www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Klub českých turistů je připraven vyznačit síť turistických tras

2015-08-17 11:18:31 | Redakce ©

K 1. lednu 2016 vznikne Chráněná krajinná oblast Brdy (CHKO Brdy) a tudíž se centrální Brdy, a to takřka po devadesáti letech, opět stanou z větší části přístupné návštěvníkům. V dosud nepřístupných částech Brd se však turisté či cyklisté s předstihem objevují již nyní, což může být nebezpečné. Jak se připravuje Klub českých turistů (KČT) na vyznačování turistických, cykloturistických a naučných tras v centrálních Brdech? Rozhovor z Mgr. Karlem Markvartem, předsedou Rady značení KČT.

Foto

Brdy - na vrcholu Kloboučku.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Mgr. Karlu Markvartovi, předsedovi Rady značení KČT, jsem položili několik otázek.

Na území budoucí CHKO Brdy již existuje, v okrajových částech Středních Brd a v Jižních Brdech, turistické a cykloturistické značení. V podstatné části Brd, to znamená v rozsáhlém území vnitřních centrálních Brd, turisticky nejatraktivnějších, však toto značení z pochopitelných důvodů neexistuje. V současné době se však i zde pohybuje řada turistů, kteří turistické značení k dispozici nemají, kteří, jsou-li zde poprvé, bloudí. Jak se KČT připravuje k vytvoření sítě turistických a cykloturistických tras, případně naučných stezek, na tomto území? Již probíhá ze strany KČT rekognoskace tohoto území?

KČT má již asi tři roky zpracován návrh pěších tras na celém území stávajícího VÚ Brdy. Nyní budu podávat žádost o udělení výjimky ke vstupu do VÚ pro naše značkaře, aby navržené trasy prošli a zjistili vhodnost jejich vyznačení. Máme také návrhy na cyklotrasy. Naším záměrem bylo vyznačit tyto turistické pěší trasy ještě letos tak, aby ke dni uvolnění VÚ již zde reálně existovaly. Očekáváme totiž po 1.1.2016 invazi tisíců turistů, kteří se tu bez těchto vyznačených pěších tras budou pohybovat zcela živelně, což způsobí nejen škody přírodní, ale bude to pro ně rizikové i z bezpečnostních důvodů. Tomuto řešení ale Armáda není nakloněna.

Předpokládáme, že KČT již spolupracuje s armádou a s dalšími příslušnými institucemi na koncepci turistických tras v Brdech. Jak tato spolupráce probíhá? Jaká jsou stanoviska těchto institucí?

Jednali jsme se zástupci Armády ČR, vedení VÚ, AOPK i s dalšími institucemi. V současné době v tomto směru velmi dobře spolupracujeme s AOPK a lidmi, kteří zde zakládají Správu CHKO.

CHKO Brdy bude s největší pravděpodobností otevřena 1.1.2016. Kdy se budeme moci dočkat prvních značených turistických a cykloturistických tras, naučných stezek a podobně na území centrálních Brd? V jakém pořadí budou budovány? Kde budeme moci najít informace?

Na tyto otázky je těžko odpovědět. Pro KČT je prioritou vyznačit zde síť pěších turistických tras, jsme připraveni spolupracovat i se zřizovateli cyklotras a naučných stezek na jejich značení i následné údržbě. Všechna tato činnost je ale závislá nejen na naší chuti, ale také na potřebných financích. Naši značkaři svoji činnost sice dělají ve svém volném čase a bez nároku na mzdu jen za úhradu cestovních nákladů a náhrad, ale značkařský materiál, směrovky, informační panely apod. něco stojí. Zatím otázku potřebných financí pro značení pěších turistických tras v tomto území také nemáme vyřešenu.

Děkujeme za rozhovor.Redakce ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:pavel Vloženo: 2015-08-21 08:39:32 IP: 176.98.110.***
Ad Michal: Díky za věcné dotazy - to tu nebývá zvykem. Osobně nemám vůbec problém s tím, když "na tom" někdo vydělá víc. Spánembohem - pokud to neublíží, tak mu (jim) to budu jen přát. Především ale na tom mohou vydělat hlavně místní lidé - (jak kdo samozřejmě - někdo si přeje jen absolutní klid - ten asi spokojen úplně nebude). Mohou totiž (mj.) snadněji dosáhnout na práci - a zdaleka ne jen v cestovním ruchu, ale i v dalších oborech. Budování turistické infrastruktury podle mne přinese možná i několik stovek nových pracovních příležitostí. A to už je dost pozitivní samo o sobě. Ke zdržení při vyhlašování CHKO skutečně došlo. V rámci mezirezortního řízení bylo podáno několik připomínek a námitek, které se v současnosti vypořádávají. Pokud jsem dobře informován, prakticky u všech se nalezlo řešení, příp. nějaký kompromis. Pokud jde o nádrž na Americe, odmítlo ji MO, které si v blízkosti oné lokality ponechává jistý utajovaný objekt. V původně navrhované podobě se určitě stavět nebude, diskuse o tom, zda tam bude někdy v budoucnu poldr probíhají, a ještě dlouho probíhat budou. To už tam ale dávno bude CHKO, která se k uvažované stavbě bude zásadně vyjadřovat. Tahle záležitost vyhlášení nebrání ani je neodložila. S církví byl nalezen kompromis a CHKO bude podle všeho vyhlášena i na restituovaném území. MŽP zřejmě vyhoví požadavku MPO v otázce úprav hranice CHKO, stejně jako obecnému požadavku na přesnější zaměření a vymezení území CHKO. Podle všeho právě poslední požadavek má na svědomí ono zdržení. Ačkoli se jedná o marginální a nepodstatné změny, je třeba zpracovat nové operáty a zpřesnit text v návrhu na Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO. Vzhledem k programu jednání vlády se předpokládá vyhlášení (vydání Nařízení vlády) skutečně někdy v říjnu. To by však nemělo nic měnit na tom nejpodstatnějším - CHKO bude vyhlášena s účinností od 1.1.2016. Neuniklo mi to, ale záměrně to nikde nekomentuji, protože chci i tímhle způsobem ponechat "jednající orgány v klidu":D. Mrzí mne spíš, že se zdržuje značení turistických cest a cyklotras. Zdá se, že vedení KČT řeší otázku financování těchto prací a současně AOPK chce mít před jejich zahájením hotový návrh všech, které se budou vyznačovat. V terénu však bohužel zatím ani neprobíhají rekognoskace možných tras značkaři KČT. Doufejme, že se to co nejdříve změní. Pokud jde o stráž přírody - i tady se naráží na finanční limity. Zatím to vypadá tak, že v rámci budoucí Správy CHKO bude působit jeden profesionální strážce, ostatní pak jako dobrovolníci. I oni však budou muset absolvovat nějaká školení a kurzy. S tím nebude možné začít dříve, než bude Správa CHKO ustavena. Předpokládám, že jasněji bude v průběhu a ke konci září. Kolik bude dobrovolníků nevím. Bude určitě záležet i na tom, kolik se jich přihlásí. Jsme s AOPK v kontaktu a snažíme se spolupracovat, ale opravdu nechci nějakými komentáři a články nyní narušovat poměrně delikátní proces vyhlašování CHKO a jejího personálního a technického zajištění.
Autor:Michal Vloženo: 2015-08-20 14:11:50 IP: 109.72.12.***
tak ješte se nestalo, aby něco nevzniklo tak aby někdo nevydělal nebo z toho neprofitoval. Tomu pane Čámský nevěřím. Kdyby na tom vydělali občani v což doufám, ale spíše nevěřím jen dobře. Zeptám se spíš Vás věcně, zaznamenal jsem v čt24, že vláda odložila vyhlášení CHKO z června na říjen, neboť bylo vzneseno a teď již přesně nevím asi 12 nesouhlasných připomínek a to jedno bylo Min. zemědělství s tím, že chtělo vyčlenit oblast v okolí Padrtí pro stavbu retenční nádrže, kdy to mluvčí hned v rozhovoru potvrdil, další bylo církev Pražské arcibiskupství, které chce těžit dřevo a hospodařit nebo vyplatit ušlý zisk, Ty další si nepamatuji. Čekal jsem, že to někde okomentujete,ale možná Vám to uniklo. Nevíte jak to je? Jinak patřil jsem spíše k odpůrcům uvolnění režimu v prostoru, neboť mi přijde,že ve Středních Čechách kde vládnou peníze více než v jiných krajích a to si přiznejme se neumíme k přírodě chovat. Armádu, aby to hlídala, to již nezajímá, protože o území přijde. Jezdím na kole po prostoru dlouhá léta, ale to co se tam odehrává teď je bohužel k pláči. Např. silnice Obecnice-Zaječov-Valdek-Jince tam si kolikrát myslím , že jsem na dálnici, díry nedíry, jen v nedeli jsem napočítal na odbočce na dopadovku Tok za hodinu 13 čtyřkolek a 6 motokrosů, vrcholem byly 3 auta zaparkovaná u bunkru na Houpáku a to je to pořád prostor. Nesdílím bohužel Vaše nadšení o mracích turistů, považuji to spíše za utopistickou vizi. Abych Vás uklidnil to samé se odehrává i na druhou stranu Brd, např. Plešivec,Fabianovo lože, Kuchyňka což už rezervace je, tam se jezdí taky....To by bylo tak na 30 strážců CHKO a stejně by to neuhlídali. Nevíte kolik jich nová správa CHKO plánuje? Někde jsem četl dva, ale to mi přišlo úsměvné. Díky za odpověď.
Autor:pavel Vloženo: 2015-08-18 17:58:57 IP: 176.98.110.***
No, pan "péťa" je nejspíš toho názoru, že když nikde není žádný podraz a podfuk, musí si je vymyslet. Jinak, my s CHKO pryč nepůjdem, pane "péťo", bude tady. A jesli vám tak moc vadí, jako že asi ano, tak jděte do háje Vy. Aspoň nebudete kazit náš dobrý brdský vzduch.
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2015-08-18 14:52:02 IP: 176.98.110.***
Asi špatně chápu,ale co jste chtěl Péťo svým příspěvkem říci.Dávejte pozor,aby jste se nekousl do jazyku,mohl by jste se otrávit.Většina rozumných lidí se těší na řádně označené trasy a návštěvu ploch nevyčištěných od munice si rádi odpustí.
Autor:péťa Vloženo: 2015-08-17 21:10:10 IP: 185.26.182.***
kdyby byl tenhle server tak "investigativní" jako v případě MVDr. Řiháka taky v případě rušení voj. újezdu Brdy a potažmo vyhlášení CHKO Brdy, to by bylo počteníčko. No jo, ale zájmy jsou zájmy, což redakce???
Autor:péťa Vloženo: 2015-08-17 21:05:56 IP: 185.26.182.***
jděte už někam z CHKO Dysnylend, děkujeme taky, za rozhovor. A co takhle polygon pro bezpilotní letouny, žádost o průzkumné území na zlato nad Nepomukem...? A tak dále. Ale to se nehodí, což...

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka