www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Centrum sociálních a zdravotních služeb má nového ředitele

2019-02-11 08:54:42 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Po zvolení Jana Konvalinky místostarostou města byla oslovena personálně-poradenská a zprostředkovací agentura, aby vybrala nového ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb. Spolupráce byla navázána s agenturou Psych-Inform, se kterou má město již z minulosti velmi dobré zkušenosti. Výběrovým řízením této agentury v minulosti prošli i jiní ředitelé příspěvkových organizací města.

Foto

Mgr. Tomáš Cipra, DiS.
(Foto Město Příbram, Eva Švehlová, DiS.)

Ve hře na vedoucího Centra bylo na 170 uchazečů. Část uchazečů oslovila inzerce, další se do výběrového řízení začlenili přímým oslovením pracovníků agentury. Z tohoto počtu se do užšího výběru dostalo pět kandidátů. Ti byli po absolvování osobního pohovoru podrobeni psychotestům.

Na základě výsledku výběrového řízení byl pro obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb vybrán Mgr. Tomáš Cipra, DiS. Nový ředitel Centrum povede po dobu výkonu veřejné funkce stávajícího ředitele.

„Realizací výběrového řízení byla pověřena personální agentura Psych Inform. Z dodaných posudků a hodnocení vyplynulo, že pan Cipra disponuje optimálními vlastnostmi a dovednostmi k tomu, aby mohl stanout v čele jmenované příspěvkové organizace,“ uvedl místostarosta Jan Konvalinka, do jehož gesce spadá sociální péče. Místostarosta zároveň zhodnotil práci Lucie Bambasové, která byla na podzim dočasně pověřena vedením organizace: „Lucie Bambasová se svého úkolu zhostila obětavě a s velkým nasazením. Zvládla mnoho nelehkých situací a dokázala vést organizaci jak v rovině ekonomické, tak v rovině manažerské. Patří jí za to můj velký dík.“

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Věnujte prosím pozornost jízdním řádům, platným v době Nouzové stavu, které najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka