www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jindřich Vařeka junior: Příbramáci, co bude dál (3)

2014-09-11 06:08:52 | Jindřich Vařeka junior ©

První článek na téma nezaměstnanost jsem věnoval popisu situace a upozornil především na velmi neblahý trend, který posunuje Příbram stále hlouběji do pole měst s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a návazně i kriminality v ČR. Ve druhém článku jsem zdůrazňoval nezbytnost zásadní změny přístupu města nejen ke všem zadavatelům práce, ale i k jeho občanům. Neprůhledné a věčnými kauzami pošpiněné vedení města ztratilo důvěru podnikatelského prostředí a jeho výměna je podmínkou obratu k lepšímu. Dále jsem vyjádřil názor, že pobídkový systém pro výrobní podniky je určitým východiskem. V dalším textu si dovolím navrhnout i východisko druhé, které považuji za daleko perspektivnější a dlouhodobější.

Foto

Jindřich Vařeka junior při sobotním rozhovoru s občany na Václavském náměstí v Příbrami.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

V posledních letech EU identifikovala právě turismus jako významný až hlavní potencionální zdroj pro ty regiony, které utrpěly poklesem hospodářských aktivit v důsledku restrukturalizace národních ekonomik. V České republice se přínosy z cestovního ruchu do veřejných rozpočtů pohybují kolem 100 mld. Kč ročně. Jenom domácí turismus a aktivity s ním spojené zaměstnávají např. v Rakousku okolo 400 000 lidí a zásadním způsobem tak ovlivňují ekonomiku celé země. Ano, je to právě cestovní ruch, který se může stát východiskem ze stále se prohlubující krize v oblasti nezaměstnanosti Příbramska.

Příbram má Svatou Horu, věhlasné Hornické muzeum, památník na dobu nesvobody, bývalý koncentrační tábor Vojna, muzeum třetího odboje atd. Je to všechno úžasné a obdivuji všechny, kteří s těmito projekty spojili svůj život. Pokud však chceme podpořit masový turismus, musíme se ptát také po možnostech sportovního, zábavního a adventure turismu. A právě v tomto směru má Příbram opravdu veliké možnosti.

II. světová a následně i Studená válka uzavřely na desítky let Brdy veřejnosti a prakticky zlikvidovaly nadějně se rozvíjející cestovní ruch. Město zcela ztratilo jakýkoli kontakt s hlavním proudem a zdá se, že nevidí nebo nechce vidět možnosti, které se mu otevírají v souvislosti s rušením vojenského újezdu a připravovaným vyhlášením CHKO. Paradoxně to, co by většina jiných měst uvítala jako mimořádnou a neopakovatelnou příležitost k ekonomické prosperitě, je v Příbrami vnímáno s obavami, otazníky a dokonce i s nejrůznějšími podezřeními. Politická reprezentace města si s touto příležitostí nejen neví rady, ale dokonce ji nezodpovědně odmítá.

Pokud se podaří vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy prosadit, je nepochybné, že se jako každé jiné zvláště chráněné velkoplošné území přírody, stane atraktivním cílem turistů, milovníků přírody, sportovců a dalších návštěvníků nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. Město Příbram a blízké obce jsou svojí polohou ideální vstupní branou do Brd a mohou z předpokládaného masivního přílivu turistů velmi dobře profitovat. Musí však pro to vytvořit také vhodné podmínky.

Tou první a zásadní je podpora schválení zákona o zrušení Vojenského újezdu Brdy. Teprve jeho přijetí Parlamentem ČR umožní také vyhlášení CHKO Brdy. Čím rychleji se tak stane, tím dříve lze očekávat nejen příliv turistů, ale také nástup nových investorů, místních i přespolních do Příbrami a jejího okolí, kteří vytvoří podmínky pro uspokojení poptávky po příslušných službách. Vybudovat vhodné ubytovací a stravovací kapacity a další služby, informační střediska, parkoviště, sportoviště a zařízení pro volnočasové aktivity, lázeňské provozy atd., to poskytne řadu pracovních příležitostí pro místní obyvatele jak při jejich výstavbě, tak při jejich následném provozu. Můžeme také počítat se synergickým efektem, kdy tento rozvoj následně podpoří i aktivitu v dalších oblastech jako jsou bydlení, rozšiřování a zkvalitňování obchodní sítě a dalších služeb, hromadná doprava, pozitivní zviditelnění města, zhodnocení pozemků atd. S rozvojem infrastruktury cestovního ruchu lze očekávat vznik nejméně několika stovek nových pracovních příležitostí ve městě a jeho nejbližším okolí.

Velmi výhodné by bylo umístění sídla Správy CHKO Brdy přímo ve městě Příbrami. Má to svoji logiku vzhledem k poloze města a bylo by to výhodné i z hlediska spolupráce Příbrami s touto institucí a pohodlné i pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Jen samotné CHKO by zaměstnalo mnoho desítek lidí. Proto je třeba urychleně navrhnout kandidaturu města na sídlo Správy CHKO.

Snad největším pozitivem by bylo zatraktivnění Příbrami a nejspíše i otočení depopulační křivky. Vždyť komu by se chtělo odstěhovat se z města, ze kterého je to jen 5 min autem do lázní nebo do zábavního parku, na horskou cyklostezku, běžkařské tratě anebo do skiareálu. Že je to jenom sen? Já si to nemyslím.

Jen tak, pro radost Příbramáků, nechalo Hnutí ANO zpracovat studii toho, jak by mohl vypadat “Multifunkční sportovně rekreační areál Třemošná“ (MSRA).

Srdcem budoucího MSRA by mohl být Hlavní sjezdový areál, situovaný v severních svazích Třemošné a severozápadních svazích Malé Třemošné. Mohl by nabízet až 6 sjezdových tratí náročnosti modrá, červená a černá o celkové délce do 6.150 m. Pro srovnání, obě sjezdovky Monínce leží průměrně o 100 m níže a jejich celková délka dosahuje 1.800 m. Co se průměrných teplot i množství srážek týče, byla by na tom Třemošná také výrazně lépe.

Jakkoli by MSRA sloužil k provozování zimních sportů, zejména lyžaření, jeho celoroční využití by bylo samozřejmostí. Kromě pohybu na zdravém vzduchu (turistika, cyklistika,) by měla sloužit lanová centra, opičí (Buď fit) dráhy, cesta v korunách stromů, rozhledna na Třemošné, naučná stezka, zoopark s dětským koutkem, upravená ohniště i pro grilování s posezením, altány, vyhlídková místa (např. Kazatelna, Malý kámen, Kozičínské skály, Dubová hora, Sedélko Pod Třemošnou), in-line dráhy, případně další „atrakce“ (koloběžky, tubing apod.).

Studie MSRA se také zabývá ochranou přírody, která by byla díky režimu CHKO důsledně vymáhána a podléhala by přísným regulím, tak jak je tomu v západní Evropě zvykem. S přílivem financí z cestovního ruchu by se i vzhled Příbrami a okolních obcí mohl jednou blížit třeba i alpskému standardu. O neutuchající zájem turistů by se postarala především Praha, pro kterou by blízkost takového všestranného vyžití představovala věčné lákadlo.

Pro všechny ty, kteří mají zájem a neodbývají šance jen rukoumávnutím, jsme připravili studie, nákresy, 3D pohledy a dokonce i videa pořízená létajícími drony. To vše naleznete na www.anopribram.cz, popř. v rozšířené verzi článku na „pribramsko.eu“.

Byl bych šťasten, pokud by tato aktivita Hnutí ANO byla vnímána veřejností jako pokus o zažehnutí jiskry k diskuzi o dalším směřování regionu Příbram. Příští týden nás čeká poslední (4.) díl „Příbramáci, co bude dál“ a v něm popis třetího možného východiska z problému nezaměstnanosti.

K dotazům jsem k dispozici v sobotu, 13. září 2014 od 09.00 – 11.00 hod. na náměstí 17. listopadu, popř. na adrese: vareka.ano@email.cz

Jindřich Vařeka jun.Poznámka: Redakce neodpovídá za věcnou správnost tohoto příspěvku ani za jeho případné právní důsledky.


Jindřich Vařeka junior ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Asinedosthloupýtvor Vloženo: 2014-09-14 23:15:49 IP: 85.71.234.***
1. Do diskuse smí přispět každý čtenář serveru pribramsko.eu, který neporušuje tento Kodex diskutéra. Při porušení tohoto kodexu si redakce serveru pribramsko.eu vyhrazuje právo na smazání příspěvku. 2. Smyslem diskuse je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat. Na druhé straně však existují závazné právní předpisy, které obsah příspěvků omezují. 3. Diskutér nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci. 4. Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob je nepřípustné. Rovněž nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám. 5. V diskusích je nepřípustná jakákoli forma šikany či stalkingu. 6. Diskutér nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí. 7. Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity. 8. Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Je možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí. 9. Šíření spamu v diskusích je zakázáno. 10. Diskutér musí respektovat soukromí jiných osob a nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace. 11. Diskutér v diskusi nesmí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů. 12. Použití jména konkrétní, zejména veřejně známé, osoby v kolonce autor nebo uvedení takové e-mailové adresy v textu příspěvku je zakázáno. Počasí Podněty.cz Nadační fond proti korupci © Jaroslav Hodrment 2014 Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ Právní doložka Co to jako je??? Asi nic jak koukám na tu ,,rádoby debatu... Každopádně veřejně se nechat vyprovokovat k pravdě..... jupí aspon neco je pravda::::::::::::::::::::::::::::::::. A jen pro Tvoji informaci: Nekopu za ANO, ale za sebe a své přesvědčení (to asi neznáš, ale nic si z toho nedělej, nejsi jediný). Když jsem zjistil, že ANO a i některé další politické subjekty vnímají Brdy - podobně jako já - za příležitost k ekonomické samostatnosti tohoto města, rád jsem se s nimi dohodl na externí spolupráci v tomto punktu. Prostě zalejt betonem klidně hřbitov ,hlavně ať je kde mít Lázně........ Super nápad pro všechny z ANA ,,za hloupé kecy- post a prachy a ještě vám to lidé žerou a jdou proti sobě sama..Na to musí bejt povaha....
Autor:Maruška Navrátilová Vloženo: 2014-09-14 18:46:33 IP: 109.72.12.***
Myslím si že váš nápad se ski areálem v Brdech je výhodný pro děti či rodiny které nemají takové finanční prostředky a možnosti dostat se na lyže do světa nebo alespoň na Šumavu. Další výhodou je blízká časová dostupnost.:D
Autor:pavel Vloženo: 2014-09-13 03:48:18 IP: 176.98.110.***
Ad J.Vacek: To Ti Josefe mohu sdělit osobně, nebo do soukromé zprávy. Možná ale, že si uvědomíš o koho a oč jde, když naznačím, že mi to oznámili právě dnes z Prahy, jako zcela čerstvou zprávu. (Mimochodem - nejen, že se to minulo účinkem, ale zdá se, že to přinese účinek právě opačný). Ad Pavel: Nikdy jsme neuvažovali o Octárně, i když je opravdu nejblíž a její kapacita je víc než dostatečná. Je to ale zdroj pitné vody a nemyslím si, že by bylo vhodné jej užívat takto. Odběr vody pod hrází už bych si představit dokázal. Spíše by ale asi přicházelo v úvahu zkapacitnění několika menších nádrží v blízkém okolí a jako úplně nejvhodnější (ale určitě taky nejdražší) by bylo využití kapacity nádrže Rezerva u Kovohutí - samozřejmě po dohodě s podnikem. Nezapomeňme, že se tu pohybujeme čistě v teoretické rovině debat o tom, co (a zda vůbec) je možné a přijatelné. Bylo prostě třeba ty úvahy a představy nějak konkretizovat, abychom se vůbec měli o čem bavit. V té souvislosti jen poznámku k tomu, zda to vůbec někdo řekl obyvatelům Obecnice, Oseče, Podlesí atd. Neřekl - nebylo co. Jde tu o to vůbec v diskusích se všemi - včetně obyvatel těch obcí (kteří předpokládám na tento server také chodí) zahájit diskusi o tom, zda a případně v jakém rozsahu, je myšlenka toho MSRA Třemošná realizovatelná. Myslím, že tu nikdo nikoho neobchází, ale právě naopak to zcela veřejně dává vědět, že ta myšlenka existuje. (Nikoli poprvé - sám jsem zde i na jiných webech o tom psal v posledních pěti, šesti letech několikrát, otevřeně jsem se o tom vyjádřil i na chatu). Bez obecného konsenzu většiny dotčených by něco takového vůbec nepřicházelo v úvahu. Ale musíme všichni vědět, o čem se bavíme.
Autor:Pavel Vloženo: 2014-09-13 01:22:04 IP: 193.165.79.***
Tak koukám, cesty boží jsou nevyzpytatelné a debata se začíná ubírat velmi zajímavým směrem...abych se vrátil k původnímu tématu, odkud se má brát voda na umělé zasněžování? Je to tu samý odborník, tak je Vám asi známo, že v posledních dvou letech byly podmínky pro běžecké lyžování hodně špatné a sníh nenapadl za celou zimu ani na návětrných svazích. Jediný myslitelný zdroj je Octárna, informovali jste se na PVL, zda má dostatečnou kapacitu, resp. zda by takový odběr byl možný? K neporušené přírodě a její devastaci(těžbou) - to snad nemůžete myslet vážně... je to vojenský újezd, území poznamenané desítkami let působení armád, vše okolo je povětšinou hospodářský les, když Vám na zahradě dozrají švestky, taky je půjdete sklidit. Ta panenská příroda není nic jiného, než neuvěřitelná schopnost regenerace, když jí pán tvorstva dá na čas vydychnout...
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-12 21:47:31 IP: 46.135.3.***
Pavle, Tvé replice o spojení s udavači nerozumím, můžeš ji konkretizovat?
Autor:pavel Vloženo: 2014-09-12 19:10:47 IP: 176.98.110.***
Josefe, Tvůj problém je, že všechno nahlížíš politickým prismatem. Nezávidím Ti to - jeden by z toho pomalu zblbnul. Každý po svém, samozřejmě. Já na politiku kašlu. Ale zajímá mne toto město a jeho budoucnost a přeji si, aby se v Příbrami dobře žilo, lidé si jí vážili a ti, co tu bydlí, mohli být časem zase hrdí na to, že jsou jejími obyvateli. Takoví, kteří se chovají podobně jako Ty, jim k tomu bohužel příliš příležitostí nedávají. A jen pro Tvoji informaci: Nekopu za ANO, ale za sebe a své přesvědčení (to asi neznáš, ale nic si z toho nedělej, nejsi jediný). Když jsem zjistil, že ANO a i některé další politické subjekty vnímají Brdy - podobně jako já - za příležitost k ekonomické samostatnosti tohoto města, rád jsem se s nimi dohodl na externí spolupráci v tomto punktu. Stejně tak velmi rád spolupracuji na věcech, kde i příbramská radnice dělá to, co si myslím, že dělat má a v tom ji jednoznačně podporuji. Těší mne, že zahájila spolupráci s ASZ, jsem rád, když se pokouší řešit složité problémy lidí v obtížné sociální situaci. Vážím si například současného starosty, který neváhá osobně fyzicky pomáhat lidem se zdravotním postižením a držím mu palce a těšilo by mne, kdyby takových bylo mnohem, mnohem víc. Ty žiješ politikou, sleduješ trendy a to, co momentálně lidé podporují, to rychle podpoříš taky, to zavrhují, bleskem odsoudíš. Doufáš, že za tohle kupčení Tě lidé zvolí. Třeba jo. Smutné je snad jen to, že neváháš se spojit va svém tažení i s udavači (jak jsem se dnes přesvědčil), ale to je problém Tvůj a Tvého svědomí. Zaštiťuješ se křesťanstvím a morálkou - možná by nebylo od věci přejít od slov k činům. Jenže - to by ses asi musel vykašlat na politiku a zpytovat vlastní svědomí. Mimochodem - asi si na to už ani nevzpomeneš, ale víš, žes mně osobně také před řadou let ublížil? Já na to kašlu - jsi přeci politik - a tím, v mých očích, člověk méně důvěryhodný - ale přeci jen si to pamatuji. Jako křesťan jsem Ti odpustil, samozřejmě, ale to ještě neznamená, že na to zapomenu.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-12 18:35:21 IP: 188.95.127.***
S obchvatem nemáte tak úplně pravdu, již od roku 2002 je schválen územní plán města včetně trasy jeho obchvatu. Navíc tento problém je plně v kompetenci zastupitelstva. Proto se musí ve věci lobbovat a hledat finanční zdroje. A opět jsme u dotací, protože z vlastních zdrojů nemá Příbram jakoukoliv šanci tento projekt dotáhnout do konce.
Autor:Pavel Vloženo: 2014-09-12 18:33:39 IP: 193.165.79.***
Pane Petře, co sem prosím Vás taháte sníh, tady už se řeší dotace...že nebude sníh nikoho nezajímá, hlavně získat dotace na skiareál
Autor:petr Vloženo: 2014-09-12 17:00:49 IP: 88.103.49.***
Kdy tady byl naposledy snih ?
Autor:Jaroslav Chod Vloženo: 2014-09-12 14:59:41 IP: 194.228.13.***
Jak to chápu já, tak je to všechno na úrovni návrhu na využití potenciálních možností. Kdo říká, že se projekt bude realizovat teď a tak jak je předložen. O tom je ta diskuse. Mě třeba toto téma zaujalo. Josef Vacek: V tom případě je stejné téma obchvat Příbrami, s tím také nikdo ze zastupitelstva nic neudělá (podle toho co jsem se dočetl). Proto nemá cenu se o tom bavit? Dotace jsou k ničemu, pokud se během té doby, kterou mají překlenout nezapracuje na něčem, co po jejich skončení pracovní místa zajistí. Jsou možná podle Vás nejúčinnější nástroj, ale krátkodobý. A co řeknete lidem na místech vytvořených z dotací, když je propustí protože dotace skončili? Zaměstnavatel na celou jejich mzdu mít nebude a zaměstnanec nebude chtít pracovat za méně peněz? Ano, výtečné předvolební téma... DOTACE, DOTACE, DOTACE. Jsou to prožrané peníze, které by se mohly využít úplně jinak, lépe.
Autor:Michal Musil Vloženo: 2014-09-12 14:14:27 IP: 194.213.222.***
Jsem všemy desteti PRO !
Autor:Michal Musil Vloženo: 2014-09-12 14:14:08 IP: 194.213.222.***
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-12 13:39:48 IP: 46.135.3.***
Jaroslav Chod: líbí se mi na Vás, že se dokážete na rozdíl od mnoha anonymů pod svůj názor podepsat. Máte pravdu, že jsem politik, protože to je odbornost a dovednost jako každá jiná. A proto jsem upozornil, že téma "Disneyland Brdy", které by mělo být součástí kampaně do parlamentních nebo krajských voleb nepatří do komunální kampaně. Z jednoho prostého důvodu, budoucí zastupitelé nebudou mít žádnou jurisdikci, jak tento záměr ovlivnit. Znalost základní legislativy by měla být pro zastupitele v obci III. typu s rozšířenou působností, naprostou samozřejmostí. To je všechno. A dotační tituly a pobídky české vlády jsou zatím nejúčinnějším nástrojem při vzniku nových pracovních míst v regionech s vysokou nezaměstnaností. Vy znáte něco lepšího?
Autor:Prd Z Brd Vloženo: 2014-09-12 13:12:08 IP: 89.103.205.***
Je pravda, že stejné myšlenky se mi honily hlavou při každé cestě na běžkách po severním svahu Třemošné, ale z mnoha zcela zřejmých důvodů se jedná o naprosté scifi. Doufám, že až se pane Vařeko proberete z té předvolební diskotéky, budete mít také poněkud střízlivější pohled na věc. Nebylo by lepší vybudovat např. zázemí pro cyklisty, viz např. singltrekpodsmrkem.cz s rozsáhlejší sítí cyklotras...Abych jen nekritizoval, donutil jste mě nahlédnout do Vašeho volebního programu a oceňuji, že hnutí ANO bude usilovat o umístění budoucí správy CHKO v Příbrami. To je podle mě na pořadu dne a možná nejdůležitější krok, který je nutné nyní učinit. P.S.: Jen podotýkám, že mám po brdech najeto jak na běžkách, tak na kole (ne na mapě) víc než vy všichni diskutéři dohromady i s panem Čámským a osobně bych byl pro zachování současného bezvládí ve VÚ. To jen tak pro úplnost...lol
Autor:milan.milan Vloženo: 2014-09-12 12:43:15 IP: 109.72.2.***
Konečně slovo chlapa! Pane Vacku, rád slyším o veřejné debatě. K organizaci se zatím bohužel nikdo nemá, co Vy?
Autor:Naivní volič Vloženo: 2014-09-12 12:35:12 IP: 109.72.12.***
Pavel: mluvíte mi z duše, smekám před Vámi. A k panu Vackovi: škoda slov, on i z podnětu k diskuzi udělá agitku pro sebe a zároveň proti případné konkurenci.
Autor:Jaroslav Chod Vloženo: 2014-09-12 11:51:42 IP: 194.228.13.***
Pane Vacku, je mi z Vás opravdu zle. To je přesné, vy jste politik. Pro Vás je chyba zveřejnit NÁVRH K DISKUSI, ke které se samozřejmě spousta lidí bude stavět negativně. Samozřejmě se to dalo velice snadno předpokládat a pochybuji o tom, že si to pan Vařeka neuvědomil. Vy neřeknete dopředu nic konkrétního. Za další pane Vacku, vaše filozofie využívat veškerých dotací co jdou - hlavně se nesnažit být soběstačný, protože to stojí spoustu času, potu i peněz. Krom toho když to nejsou dotace z EU, tak kde stát ty peníze bere? Od nás... Mě se návrh na diskuzi o využití části Brd docela zamlouvá a rád bych se o něm dozvěděl více.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-12 10:40:34 IP: 46.135.3.***
Pavle, kopeš zcela nepokrytě v barvách ANO a to Ti vůbec nezazlívám. Do veřejné besedy o problematice příbramské regionální politiky půjdu velice rád, ale s Tvým šéfem Jindřichem Vařekou a nebo třeba s Josefem Řihákem a s dalšími politiky, kteři aspirují o místo v příbramském zastupitelstvu. S tebou jednou třeba také, až půjdeš se svou kůží na trh a budeš ochoten kandidovat. Na hru, aby jsi byl používán jako zlý muž a provedl špinavou práci, kterou už mimochodem delší dobu děláš, nepřistoupím. A také nejsem Josef Řihák nebo Ivan Šedivý, abych se bál veřejné debaty s Jindřichem Vařekou. Zkuste něco podobného zorganizovat, osobně se veřejné diskuse o příbramských problémech vůbec nebojím. Jsem připraven na střetnutí o problémech současné Příbrami face to face.
Autor:Věnceslav Vloženo: 2014-09-12 08:39:30 IP: 89.203.175.***
Pan Čámský už roky rozvíjí 3 věty do neuvěřitelných rozměrů. V tom ho obdivuji. Hnutí ANO začíná pociťovat, že odbornost musí být základem každé kampaně. ANO by se mělo nad tímto záměrem zamyslet. Buď si ověřit u někoho nezávislého protiargumenty záměru, následně nakopat svého "poradce" do zadku a elegantně z problému vybruslit, což pan Vařeka možná svým dodatkem započal. Nebo na tomto požadavku trvat, pokud je o správnosti tohoto projektu přesvědčeno. Ale pozor, to se ještě neozvali soukromí vlastníci včetně obce Obecnice, jejichž pozemky se ocitly ve studii politické kampaně. Český volič vydrží hodně, ale na zasahování do soukromého vlastnictví jakoukoliv formou je každý hodně citlivý.
Autor:pavel Vloženo: 2014-09-11 23:22:01 IP: 176.98.110.***
Je od Vás hezké, pane Věnceslave z Vyškova u Brna, že Vám jsou naše Brdy tak drahé a evidentně velmi pečlivě sledujete, co se tu kolem nich děje. Skoro bych si myslel, že jste jedním z dělostřelců, zdatně působících ve Vyškovském vojenském učilišti, které je známo jako hnízdo konzervativců, kteří kladou zarputilý odpor změnám v naší armádě, jež nastaly v souvislosti s realizací závěrů BKO. Ale nechci Vás podezírat – a ani to vlastně není důležité. Jen by to cosi vysvětlovalo. K Vašim konkrétním poznámkám: Jaké věcné argumenty „zastánců zachování tamní (asi tedy brdské) krajiny“ máte na mysli? Ještě jsem tu nezaznamenal ani jediný. Nevidím ani snahu „obhájit komerční projekt multifunkčního areálu“, jak píšete. Zaznamenal jsem však, že zde byla představena myšlenka areálu, vcelku běžného v každé atraktivní horské oblasti u nás. Tyto areály pomáhají ekonomicky v regionech, kde je jiná hospodářská aktivita vyloučena nebo je mimořádně složitá. Což je nyní i oblast Příbrami a jejího okolí. Tuto myšlenku zde Hnutí ANO představilo veřejnosti k diskusi. Udělalo něco, co je v našich krajích svým způsobem nezvyklé. Místo toho, aby v klidu vyčkalo příhodného okamžiku a administrativně a v podstatě za zády obyvatel „upeklo“ nějaký projekt, který by pak již jen jako hotovou věc oznámilo občanům, kteří se už nebudou moci bránit, předkládá tuto myšlenku jejich posouzení. Dobře si vědomo toho, že nemusí být všemi přivítána, že spousta jich si ani nedokáže představit, oč vlastně jde. Chce se s nimi o tom bavit a nikoli dělat něco o nich a bez nich, jak je tu až příliš často zvykem. Je dobře, že připomínáte CHOPAV – snad by bylo ještě lépe, kdyby podle něho postupovaly Vojenské lesy a statky a respektovaly jej. To bohužel nečiní a výsledky se už po jistý čas dostavují. Snižuje se retenční schopnost lesů, dramaticky se zhoršuje kvalita vod a vydatnost vodních zdrojů, stéle častější jsou lokální bleskové povodně. Zdá se, že dokud zde budou VLS,s.p. působit bez regulace a dohledu Správy CHKO, nic se na tomto nedobrém vývoji nezmění. To také jen na okraj. Celkem zajímavá je však Vaše interpretace onoho návrhu (nebo myšlenky). „Návrh zabírá území…“ ale no tak. Už jste někdy viděl, jak nějaký návrh nebo myšlenka, nápad, něco fyzicky „zabere“? Já tedy ne. Zato jsem si všiml, že ten „návrh“ (a nic jiného to ani náhodou není) pouze popisuje, jak by také bylo možné určité území využít. Toť vše. Ono ani není nic jiného možné, nikdo v této chvíli nemá žádné zákonné možnosti o jeho budoucnosti rozhodnout, než parlament. Ani Hnutí ANO, ani ČSSD, ani KSČM, ani TOP 09, ani nikdo jiný – včetně vojáků a Vojenských lesů a statků, což Vás možná mrzí. Příměr k Hitlerovi a jeho zabírání cizích zemí a jejich částí je hodně přitažený za vlasy. Dokonce na tohle nesedí ani to, co si tu po válce dovolila Gottwaldova vláda, když si prostě tuhle část země, která patří všem, jen tak, mírnix-týrnix zabavila a bez jakýchkoli debat s občany je prostě vystěhovala a jejich domy zbořila. Obávám se, že jste možná trochu moc pod vlivem dob a zvyklostí, v nichž jste vyrůstal. Nikdo neukázal na Třemošnou a řekl – tady bude lunapark, nebo skiareál. Jen někdo řekl – tady by mohl fungovat skiareál, který by nejspíš ekonomicky pomohl regionu, který zchudl a má jen málo šancí na změnu k lepšímu. Pojďme si o tom pohovořit a zvažme, zda by nestálo za to jej vybudovat. Cítíte ten propastný rozdíl? (Obávám se, že nikoli – protože v podmínkách, v nichž patrně jste zvyklý se pohybovat, bylo přání někoho pro jiné už rozkazem. Jenže my jsme civilisté, nikoli vojáci, a žijeme v demokratické zemi, i když to tak mnohým občas nepřipadá. Možná i díky takovým, jako jste Vy).
Autor:Klemšová Vloženo: 2014-09-11 22:49:30 IP: 46.13.166.***
Souhlasím s Petrem, problémem Příbrami je dopravní infrastruktura. Dále se domnívám, že ani dotace na jedno pracovní místo (řádově 200 tisíc) není lékem na nezaměstnanost. Pokud zaměstnám člověka za 20 000 hrubého, pak náklady na toto místo jsou 26 800, tzn. že tato podpora ze strany státu mi nepokryje ani rok natož 5 let. Myslím si, že je zapotřebí příbramský región propagovat. Mnozí jezdí na kola na Šumavu, do Třeboně atd. a vůbec neví, že v blízkosti Příbrami jsou naprosto úžasné cyklostesky. Do turistické propagace je třeba dát mnohem více kreativy.
Autor:pavel Vloženo: 2014-09-11 22:30:29 IP: 176.98.110.***
Kdepak Josefe, nejde tu vůbec o osobní útok. Spíš možná trochu podrážděně reaguji ne přepjaté a rádoby vznešené výroky, kterými nahrazuješ nedostatek argumentů. Rád - promiň - žvaníš o rodinném stříbře, étosu atd. atd., ale co o tom víš. Nastudoval sis historii, to je hezké. Byl jsi jako starosta a zastupitel u řady jednání (a nechci tu hodnotit jakých), seděl jsi v představenstvu teplárny a pomáhal panu Stárkovi rozjíždět jeho fotbalový a restaurační bussiness. Víš o té době kde co, vedeš si pečlivě archiv, aby Tě náhodou někdo nemohl nachytat na švestkách a v zájmu svého přežití jsi nechal raději nejproblematičtější věci podepsat někým jiným. Jistě - v politice jsi skutečně prokázal mimořádnou odolnost a schopnost přežít. Třeba občas na okraji, ale znovu se zvednout a pokusit se o návrat na výsluní. Svým způsobem mi to imponuje a oceňuji Tvoji zarputilost. Jenže nyní se pouštíš na pole, které Ti je cizí, kde prostě jen tápeš. Pronášet vzletná slova, nabitá emocemi v oblasti praktických kroků, směřujících k hospodářskému oživení regionu prostě nestačí. Nakonec z Tebe vypadne, že Ty a Tvůj tým si počkáte, až za Vás vytáhne horké kaštany z ohně někdo jiný. Záměrně nechci v příbramské realitě hledat paralely, ale samy se nabízejí. To však není postoj politika, který usiluje o změnu zavedených pořádků, ale bez urážky, jen číhání na kořist. Když ji nepolapím, zůstanu zticha a budu čekat na příští šanci. Když se náhodou do té pastičky chytne, budu se bušit v prsa, jaký jsem pašák, přesto, že jsem neudělal nic víc, než že jsem stál trpělivě opodál. Jenže tohle už si v Příbrami dovolit nemůžeme. Musíme aktivně hledat řešení skutečně palčivých problémů. Tím zdaleka nejzávažnějším je nezaměstnanost. Na co jsi se zmohl? Opět jen na dotace? Natáhnout dlaň a žebrat? To je Tvá politika? Nahrbit záda, smolit žádosti a supliky, obcházet známé na úřadech a špitat jim do uší nejrůznější sliby, že když to dopadne dobře, tak .... A co takhle se postavit na vlastní nohy, rozhlédnout se kolem sebe a pokusit se hledat nové zdroje, nové šance a příležitosti? A i způsob, jak jim jít vstříc. To je však bohužel něco, co zřejmě jde mimo Tvé schopnosti vcelku prohnaného politika a následného úřednického trafikanta. Strašně moc mne mrzí, že jsem nucen použít tak tvrdá slova vůči člověku, kterého si v mnoha směrech vážím. Bohužel, zdá se, že i Tebe politika zmrzačila a učinila z Tebe obyčejného manipulátora a demagoga. Je to škoda, protože jsi určitě dříve měl na víc, než jen na tuto smutnou roli. Pojďme si o tom všem pohovořit veřejně - face to face. Jsem k tomu ochoten - s Tebou, ale třeba i s Tvým poradcem "přes Brdy". Vždyť jej dobře znám. Mohlo by to být ostatně zajímavé pro řadu lidí - a asi by se i dobře pobavili. Co Ty na to - jsem kdykoli ochoten k veřejné besedě o těchto problémech. A jen na okraj - nejsem zapojen do žádných aktivit hnutí ANO, ale velmi oceňuji, že skutečně hledá řešení místních problémů a nebojí se vstoupit i na nejistou a nevyzkoušenou půdu rozvoje a podpory cestovního ruchu, který je prozatím na Příbramsku víc než 100 let za opicemi, ačkoli by právě on mohl být tahounem místní ekonomiky. Doly už to Josefe opravdu nebudou. S tím se budeš muset smířit.
Autor:Věnceslav Vloženo: 2014-09-11 21:18:04 IP: 37.48.38.***
Vážení diskutující, dovolte, abych se na problém podíval z trošku jiného úhlu.Kdysi jsem ve vojenském újezdu působil, to je ale dávno. Nicméně dění kolem Brd stále sleduji, protože mi přirostly k srdci a stále je občas navštěvuji. Na jedné straně stojí zastánci zachování tamní krajiny, s věcnými argumenty, na druhé straně je snaha obhájit komerční projekt multifunkčního areálu, který budí dojem neznalosti tamní problematiky a v podstatě s jediným argumentem snížit nezaměstnanost a vyhovět potřebám veřejnosti. Mimochodem, na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod je zákonem, konkrétně vodním, zakázáno zmenšovat lesní pozemky, tedy nahrazovat pozemky pro lesní hospodářství jiným využitím. To tady ještě nepadlo ale to pouze na okraj. Nejděsivější na celém záměru je jeho prezentace hnutím ANO. Nejdříve je tento záměr uveden v jejich předvolebním letáku jako věc, kterou je potřeba prosadit, poté je záměr podrobněji prezentován v tomto deníku, aby se nakonec nespokojená veřejnost dozvěděla, že je to vlastně jenom takový nástřel, návod, průzkum názorů veřejnosti, nevím co. Ale tady mám velký problém. K čemu tato iniciativa má vlastně sloužit a komu? Z článku je patrné, že hnutí ANO bude kandidovat v jiném volebním okrsku a avizovaný záměr má s Příbramí společného toliko, že je blízko Příbrami. Návrh zabírá území státu a území jiných vlastníků, patrně bez jejich vědomí. A já se ptám, nedochází tady k pokusu ovlivnit veřejnost a pod rouškou veřejného zájmu vytvořit tlak na zájmové území a prachsprostě vydírat vlastníky pozemků? Kde si vzalo hnutí ANO právo navrhovat záměry v území, které jim nepatří a nepatří ani do územní správy Příbrami? Začínám trošku pátrat v paměti a vzpomínám si na časy, kdy se Adolf Hitler dostal k moci a naplňoval své osobní ambice. Stačilo málo, vymyslel řešení nezaměstnanosti, vytvořil válečný průmysl s potřebnou související logistikou, propagandou a pak stačilo zabírat a zabírat a zabírat. Dopadl špatně a díky jemu jsme se na dlouhou dobu ocitli v totalitním státě. Následná padesátá léta byla toho důsledkem, zakládání družstev, znárodňování, vyvlastňování, stejný scénář, stejný výsledek. A dnes, 25 let po revoluci, se na scéně objeví hnutí ANO Příbram, ukáže na Třemošnou a řekne – tady bude lunapark. Co na tom, že nám to nepatří, co na tom, že tam nemáme co dělat. Vždyť je to přece podle Hitlerových a Stalinových zásad naprosto v pořádku. A o nic jiného nám nejde. Věnceslav Dostál, Vyškov u Brna
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-11 20:35:37 IP: 46.135.3.***
Nová pracovní místa nevzniknou bez aktivní pomoci příbramských podnikatelů. Stát totiž umožňuje od února podporu pro investory, kteří zřídí nová pracovní místa v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Do této kategorie by mohla spadat i Příbram. Podle návrhu ministerstva práce by úřady práce měly zvýšit zaměstnavatelům dotaci na jednoho pracovníka, namísto dosavadních 50 tisíc korun nově na 200 tisíc korun. Za podmínky, že nově zřízené pracovní místo udrží alespoň pět let. To je náš lidovecký recept pro Příbram.
Autor:Petr Vloženo: 2014-09-11 19:15:45 IP: 176.98.110.***
Firmy z Příbrami vyhání "výborná" infrastruktura. Pokud by nebyla Příbram jen konec slepáku zvaného R4, ale měla spojení na Plzeňskou D5, bylo by vše trochu jinak. O železnici radši nemluvit. Zeptejte se mladých, jejich cílem je co nejdřív zmizet z tohoho "pohraničí"
Autor:Sina Vloženo: 2014-09-11 18:32:27 IP: 109.72.12.***
Uzavřené Brdy. Kdo si tohle myslí at si jen dojede k první závoře a vyježděné koleje kolem každé z nich mu napoví že uzavřené nejsou a nikdy nebyly. V poslední době je to už ale extrém, zákaz vstupu/vjezdu je jen dekorace u lesa. Představa kolik se do zdejších krásné přírody nahrne lidí až ve zprávách přestanou strašit se zákázaným vstupem a podminovanými lesy... A co se týče těžby dřeva, 20 let co tu bydlím se těží části lesa. Vzniknou tzv. paseky na kterých se vysází nové stromky a vykácí se zase jiná část lesa. Dělalo se to tak vždycky, nebo snad víte v Brdech o nějakých 100 letých částech lesa???
Autor:Vítězslav Karas Vloženo: 2014-09-11 17:50:03 IP: 109.72.12.***
Je to zrůdnost !!
Autor:Letitý Příbramák Vloženo: 2014-09-11 17:07:32 IP: 176.98.110.***
Pane Vacku, prosím, ta Vaše vzletná slova o zachování Středních Brd. Byl jste se v poslední době někdy podívat na devastující a barbarskou těžbu, kterou tam provádějí vojenské lesy? Na ty paseky, co po jejich "práci" vznikají? Na zničené lesní cesty? Víte o tom, že Brdy postupně výrazně ztrácejí svoji absorbční schopnost, takže už ani Lázský a Pilský rybník často nemají dost vody? To nejsou vzletná slova politika, to je realita. Tenhle stav Vy opravdu chcete zachovat, tak jak je??? A kromě toho, kdybyste se skutečně obtěžoval a šel se podívat na odvrácený svah Třemošné - vždyť ty projednávané trasy potenciálních sjezdovek jsou už dávno vykácené (ó, jako "prozíravost" vojenských lesů)!!!
Autor:Veronika Vloženo: 2014-09-11 16:03:53 IP: 89.102.146.***
Je hezké, že se někdo snaží zamyslet nad tím, jak Příbram pozvednout. Jsem však velice smutná, že zrovna nad tak radikálním zásahem do Brd. Kdo Brdy pravidelně (ne jednou za měsíc/týden) navštěvuje, nikdy nemůže být pro... Líbí se mi pojmenované stezky v Brdech a jsem pro pěší turistiku a běžkařské dráhy (když zima dopřeje) tady, ale to je tak všechno. Výstavba lyžařského areálu mi přijde dosti nešťastná, jak pro Brdy, tak pro nás, milovníky zdejších lesů. Podívejme se na Padák, není to tak dávno, co se z něj stala sjezdovka...Podívejme se na Novák či lesopark...ani jedno z míst není tak udržované, aby to přilákalo turisty. Opravdu si myslíte, že je výstavba lyžařského areálu v Brdech dobrý nápad???
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-11 15:59:08 IP: 193.35.102.***
Nemá smysl reagovat na osobní útoky Pavla Čámskeho. Stejně jako nemluví pravdu ve věci firmy Kostal, nemluví pravdu i v dalších věcech. A odklání věcnou debatu do zcela jiné roviny, do tohoto typu debaty se v tomto formátu nedám zatáhnout. Takže sdělím svoje poslední stanovisko v této věci. Podle mého názoru jde o další pokus devastace Středních Brd, podobný projektu dlouhodobě prosazované přehrady v Třítrubeckém údolí. Jak se ukazuje, území vojenského újezdu nečekají lehké časy, osobně podporuji, aby Střední Brdy zůstaly zachovány v režimu vojenského újezdu a tento režim byl sklouben s výraznějším rozvojem lehké turistiky. Trendem by mělo být zachovat Střední Brdy v současné podobě a podporovat lehkou turistiku s využitím potenciálu okolních obcí. Střední Brdy mohou být pro turistiku velmi zajímavé i bez devastujících projektů a nesmyslých záměrů disneylandového typu, kterých je po celé republice více než dost. Tento trend bude KDU ČSL plně podporovat.
Autor:vařeka Jindřich jun. Vloženo: 2014-09-11 15:49:08 IP: 109.72.3.***
Přátelé, v článku se píše, že jeho smyslem je vyvolat diskuzi. Myslím, že nemůžete popřít, že by se tento záměr nezdařil. Jenom mlčet anebo nanejvýš negativně komentovat nestačí. Všem těm, kteří se o přirodu v Brdech spolu se mnou obávají říkám: nesuďte příliš rychle. Poslední týdny jsem strávil spoustu času právě tímto tématem. V řádu hodin bych rád zvěřejnil snímky a videa toho, k jak nešetrným zásahům v minulých letech docházelo. Jen to nikdo neviděl, a tak to nikoho nebolelo.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-11 15:35:39 IP: 193.35.102.***
Naivní voliči a Letitý Příbramáku, jak je vidět ani Vám zákon o obcích a věcné a místní kompetence zastupitelstva města Příbram nic neříkají. Propagovat projekt, který zasahuje mimo kompetence dané městu Příbram zákonem, leží na cizích katastrech a je z hlediska ochrany přírody a stavebního zákona naprosto neprůchodný, je "politické harakiri". Prozatím ještě nevím, zda to byla od odborného poradce hnutí ANO v této věci hloupost, anebo sabotáž. Každopádně Jindřich Vařeka udělal ve své dosavadní kampani první velkou a hrubou chybu. Jako zkušený manažer si určitě s problémem poradí, každopádně se ukazuje, že i politika je odborností. A prosté nadšení bez odborných znalostí je cestou do politických pekel.
Autor:milan.milan Vloženo: 2014-09-11 15:34:41 IP: 176.98.110.***
Pane Vařeko, řekl bych to takto: "Lid chce vidět krev!" Proto navrhuji, prosím Vás a doufám, že k tomu dojde - vyzvěte Řiháka k přímé konfrontaci! Jak známo není srdcař a nerad říká pravdu do očí, dokonce to zřejmě neumí.. Vyzvěte ho k otevřené debatě před lidmi. A pokud nepřijme, udělejte takovou debatu online na jeho "setkáních s občany".. Ať všichni vidí a ví! Protože poslouchat babičky a bezdomovce, jak ho půjdou volit za koblihu a pytel slibů, to se mu jistě líbí. Ale odpovídat na dotazy face to face? Pokud to nebude narušovat poklidné shromáždění, nikdo Vás přeci nemůže vyhodit, máme demokracii. A voliče (nebo mě určitě) by to jistě zajímalo, možná pobavilo, možná rozplakalo..
Autor:pavel Vloženo: 2014-09-11 15:02:25 IP: 109.72.0.***
Už jsem to tu psal jednou, ale budiž. Jsou svým způsobem roztomilé názory odborníků na přírodu Brd, jako je tady pan Nemeth, nebo dokonce samotný pan Vacek, který se možná dozvěděl o Brdech za svého starostování, a o tehdy nabízenou oblast Třemošné neprojevil zájem. Nyní si v té věci nechá radit od lidí, kteří sice ty Brdy znají, ale je jejich téměř existenčním zájmem, aby zůstaly v současném režimu. Josefe, nic ve zlém, o tomhle nevíš nic. Jde především o to otevřít seriózní a nikoli emocemi nabitou diskusi o problematice budoucího možného využití Brd a opakuji - bez emocí - se zamyslet i v souvislosti s jejich otevíráním veřejnosti nad otázkou, jak by z toho faktu mohly profitovat okolní obce, včetně Příbrami. Od Tebe jsem zatím jen slyšel pláč, že už tady nikdo nechce kutat uran. Co dalšího jsi nabídl svým voličům? Jakou máš Ty osobně vizi? Vzpomínáš na Podbrdské Athény, které jsi osobně (stejně jako já) nezažil, lkáš nad uranovými a rudnými doly, které jsou prostě vyčerpané. Ale co jsi nabídl náhradou Ty? Nevím, co je na tom pravdy, ale snad i ten Kostal jsi svými nehoráznými požadavky z Příbrami vyhnal. Co dál? Zdá se, že nic. Negativismus - hledání toho, proč to či ono nejde nebo nepůjde. Tvá invence se zřejmě dokáže mobilizovat jen na házení klacků pod nohy. Zkusit použít mozek na to vymyslet, jak něčemu pomoci, jak lidem zajistit práci a lepší život, je zřejmě mimo Tvůj rozlišovací horizont. OK - máš své limity, nejspíš si to neuvědomuješ a lidem kolem Tebe je líto Tě na to upozornit. S tím nic nenadělám. Ale jen mi dovol poznámku: K tomu, aby Příbram mohla solidně profitovat na rozvoji cestovního ruchu v Brdech nemusí mít ani metr čtvereční jejich území. Ten turismus funguje trochu jinak. Nejsi jediný, kdo si tohle neuvědomuje - to není ostuda. Lidem tu chybí zkušenosti s tímhle segmentem ekonomiky. Ale mohli by se podívat aspoň jinam, třeba na Jablonec, který z něho získává nemalé zdroje. Přitom je na tom podobně jako Příbram. Jasně - Jizerky už mají svou tradici. Ale oč jsou jiné než Brdy, kterým tradici rozvíjejícího se cestovního ruchu násilně přerušila armáda.
Autor:Luba Vloženo: 2014-09-11 14:36:49 IP: 88.103.62.***
Věřím, ze tato předvolební sci-fi nemůže nikoho přesvědčit k realizaci. Snad investory z jiné galaxie. A jako řešení nezaměstnanosti to zní ještě hůř. To by jsme mohli haldy vytvarovat do pyramid a začít na Toku těžit naftu, samozřejmě mezi levně získanými parcelami od statu a developery draze prodanými. Tak tohle snad ve volbách neprojde dál.....
Autor:Letitý Příbramák Vloženo: 2014-09-11 14:30:00 IP: 176.98.110.***
Pane Josefe Vacku, Vaše příspěvky se mi zdají dosti kontraproduktivní. Pro Vás je všechno, jak se zdá, nerealizovatelné a nemožné. Ale to by pak stovky lyžařských areálů nemohly vůbec vzniknout, tedy s Vaším přístupem k věci. A vznikly, protože někdo vyvinul nějaké úsilí. To Vám asi nehrozí. Vy jste, co se týče turistického využití Brd, pokud je mi známo, žádné úsilí nevyvinul ani v minulosti jakožto starosta a hned v zárodku podkopáváte přinejmenším zajímavou myšlenku, která by takořka mrtvou Příbram mohla možná aspoň trochu oživit. Je to asi Váš předvolební tah proti ANO, ale dost hloupý. S tímto přístupem to u voličů určitě nevyhrajete.
Autor:Naivní volič Vloženo: 2014-09-11 14:22:53 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: píšete o projektu, ale v článku je napsáno, že "Hnutí ANO nechalo zpracovat studii toho, jak by mohl vypadat Multifunkční sportovně rekreační areál Třemošná. Jestli jsem to dobře pochopil, tak je to jen studie a bude jen dobře, když se o ní bude diskutovat. Právě diskuze s občany naprosto chyběla současnému i minulému vedení radnice. A projektů neuskutečnitelných nebo neuskutečněných se válí v archivu radnice povícero, např. studie na přestavbu knihovny nebo projekt na výstavbu tří domů na Drkolnově. Je tady ale jeden velký rozdíl: tyto studie nebo projekty šly z peněz nás, daňových poplatníků, ale studie o Třemošné nás poplatníky nebude stát nic. Píšete, že je to líbivý projekt pro volební kampaň, já si zase myslím že líbivé projekty pro volební kampaň se snažíte dělat vy sám pro sebe, tím jak se vyjadřujete úplně ke všemu v diskuzích pod různými články všude možně a snažíte se ostatním svými příspěvky vnutit své pohledy na události (především z éry vašeho starostování) poněkud poupravené, aby jste vždy vy vypadal jako ten jediný spravedlivý a moudrý, který všechno zná a všude byl minimálně dvakrát. Toť pro změnu názor můj.
Autor:Sebastian Vloženo: 2014-09-11 14:04:33 IP: 109.72.6.***
Naplánovat něco (cokoliv) na území, které mi nepatří asi nebude úplně nejlepší nápad. Areál by byl fajn, kdyby pozemky patřily městu Příbram.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-11 13:53:47 IP: 193.35.102.***
Jak diskuse naznačuje, jde o neuskutečnitelný bod programu hnutí ANO, protože budoucí vedení příbramské radnice nemůže tento projekt prosadit jak z pozice vlastníka, tak z pozice své územní působnosti, o odborných aspektech nemluvě.
Autor:Lucka Vloženo: 2014-09-11 13:48:19 IP: 89.102.186.***
Chtěla bych vidět všechny ty z vás, kteří jste pro, jak by se vám líbilo mít barák v Oseči a tady podle plánku by jste měli sjezdovku přímo nad barákem (jen tak mimochodem, by mě zajímalo jak by pan Vařeka přesvědčil naši rodinu, aby jsme mu odprodali louku na které chce mít vlek). Bydlíme tam přes 20 let v klidu a teď by jsme z terasy místo na srny koukali na lyžaře. Snad to je jen špatný žert.
Autor:Vado Vloženo: 2014-09-11 13:25:57 IP: 88.101.55.***
Zajímavé, jak si Příbramáci plánují, co budou dělat vedle ve vsi. Máte tam v kraji divný pořádek. Zdraví Vlado Drha z Vysočiny
Autor:Vlado Nemeth Vloženo: 2014-09-11 12:43:53 IP: 147.231.98.***
Pane Vařeko, Mirek Topolánek kdysi v přeneseném slova smyslu prohlásil, že politik musí mít koule. Já se vás zeptám jinak, máte mozek?
Autor:rodák pb Vloženo: 2014-09-11 12:42:47 IP: 185.21.163.***
Třeba tam máte pozemky.Dobře je zhodnotíte.Ale ti co tam bydlí nepotřebují lanovky a jiné vymoženosti. Bydlí tam proto že mají klid po práci a jdou se projít do lesa a maj klid kolem sebe.Nemusej se vyhýbat lidem,autům,rádoby turistům co si myslí že je vše jejich. Kolik jste odnesl pet lahví z Brdských lesů když se jdete projít.Byl jsem v Krkonoších a hodně lidí tam prodává domky.Nechte nás v klidu. Palec dolů
Autor:Vlado Nemeth Vloženo: 2014-09-11 12:38:14 IP: 147.231.98.***
Onehdy se parta lidí z Příbrami smála jiné partě, když poukazovala na nebezpečí zdevastování Brdské krajiny lidmi, kteří si v Brdech budou stavět svá miliónová sídla a projektovat různé nesmyslné lunaparky včetně hřišť různého typu. A je to tady! Konečně si přiznejte, že poslední plán privatizace státního majetku v ČR je na pořadu dne. Parcelace Brd pro ty, kteří na to budou mít se bude konat pod zástěrkou zvýšení zaměstnanosti v regionu. Záměr pana Vařeky - vybudovat sjezdovku na Třemošné, je nesmysl a že napadl právě pana Vařeku, mne nepřekvapuje vůbec.
Autor:Petra Mikšová Vloženo: 2014-09-11 12:11:15 IP: 90.181.216.***
Super nápad,konečně by Příbram byla něčím zajímává! Palec nahoru
Autor:pavel Vloženo: 2014-09-11 11:52:38 IP: 109.72.0.***
Vůbec mne nepřekvapilo, že pro řadu našich spoluobčanů je představa o turistickém využití Brd obtížně stravitelná. Desítky let se tam nesmělo a kdekdo nás ujišťoval, že díky vojenskému využití tam zůstala zachovaná téměř panenská příroda. Nyní do toho pohoří přichází stále víc lidí, a i když většina z nich asi neměla možnost porovnat stav přírody v Brdech před rokem 1989 a nyní, zřejmě i tak chápou, že příroda tu není panenská a nedotčená. A dovolím si dodat, že právě v posledních skoro dvaceti letech prochází mimořádnou zatěžkávací zkouškou v důsledku intenzivní až barbarské těžby dřeva, nesmyslného intenzivního chovu ryb a dalších negativních zásahů, které oba zmíněné jevy provázejí. Je víc než zřejmé, že ve skutečnosti armáda není (a ani nemůže) být garantem zachování kvalitní přírody. Od toho tu ale jsou instituce, k tomu i podle zákona určené. Proto chápu připravené vyhlášení CHKO Brdy jako obrovskou a možná, že už i poslední příležitost, jak přírodu v Brdech zachránit. Současně je to také i příležitost k ekonomickému oživení celého regionu. Je určitě třeba vytvořit turistům a dalším návštěvníkům tohoto pohoří zázemí, které tu prozatím chybí. S ohledem na rozlohu uvažovaného chráněného území není nutné takové zázemí budovat v jeho nitru, ale na obvodu ve městech a obcích v okolí. Brdy by měly zůstat bez nových staveb – a garantuje to nejen samotný plán péče o toto pohoří, zpracovaný AOPK a MŽP, ale i kombinace platných a navrhovaných legislativních norem – zákona o obraně státu, zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o zrušení Vojenského újezdu Brdy a optimalizaci dalších vojenských újezdů a navržený statut a bližšími podmínkami ochrany připravované CHKO Brdy. Jsem rád, že řadě našich spoluobčanů už je jasné, že vyhlášení CHKO přinese nejen ochranu zdejší přírody, ale i nyní už nezbytnou péči o ni. A současně i to, že vyhlášením CHKO se Brdy stanou vyhledávaným cílem stovek a tisíců návštěvníků, kteří přinesou rozvoj do obcí v okolí CHKO. Myšlenka na vybudování sjezdového areálu na Třemošné není nijak nová. Jen málokterý kopec v Brdech má tak optimální podmínky právě ke sjezdovému lyžování, jako právě Třemošná. Ti, kteří se tak rozhořčují nad vizí něco takového zde postavit možná nevědí, a možná že si asi ani nevšimli, jak je právě Třemošná (jako možná jediný z významných vrchů v tomto pohoří) zdevastovaná – návštěvníky, nelegálními motoristy, ale dokonce i samotnou těžbou dřeva. Zřízení takového areálu, kam je už nyní snadný přístup a nebylo by nutno budovat nové komunikace, by paradoxně naopak přispělo k lepší regulaci nyní živelného a devastačního využívání. Chápu ovšem, že něco takového není možné bez konsenzu dotčených obcí a jejich obyvatel i příslušných orgánů. Určitě ale stojí za to se takovou myšlenkou zabývat a případně najít vhodná a kompromisní řešení. Jsem velmi rád, že se článek o tom objevil. A na závěr si dovolím konstatovat, že vůbec nelze pochybovat o tom, že zpřístupnění Brd, vyhlášení CHKO a i případné zřízení rekreačního a sportovního areálu v oblasti Třemošné by celému regionu přineslo opravdu velké množství pracovních příležitostí a výrazně zvýšilo standard života zdejších obyvatel. Nebojme se uvažovat i v jiných souvislostech, než pouze o průmyslu na Příbramsku. Ten ostatně místní přírodu devastoval podstatně víc – a to nejspíš nikomu nevadilo a nevadí.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2014-09-11 11:52:12 IP: 176.98.110.***
Pokud se někdo ohání krásnou brdskou přírodou, navrhovaná sjezdovka zabírá nepatrnou okrajovou část Brd, z hlediska ochrany přírody nijak zajímavou.. Kdo přírodu skutečně a v masovém měřítku ničí, jsou vojenské lesy. Rozhodně ne lyžaři, běžkaři nebo cyklisté. Ti rozhodně nezvládnou vytěžit tisíce kubíků dřeva, ničení přírody harvestory a náklaďáky. Po trasách, naznačených v projektu, se už stejně chodí nebo jezdí. Kdo Brdy zná, vidí to jasně. Sice jsou tady různé ale, já si přesto myslím, že je to dobrý nápad a stojí za to na něm pracovat. Rozhodně bych takovýhle nápad předem nezavrhoval, ať už to nějakou souvislost s volbami má nebo ne...
Autor:Rik Vloženo: 2014-09-11 11:47:07 IP: 85.71.102.***
Nezaměstnanost v Příbrami? Továrny raději ne, hyzdí krajinu, jezdí tam auta, smrdí … ty postavit raději někam k sousedům. Turismus? Přírody se raději nedotýkat, začalo by sem jezdit moc turistů, zase ty auta, klid by byl pryč. Ideálním řešením nezaměstnanosti by byla malá kancelář v centru města a v ní jeden úředník, který by každému v Příbrami poslal měsíčně na účet tak 100tisíc. Ostatní okresy by se na to měly složit, Příbram si to zaslouží.
Autor:Občan PB Vloženo: 2014-09-11 11:45:15 IP: 176.98.110.***
Začít by se mělo myslím průzkumem, zda současná infrastruktura obcí, takovouto zátěž vůbec unese. Už nyní z důvodu rozvoje výstavby pro účely bydlení je to pro zmíněné oblasti velká zátěž. A potom, i CHKO má své limity, podle nichž by Brdy měly sloužit lidem k jejich rekreaci a vzdělávání v oblasti ochrany přírody a zároveň by měla být zachována jejich jedinečnost. Vše nelze zpeněžit a přírodu musíme chránit, proto asi vznikne CHKO. Mimo jiné, stačí se podívat a na obrázcích máte různá parkoviště a pokladny atd. v místech, kde jsou téměř všude soukromé pozemky, jak to budete řešit? Možná by neškodilo zvážit, zda nechodit krásnou přírodou pěšky, běhat na běžkách, jezdit na kolech a pod. a postarat se spíše o to, aby oblasti byly nejdříve odkanalizovány, byly zde nové vodovody, bezpečné komunikace apod.
Autor:JitkaK Vloženo: 2014-09-11 11:29:55 IP: 81.90.253.***
Opravdu zajímavý nápad. Nejen v zahraničí, ale už i na jiných místech ČR jsou areály tohoto typu. A nikdo zde nemluví o ekologické devastaci. Naopak, nově vytvořená pracovní místa, příliv peněz z cestovního ruchu, atd. Ano, bude to chtít společensky odpovědné chování. A ano, věřím, že většina obyvatel této země již je tohoto chování schopná a pokud kritizuje, tak i s návrhem, jak na to. PS Pro Cronos, Vlado: Jak tedy snížit nezaměstnanost? Váš návrh? Slovy nechci a nesmysl to nepůjde.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2014-09-11 11:11:26 IP: 193.35.102.***
Líbivý projekt pro volební kampaň, ale bohužel či zapplaťpánbůh neuskutečnitelný. Projekt bez vyjádření odborníků, bez vědomí vlastníků, bez vědomí dotčené obce, bez znalosti prostředí a základních právních pravidel, jako je věcná a místní příslušnost, stavební zákon, vodní zákon, vlastnictví a podobně. Tedy v kostce. Jedná se o území vojenského újezdu (asi do 31.12. 2015), v budoucnu o území spadající pod správní území Obecnice, nikoliv Příbrami. Případné návrhy pro tuto oblast bude řešit pouze změna územního plánu obce Obecnice, kterou může iniciovat a projednávat pouze obec Obecnice, nikoliv město Příbram. Nepřekonatelný problém. Dojezd sjezdovek přetíná a končí v místech vodních zdrojů pro obec Obecnice a jejich širokých ochranných pásem. Nepřekonatelný problém. Záchytné parkoviště na pozemku obce Obecnice, u vodárny, v budoucnu pravděpodobně území pro výstavbu rodinných domů . Nepřekonatelný problém. Pozemky pro sjezdovky ve vlastnictví státu jako pozemky plnící funkci lesa. Jejich převod na jiného vlastníka a změna kultury nepřekonatelný problém. Jediný neproblém CHKO Brdy, III. zona neznamená téměř žádnou ochranu. Nadšení a podpora občanů Oseče a Obecnice pro tento projekt ? Bylo by slušné se jich zeptat, když už si někdo něco na jejich budoucím území plánuje a co navíc nepochybně zásadně ovlivní jejich budoucnost.
Autor:pepa Vloženo: 2014-09-11 11:08:28 IP: 109.72.4.***
Tohle napadlo nějakého naprostého tupce. Úplná blbost. Doufám že Brdy nikdy neotevřou. Lidi jsou horší jak dobytek. Za pár měsíců by z krásné přírody lesů byla jen hromada odpadků poházených všude kolem. A sjezdovka? Doufám že až se autor vyspí s té "opice" uvědomí si co vymyslel.
Autor:Karel Vloženo: 2014-09-11 11:03:26 IP: 90.180.183.***
To je dobře, že nám pan Vařeka otevřeně řekl, jaké úmysly mají zbohatlíci s čistou a zachovalou přírodou Brd. Nechci sjezdovku na Třemošné, ani zbohatlické paláce v Brdech!
Autor:jana Vloženo: 2014-09-11 10:25:00 IP: 89.103.31.***
Hotový nesmysl.kde jsou sliby, že zde bude příroda chráněná. A ejhle jako mávnutím proutku je zde zpracovaný plán. Celkem povedené.
Autor:Vlado Nemeth Vloženo: 2014-09-11 09:44:58 IP: 147.231.98.***
Sjezdovka na Třemošné? To zní jako špatný vtip! To vám není líto té krásné přírody? Kde jsou ekologové z Příbrami? Ptali jste se, co na to budou říkat obyvatelé Obecnice a dalších přilehlých obcí pod úpatím Třemošné? Nechci takový nesmysl!
Autor:Nový občan Příbrami Vloženo: 2014-09-11 09:35:37 IP: 109.72.12.***
Nápad zajímavý, ale má to několik háčků, pane Vařeko: komu bude takový SKIPARK patřit? městu Příbram? Pak volám ANO! Nebo podnikatelům (miliardářům) z Prahy, kteří Příbram jen využijí ke svým ziskům, aniž by do Příbrami investovali? Volám NE! Lehce by se mohlo stát, že Příbram bude lacino zneužita až znásilněna - zvýšenou intenzitou dopravy (Březové Hory, Podlesí, Orlov), zvýšenou kriminalitou (krádeže - vybavení, auta..), přemrštěnými až nemravnými cenami ve vztahu k místní kupní síle. Výdělky a zisk ale půjdou jinam (podle sídla podnikání - to přece jako podnikatel víte), Příbrami pak po takovém "nápadu" zbydou jen starosti a náklady. To opravdu Příbram nepotřebuje. Takže aby to nezapadlo: jen a jen pokud vlastníkem bude samo město a město z takového areálu bude profitovat, aby bylo na investice a zlepšení života v Příbrami. Znám několik takových areálů po horách v celé ČR, kde z takového areálu profitují města, kde se nacházejí. Proč by tomu mělo být v Příbrami jinak?
Autor:Cronos Vloženo: 2014-09-11 09:12:13 IP: 82.99.137.***
Nechci sjezdovku na Třemošné!

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka