www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Zveme vás na Svatou horu

2021-07-07 09:38:00 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Noc na Svaté Hoře, nová výstava „Varhany“ na Svaté Hoře a Nedělní varhanní půlhodinka, výstava "Akce K“ v rohové Mníšecké kapli, výstava "Cesta je volná! Německý exodus v roce 1989", výstava "Svaté relikvie a jejich kult" v tzv. klenotnici v Proboštství...

Foto

Svatá Hora.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Noc na Svaté Hoře

Další vyhlášené termíny jsou 16. – 17. července a 13. – 14. srpna 2021.

Zážitkový pobyt s názvem Noc na Svaté Hoře vám nebo vašim blízkým přinese množství netradičních pohledů na toto poutní místo.  Není to totiž pětihvězdičkový hotel, co hlavního můžete při přespání na Svaté Hoře zažít. Ostatně poutníci lehávali často jen na slámě. Ani té se však nemusíte u nás bát. Noční prohlídka ambitu, krápníková kaple při svíčkách, vyhlídky, o jakých se vám nesnilo, večeře s živou hudbou v barokní jídelně a mnoho dalšího. A samozřejmě také nejedno překvapení…Těšíme se na vás! Více info najdete na www.svata-hora.cz.

Nová výstava „Varhany“ na Svaté Hoře

V prostorách Svatohorského poutního muzea v dolní chodbě barokní rezidence je pro vás připravena zbrusu nová expozice „Varhany nejen svatohorské.“ 

Víte, jak objednat nové varhany? Jak se takový nástroj navrhuje a co vše je třeba zohlednit? Tušíte, jak různorodé mohou být varhanní píšťaly a kolik jich varhanní skříň ukrývá?
 
Kolik vína by se asi vešlo do největší z nich – a proč by nás to vůbec mělo zajímat?

Série panelů vás provede historií varhan v kontextu evropských dějin, vnitřní stavbou nástroje (a neopomene vás vtáhnout do problematiky pořízení nového nástroje). Samozřejmostí je pojednání o historii stavby dvou současných nástrojů, které zní svatohorskou bazilikou. Výstava je doplněna souvisejícími exponáty – hudebními nástroji, součástkami varhanního stroje, obrazovou dokumentací.

Na snadno ovladatelném přehrávači vás pak čekají hudební ukázky různých způsobů „míchání varhanního zvuku“  registrace, porovnání různých typů varhan a další.

Expozice je přístupná v otevírací době prodejny/muzea. Vstup je bezbariérový.

Nedělní varhanní půlhodinka

Nedělní varhanní půlhodinky lze navštívit už i osobně. V neděli 4. 7. 2021 bude hrát L. Dvořák.

Vstup na koncert (přijďte s předstihem!) je možný pouze před zahájením koncertu. Prosíme, abyste v průběhu koncertu nepřecházeli prostorem a neopouštěli baziliku, rušíte tím ostatní posluchače! Vstupné je dobrovolné.

Nedělní varhanní půlhodinka bude dostupná i online na odkazu https://youtu.be/yitbbgRa8Hc na Youtube kanálu Nedělních varhanních půlhodinek.

Koncertní řada se koná za významné finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Města Příbram.

Výstava "Akce K“ v rohové Mníšecké kapli
Akce K na Svaté Hoře - interaktivní výstava

Výstava připomíná výročí 71 let od brutální likvidace klášterů komunistickým režimem. Svatá Hora podobně jako další kláštery v Československu byla v noci z 13. na 14. dubna 1950 obsazena příslušníky Státní bezpečnosti (StB), Sboru národní bezpečnosti (SNB)a lidových milicí. Řeholníci byli násilně vystěhováni, drženi v internaci, nuceni pracovat v továrnách, nastoupit na službu do pomocných vojenských praporů (PTP) a mnozí byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech.

Expozice představuje osobnosti a řeholníky ze Svaté Hory, jejichž životní osudy se změnily během několika hodin. Zároveň nabídne návštěvníkům interaktivní prostor o rozměrech korekce v Leopoldově, Kvádr svobody, podcasty, nahrávky, vzdělávací materiály nebo představí linii zla. Výstava je součástí projektu Naučné stezky - Po stopách politických vězňů s názvem „Zapomenutá místa a příběhy, které nezůstanou zapomenuty.“ 

Výstava zde bude až do 28. 11. 2021. Vstupné dobrovolné.

Putovní výstava "Ve znamení tří deklarací“ je jen do 6. 7. 2021 v rohové Plzeňské kapli

Úspěšná putovní výstava Ústavu pro studium totalitních režimů Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu se věnuje tématu postavení šlechticů v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následného obsazení českých zemí nacistickým Německem. Jedná se o málo zmapovanou kapitolu našich moderních dějin.  Výstava se zaměřuje na zástupce šlechtických rodin, kteří se za značného rizika zasazovali o jednotu zemí Koruny české a ve třech prohlášeních projevili svou podporu českému národu a lidu. Projekt si všímá na jedné straně kolaborace šlechticů, na straně druhé jejich účasti na protinacistickém hnutí a s tím i následných trestů. Téma přesahuje i do let poválečné perzekuce. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Homolová a Zdeněk Hazdra, kteří výstavu připravili u příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Na jednotlivých panelech jsou představena např. tato témata: šlechta v protektorátní politice, nátlak na šlechtu k přijetí německé národnosti, ekonomická perzekuce šlechty, šlechta v odboji či šlechta inklinující ke krajní pravici a fašismu. Celá problematika je na závěr završena i osudy konkrétních osob, mezi které patří Zdenko Radslav a František Kinští z Vchynic a Tetova, Karel Belcredi, Weikhard Colloredo-Mansfeld, Karel IV. ze Schwarzenbergu, Jan Adolf z Lobkovic a mnoho dalších. Vstupné dobrovolné.

Výstava "Cesta je volná! Německý exodus v roce 1989"

Koncem léta a začátkem podzimu roku 1989 prchaly tisíce lidí z Německé demokratické republiky (NDR) přes velvyslanectví západního Německa v Praze na druhou stranu železné opony. Jejich vůle po svobodě otřásla posledními oporami komunistického režimu a bezprostředně přispěla k pádu Berlínské zdi. Nakonec padla i celá železná opona. Tento příběh vypráví výstava ÚSTR s názvem Cesta je volná! Německý exodus v roce 1989.
Výstava přiblíží také vztah komunistického Československa a NDR, které v poslední fázi své existence veřejně proklamovaly úzké spojenectví. Ve skutečnosti ale Praha stupňovala tlak na Berlín s cílem odstranit viditelný problém uprchlíků z ulic hlavního města. Za cestu ke svobodě němečtí uprchlíci platili nemalou cenu – nejen trabanty, které při útěku zanechali v ulicích Prahy, ale hlavně všemi riziky spojenými s existenčním krokem do neznáma.
Tato výstava bude umístěna v Plzeňské kapli od 8. července do konce září 2021. Vstupné dobrovolné.

Výstava "Svaté relikvie a jejich kult" v tzv. klenotnici v Proboštství

V roce 2019 byla prvně nainstalovaná výstava v tzv. klenotnici, prostoru proboštství na Svaté Hoře, které je běžně nepřístupné. V současné době je zde umístěna nová expozice o relikviích a relikviářích s názvem „Svaté relikvie a jejich kult“.
  
Zhlédnutí expozice je možné každý všední den ve 14 hodin s min. účastí 3 osob nebo po domluvě. Začátek prohlídky je v prodejně v ambitech pod hodinovou věží. Rezervaci si můžete udělat na tel. čísle 318 429 943. Vstupné je 50 Kč.

Prohlídka zvonice, sklepení a horní chodby proboštství je také další z možností, co vidět na Svaté Hoře.

Připravujeme pro vás

Individuálně bude možnost každý den využít i prohlídku areálu bez průvodce se zapůjčeným textem. Zpracován je v českém, anglickém a německém jazyce. Více informací v prodejně.

Také návštěvu svatohorského muzea není třeba objednávat, je k dispozici každý den v otevírací době prodejny.


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka