www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jan Konvalinka: Trocha pachuti zůstává, ale jedeme dál

2020-02-14 07:52:55 | Mgr. Jan Konvalinka ©

V úterý 11. 2. 2020 ve 14:00 jsme se s panem Švendou sešli u kávy, abychom si definitivně řekli, zda TOP 09 doplní místo po panu radním Chrastinovi (ODS). Během několika prvních vět bylo jasné, že nikoliv.

Foto

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Příbrami.
(Zdroj foto autor)

Hovor dále pokračoval a stáčel se k různým tématům. Kromě jiného k parkování, k smart řešením nebo k tomu, jak se nám oběma líbí nebo líbila práce ve školství. Hrozně mile na mne působilo to, když pan Švenda říkal, že bychom se k sobě měli chovat slušně, že ty vzájemné útoky nic nepřináší. To jsem mohl jen kvitovat. Jsem člověk, kterému jsou konflikty více než nepříjemné. Často je mi některými lidmi vyčítáno, že nejdu „do krve“. Prostě to není můj styl. O to potěšenější jsem byl z toho, co jsme si s panem Švendou řekli. Zaplatil za mne kávu (já za něj minule čaj) a rozešli jsme se okolo tři čtvrtě na tři.

Přesně ve 14:56 vydal pan Švenda na svém Facebookovém profilu mnohařádkové vyjádření doplněné vkusnou fotografií se sloganem, ve kterém jsme se mohli mezi řádky dočíst o tom, jak nám nechce asistovat v likvidaci města. Bezvadná byla i alegorie s fíkovým listem. Při mé bujné obrazotvornosti jsem si hned položil otázku, za co nás TOPka má, když nás ve formě fíkového listu nechce obestírat…

Ta pachuť, která je zmíněná v nadpise, není z rychlosti mediálního sdělení. Vznikla hlavně z rozporu obsahu osobního jednání a následně uveřejněného stanoviska. Chlácholit se tím, že se budeme k sobě chovat sluníčkově a při tom mít na spuštění připravený vyostřený komentář není, pane Švendo, ani slušné, ani poctivé. Zklamalo mne to.

Ještě pár slov k samotnému angažmá v Radě města. Bylo by dobré zeptat se paní Vesecké a pana Chrastiny na to, jak brutální samovláda jedné strany v radě panuje. Jak jsou systematicky přehlasováváni a jak s nimi po „stranicku“ zametáme.

Radní se na chodu města podílí daleko větší měrou než řadový zastupitel. Má také daleko víc práce. Nevím, co z toho bylo více rozhodujícím fenoménem. Nakonec to bylo možná to, že v opozici se lépe žije. Lépe se fňuká nad vlastní bezmocí a lépe se říká, jak ideální by všechno bylo, kdybychom vládli my, a ne ti druzí.

Pan Švenda mne vyzval, abychom se vzdali převahy a zároveň nepřijal svůj díl odpovědnosti. Je to slušné a poctivé?


Mgr. Jan Konvalinka ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:S930 Vloženo: 2020-02-18 08:10:02 IP: 109.72.5.***
Václav Dvořák: a to je ta správná otázka = proč se rok a půl nic nedělo (v současné době jsou to již roky dva)
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-02-17 10:36:34 IP: 83.208.153.***
S930: Ano, čas letí a ceny se mění nahoru. Ale zastupitelé rozhodovali za daného stavu informací, s tehdejším komentářem starosty, že soutěž může cenu ještě snížit. Podstatné jsou dále dvě věci: Proč se rok a půl od léta 2018 neudálo nic podstatného ve věci výběrového řízení, a nechala se předpokládaná cena stoupat? Projekt byl hotov! Toto nejde k tíži současného starosty. A dále nikdy nebylo plánováno tak hrozné zadlužení města, jak se schválilo na prosincovém ZM. On se ten plán naštěstí s největší pravděpodobností nenaplní.
Autor:S930 Vloženo: 2020-02-17 08:52:53 IP: 109.72.5.***
Richard Hadač: "demokratický" proces v naší zemi je již natolik stár aby běžný občan poznal, že politici nemají žádné morální standardy.
Autor:S930 Vloženo: 2020-02-17 08:50:05 IP: 109.72.5.***
Václav Dvořák: i na takovém vysvětlení je něco pravdy. Prostor pro další řešení či jednání o spolupráci již (za mne) není žádný vzhledem k chování p.Švendy. Ale to si musí starosta vyřešit sám. A ještě jednu poznámku: všichni podporovali řešení plavečáku za 300 mil. Ale jen naprostý diletant by se domníval, že ta cena bude za následujících 10 let stejná. Všichni, kteří svou podporu vyjádřili museli (a musejí) vědět kolik času zabere příprava stavby. Takže tenhle argument neberu
Autor:S930 Vloženo: 2020-02-17 08:44:28 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: je zřejmé, že plavecký bazén je Vám trnem v oku (a ještě více ing.Vařeka). Naštěstí na rozhodování o něm nemáte žádný vliv. Takže v klidu můžete pokračovat se skoky do bazénu Vám bližšího
Autor:S930 Vloženo: 2020-02-17 08:40:42 IP: 109.72.5.***
Václav Švenda: celkem slušná levárna mít připravené tiskové prohlášení před schůzkou, které se má týkat. Takže první kdo schůzku medializoval jste byl Vy. Hlavně respekt a slušné chování....ve Vašem podání ?
Autor:930 Vloženo: 2020-02-17 08:36:55 IP: 109.72.5.***
Honza B: ne nemůže, ale to nemůže nikdo z politické sféry. V našich končinách se do politiky vstupuje VŽDY s postranními úmysly.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-02-17 08:23:26 IP: 194.213.41.***
Josef Vacek: To, že "nezkorumpovatelnost" jest vlastností morální, nikoliv výdobytkem bohatých hmotnými statky, toť poznání, které musí v naší "ještě mladé" demokracii uzrát a dostát uznání. Jen si nejsem jist, zda člověk vyznávající/uznávající morální standarty současných lídrů vládnoucí garnitury, je jak píšeš "politik velkého talentu znalý politického řemesla", nebo jen politik vynesený a plující na současné "trendy" vlně.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-02-16 09:50:27 IP: 83.208.153.***
Vážím si pánů Konvalinky i Švendy, oba se snaží dělat svoji práci dobře. Mrzí mne rozpornost hodnocení jejich jednání mezi 4 očima, ale kdo tam nebyl, nemůže komentovat. Zároveň se domnívám, že bylo dopředu jasné, že TOP nabídku 1 místa radního nepřijme. Asi by to o kousíček zvedlo její vliv na momentální dění. Ale každý, kdo rozumí práci na radnici, ví, že směr dění z 90% určují uvolnění radní (starosta a místostarostové): mají informace, aparát, čas, jsou za to placeni. Proto byla pro TOP posílenou z posledních voleb nepřijatelná nabídka na dva řadové radní, přičemž by mělo ANO všechny uvolněné. A současná nabídka byla ještě horší, navíc vyvolaná ne snahou ANO o změnu, ale jen odchodem pana Chrastiny. TOP by dle mého názoru měla zvednout rukavici, pokud by dostala nabídku odpovídající volebním výsledkům. Jak půjde čas, prostor pro toto řešení se bude zmenšovat, a stále větší zodpovědnost se bude přesouvat na ANO. Josef Vacek: Jen poznámka k dřívější podpoře aquaparku ze strany TOP. Celá tehdejší koalice akci podporovala, včetně mne, ale jsou tu dva zásadní rozdíly proti současnosti: mluvilo a hlasovalo se o akci za 300 mil Kč, a dále jsme velkou část měli financovat z našetřených peněz, ne téměř plně z úvěru, jak to naplánovala současná RM.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2020-02-15 23:27:44 IP: 176.98.110.***
Jan Konvalinka je politik velkého talentu, již několik měsiců sleduji se sympatiemi jeho nelehký boj. Musí proplout mezi Scylou a Charybdou velikého volebního vítězství Jindřicha Vařeky. Bývalému starostovi dala totiž většina příbramských občanů silný mandát, který však ze známých důvodů nenaplnil. A zároveň po sobě nechal tíživé dědictví v podobě plánu předražené rekonstrukce plaveckého bazénu. Rekonstrukce, kterou dobově a bez výhrad podporoval také Václav Švenda a jeho TOP 09. Avšak stačily dva roky a Topka pochopila, že přestavba bazénu v původní podobě je “příbramskou” cestou do pekel. Podobně tak musí Jan Konvalinka pochopit, že “víra v nezkorumpovatelnost” bohatých hmotnými statky je nesmyslná. A bude muset dát jasně najevo, že Vařekův projekt přestavby plaveckého bazénu není “jeho” boj. Čím dříve to pochopí, tím větší je šance, že se v příbramské politice zůstane osobnost, která bude vědět co je pollitické řemeslo.
Autor:Václav Švenda Vloženo: 2020-02-14 17:41:25 IP: 176.98.110.***
Pane starosto, myslím, že naše hádky občany už otravují. Nebudu proto reagovat jinak než přímým komentářem. Oba jsme snad byli na stejné schůzce a oba víme, že jste se ve svém článku příliš nedal limitovat pravdou nebo obsah mého sdělení špatně pochopil. Souhlasím, a jsem za to rád, že se schůzka odehrála v poklidné a řekl bych i téměř přátelské atmosféře. Medializaci jste inicoval Vy sám, když jste obsah naší úvodní schůzky publikoval na pribram.cz, načež mě kontaktovali novináři celostátních médií s prosbou o vyjádření. Trval jsem na tom, že výsledek našeho rozhodnutí budete první vědět Vy, a to jsem také dodržel. Ano, tiskové vyjádření jsem měl připravené chvíli před naší schůzkou. Do chvíle, kdy jsem Vám svou odpověď řekl z očí do očí, jsem se ale zdržel veškerých reakcí. Váš článek Vám nemám za zlé. Jste přece jen politik s vysokou funkcí, musíte mít svou verzi příběhu pro voliče a co nejvíc to nandat rivalovi. Stále však platí, že nevylučujeme spolupráci z opozice a jsme připraveni podpořit kvalitně připravené návrhy. Vše samozřejmě usnadní vzájemný respekt, slušné chování a již žádné „kádrování“. Ostatně stále věřím, že naše neshody jsou vesměs věcné, nikoliv osobní.
Autor:Honza B. Vloženo: 2020-02-14 16:53:56 IP: 109.72.3.***
Může vůbec někdo z ANO myslet vážně otázku na slušnost a poctivost ?
Autor:Petr Němec Vloženo: 2020-02-14 10:36:46 IP: 176.98.110.***
Pane starosto, vítejte do reality jménem politika. Chápu, že to pro Vás musí být obrovský šok, ale ono v reálném světě není vše zalité sluncem, jako na radě města. Každopádně pokud to bylo tak, jak popisujete a nemám důvod Vám nevěřit, „tak je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, zlý, nepěkná věc“. Ono nedivte se, Topka se má možnost na celostátní úrovni učit od velmistra. Ostatně začal se nám tady v Příbrami objevovat takový nešvar, kdy se nám místní organizace inspirují tím nejhorším z celostátní politiky, ANO nevyjímaje. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že pořád slyšíme, že uděláme to, tamto i ono a realita je zatím vidět všude kolem nás. Víte, abyste nemusel na konci roku říkat „trošku jsem si zapřeháněl“. Každopádně máte můj obdiv, jak zvládáte neustále do detailu vysvětlovat i ty věci, které nepatří do vaší gesce, tak jako Váš předchůdce. Zároveň velký palec nahoru, že jste využil pro své vyjádření „Hydepark“ na tomto serveru. Je vidět, že alespoň někomu z vedení ty pověstné „gule“ nechybí. Tak už jen vysvětlit Vašim kolegům, jaký je význam slov politika a zdravý rozum, „přestat závodit o Modrou stuhu“ a třeba budu na konci roku příjemně překvapen. Moc bych to všem přál a Vám přeji hodně úspěchů.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka