším okolí, byl by Městský úřad Příbram, s vysokou pravděpodobností, v některých agendách přetížen, a to bez nároku na odměnu za poskytnuté služby. Naopak okolní úřady, které by poplatky neodpouštěly, by si pravděpodobně pro vyřízení svých agend zvolili mnozí čeští občané z důvodů rychlejšího vyřízení, což by nám odčerpávalo finanční příjmy do jiných úřadů.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka