www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2019-10-09 08:31:38 | Ing. Václav Dvořák MBA ©

Poprvé jsem využil přenosu z jednání ZM, protože jsem se říjnového jednání nemohl účastnit osobně. Byl předpoklad, že bude rychlé, opak byl nepříjemnou pravdou. Myslím, že tomu tentokrát byla na vině ne zcela dobrá připravenost některých podkladů. To je zodpovědnost, která jde za RM.

Foto

Ing. Václav Dvořák MBA.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Prvním bodem, který měl rozvířit velkou diskusi, byl návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v příštích 4 letech. Starosta ve svém úvodním slovu řekl, že jej při minulém ZM překvapila netečnost zastupitelů, když se probírala zpráva 1.SčV o stále se zhoršujícím stavu našeho vodohospodářského majetku (VHM). Zmínil stále četnější havárie (jen letos za 9 mil Kč) a zvětšující se množství ztracené vody (i ta se musí zaplatit). Já k tomu dodám, že se jedná o kardinální věc – a zároveň složitou a nepříjemnou věc (na rozdíl od rozdávání dotací) – asi proto zastupitelé mlčeli. V předloženém materiálu (obsahově velice skromném, neodpovídajícím významu problému) se navrhovalo razantně navýšit roční částku věnovanou obnově VHM, asi o 20 mil oproti současnosti, na celkových 49 mil Kč. Jediný zastupitel, který o materiál projevil zájem, byl pan Švenda, který měl dotaz, zda je navrhovaná částka bez DPH nebo s DPH. A upozornil na finanční souvztažnost s dalším materiálem pojednávajícím o nájemném za VHM. Dostalo se mu odpovědi, že to je částka včetně DPH, takto se to upřesnilo v usnesení, a to se bez další diskuse odhlasovalo.

V dalším bodu se zcela bez diskuse hlasovalo o zvýšení nájemného za VHM, které město vybírá od 1.SčV, a které se má zásadně zvednout: o 20 mil Kč na 49 mil Kč včetně DPH. V důvodové zprávě se uvádí, že OIRM zpracoval na rok 2020 plán obnovy a investic VHM (čili něco více, než plán obnovy) – a také za 49 mil Kč včetně DPH (tomu nerozumím). Náhle starosta oznámil, že v předchozím bodu obnovy VHM došlo k chybě, že oněch 49 mil Kč za obnovu je bez DPH, a daň je nutno připočítat. Jinými slovy to je dalších 10 mil Kč na obnovu, nekrytých vybraným nájemným, čili „za své“. Radní to ale očividně netušili, ač již jednou materiál na RM projednávali a měli by mu dobře rozumět. Pro nezasvěceného diváka to je nesrozumitelné a já se mu nedivím. Vnímám v tom poněkud chaos… neví se jak s DPH, mísí se pojmy obnova a investice, neví se o čem se hlasuje…

V dalším bodu RM nepřesvědčila zastupitele o vhodnosti zrušení Fondu zápůjček. V bohaté diskusi (škoda, že se tak nediskutovalo o VHM) měl každý svoji pravdu. Domnívám se, že město zde nesupluje banky. Za nekomerčních a jednoduchých podmínek umožňuje příbramským občanům získat malý kapitál na opravy svého majetku, na zvelebení města, při kvalitním zajištění pro město. Není špatným řešením, že se Fond nezrušil, město v něm má uloženou určitou peněžní rezervu, protože peněz tam je opravdu nadbytek. Pokud někdo na zrušení Fondu nyní tlačí, zní otázka proč – peníze se tam neztratí. Ve srovnání s problematikou VHM jde o vyloženou prkotinu.

Vzrušivým bodem byla žádost Cykloklubu Příbram o splátkový kalendář na vratku dotace, kterou CK v roce 2018 nevyužil dle plánu. Za CK mluvil nový zastupitel pan Hušek, což bylo nevhodné. Měl se dostavit předseda CK a vyjadřovat se za CK, pan Hušek měl vystupovat jako zastupitel. Podstata problému byla poměrně jednoduchá: CK řádně získal dotaci na rok 2018, ale vzhledem ke krizi v mládežnické sekci klubu ji nevyužil dle plánu a chce ji vrátit. Momentálně však nemá celou částku a žádá o splátkový kalendář. V diskusi zazněla různá vyjádření, většinou v prospěch splátkového kalendáře (aby nezanikl úspěšný sportovní klub), který je navržen na několik let. Paní Frýbertová se vyjádřila, že CK musí na splacení stačit 3 měsíce (nevím z čeho tak usoudila). Pan Hušek reagoval, že to je zcela nereálné a že by klubu hrozila likvidace. Na to padla slova, že takové vyjádření vypadá jako vydírání. Nejrozumněji vystoupil pan Holý, který racionálně zrekapituloval podstatu, a zastupitelé s malou úpravou, navrženou paní Humlovou, splátkový kalendář většinou 18 hlasů schválili. Hned po hlasování se ozval pan Švenda, že se v průběhu hlasování omylem zdržel a požádal o opakování hlasování (chtěl žádost CK podpořit). Za to byl okamžitě napaden panem Vařekou, že to od něj bylo účelové vyčkávání na výsledek – logiku tohoto ataku jsem nepochopil. Další hlasování se opět nepovedlo a až třetí pokus byl úspěšný s 19 hlasy „pro“. Myslím, že tento materiál šlo připravit lépe. Já bych jako radní při projednání v RM žádal, aby podmínkou splátkového kalendáře bylo osobní ručení statutárních orgánů CK, případně úročení za dobu posečkání, a teprve potom bych dal materiál do ZM.

Nejdelším bodem bylo jednání o návrhu nových Pravidel pro poskytování dotací (nejen sportovních). Diskuse se protáhla na téměř 2 hodiny a zejména v tomto bodu jsem vnímal špatnou připravenost podkladů, a to zejména z procesního pohledu. Když jsem v době mého působení na městě tato Pravidla každoročně na jednání RM a ZM připravoval, vedl jsem se zainteresovanými úředníky města i členy sportovní komise často úporné debaty, vždy na slušné úrovni, v zájmu věci. Cílem bylo najít co nejlepší řešení, a to se klubalo právě v těchto diskusích. Jak jsem pochopil, při přípravě probírané novely Pravidel tato široká diskuse zřejmě chyběla, což se projevilo ve veliké různorodosti názorů na jednání ZM. Vždy jsem říkával, že Pravidla se nějak budou měnit každý rok, aby reagovala na vývoj kolem. Vůbec tedy nekritizuji snahu o nějaké úpravy. Vidím ale, že novela neprošla řádnou předchozí diskusí a do ZM šel nevyzrálý materiál (a podle toho to také dopadlo).

Pan Král posléze navrhl materiál z jednání stáhnout a dopracovat jej. V rámci hlasování jeho návrh o 1 hlas neprošel, ale neprošel ani upravený návrh Pravidel dle pana Chrastiny. Nakonec však nebyl schválen ani návrh dle RM – získal jen 9 hlasů „pro“. Od doby starostování pana Konvalinky jej chválím za rozvahu a přehled při řízení ZM. Tentokrát ale nemohu souhlasit s jeho reakcí na dotaz, proč není materiál více propracovaný. Odpověděl, že zastupitelé a úředníci jsou dostatečně kompetentní, aby v diskusi na ZM materiál doladili. Takto to nefunguje. Složité materiály musejí být velmi dobře nachystány předem, aby pak ZM neřešilo složité otázky, kterým zastupitelé často ani nerozumí (zde se např. mj. probírala daňová problematika). To samé se projevilo i v bodech kolem VHM.

Pro tentokrát stačí a věřím, že listopadové zastupitelstvo opět uvidím na vlastní oči.

Ing. Václav Dvořák MBA


Ing. Václav Dvořák MBA ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-10-11 11:37:23 IP: 37.188.233.***
Marto, nemusíme se přesvědčovat o tom, že správci města mají postupovat jako řádí hospodáři, být obezřetní atd. Ty se domníváš, že když CK nyní ty peníze nemá, tak to v prospěch města vyřešíš tím, že jim stanovíš nerealizovatelnou 3M lhůtu? Píšeš proč si nepůjčili od banky. Myslíš vážně, že by jim nějaká banka půjčila, nebo jsi to řekla jen tak? Město nyní neřeší, zda peníze vydá či ne - již je vydalo. Řeší, jak je dostat zpátky. Nelíbí se ti, že město nemá z posečkání úroky. Proč jsi to jako řádný hospodář nenavrhla? Proč jsi nenavrhla ručení od statutárů (to jsme myslím jednou vůči CK použili)? Chtěla jsi se podívat do jejich účta (oni něco nadstandardně chtějí, měli by vyhovět)? Tyto věci by se měly v prvním kole řešit v RM, na ZM je trochu pozdě (byť to musí ZM schválit). Jako zastupitelé ANO předpokládám stále máte před jednáním ZM porady, a tam jste si měli racionálně rozebrat, jaké bude nejvhodnější řešení a proč. Tak to vidím já jako řádný hospodář.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2019-10-10 18:24:02 IP: 109.72.12.***
Svým příspěvkem jsem především chtěla říct že by se město mělo chovat jako řádný hospodář, tzn. být velice obezřetný, s poukázáním na platební morálku konkrétního žadatele. Proč si nepůjčili od banky? V tomto případě se bankou stalo samo město, navíc opět bezúročně.
Autor:Redakce Vloženo: 2019-10-10 17:41:22 IP: 176.98.110.***
Obracím se na některé diskutující se žádostí, aby zanechali napadání a osobních sporů a věnovali se problematice města konstruktivně a věcně. Jinak tato diskuse, která má být platformou názorů občanů na problematiku města, ztrácí smysl a bude třeba ji uzavřít, čili také slušně diskutující čtenáři ztratí možnost v diskusi pokračovat. J. Hodrment
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-10-10 14:32:35 IP: 37.188.155.***
Pane Hadači, byť zde často píšete rozumně, tak tentokrát se Vám to fakt nepovedlo a na Vaše nesmysly se nedá rozumně reagovat, nebudu ztrácet čas. Marta Frýbertová: Marto, já jsem měl v minulosti s CK také docela problém, vidím jej jako problémového partnera města. Nyní jsem ale reagoval na konkrétní situaci, kdy je CK v krizi a musí vracet. Dá se vrátit, když tam nic není? Nedá. Nebo ty víš, že tam ty potřebné peněžní prostředky jsou? Pokud ano, tak jsi to měla říci. Ale spíše odhaduji, že jsi to nevěděla. Mně se okamžitě honí hlavou: kdo a jak v RM zkoumal situaci CK a hodnotil jeho schopnost vrátit dluh? Předpokládám, že tento proces nějak proběhl a RM následně ZM něco doporučila. Vystřelit bez znalosti věci termín k vrácení na 3 měsíce, to je špatně, a nějaké reminiscence z minula v tom nemohou hrát roli. Pokud jsi měla pochybnost s vrácením, měla jsi navrhnout nějaké dozajištění.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-10 12:57:02 IP: 194.213.41.***
Marta Frýbertová: Takto, když to přehledně popíšete, tak to vyznívá přímo strašlivě. Vy víte, co je špatně v tom CK Příbram???
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-10 12:53:11 IP: 194.213.41.***
Václav Dvořák: V jednom máte pravdu a to, že já celý život jedu v jedněch (svých) kolejích, nikam neuhýbám, mám nějaké mantinely, pravidla směr. Naopak vy pane NEZÁVYSLÝ neustále přestupujete tu vlevo, tu vpravo tu někam (kam vlastně?), ale rozhodně pokud se podívám v čase, tak vždy právě tam, kdo je v kurzu (drsněji řečeno u kormidla). K problematice Vašeho syna se nebudu vyjadřovat - to si musíte přebrat Vy ve své hlavě. Na závěr jen to, že (ač vnímám Váš věk) musím konstatovat, že jste ještě nedospěl, kopete kolem sebe jako malé dítě a opět podprahově používáte zcestné invektivy (chlebodárce), srovnávání nesrovnatelného apod.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2019-10-10 12:25:43 IP: 109.72.12.***
Dovolím si tedy ještě jednou vysvětlit svůj návrh (přednesený na ZM) ohledně splátkového kalendáře pro CK Příbram. Ve svém příspěvku jsem poukázala na platební "kázeň" tohoto cykloklubu v číslech a vyjádřila jsem tak svoji pochybnost ohledně řádného splácení. Například Smlouva č. 345/OE/2013 na půjčku ve výši 400.000 Kč, splatná do 31.12.2013 ve splátkách 15.9.2013 a 15.12.2013 ve výši 200.000 Kč + Dodatek č. 1 splatný do 31.5.2014 a Dodatek č. 2 splatný do 31.7.2014. A skutečnost? Úhrady 13.9.2013 - 200.000 Kč, dále 28.7.2014 - 100.000 Kč, a konečně 23.9.2017 - 100.000 Kč! Poslední splátka takřka po čtyřech letech? Václave, ty se divíš z čeho já tak usuzovala a já se zase divím že si nepamatuješ ty přestřelky na minulých ZM ohledně další půjčky (v pořadí již čtvrté) pro tento cykloklub. Tady se já naopak domnívám že město ty banky supluje a s tím já prostě souhlasit nemohu. Také není pravda že letošní veliký problém s vyúčtováním dotace z rozpočtu města se stal poprvé. Není tomu tak a mohu to doložit
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-10-10 11:27:45 IP: 37.188.155.***
Richard Hadač: Ve svých úvahách se mýlíte a je vidět, že neumíte myšlenkově vyjet ze starých kolejí. V polistopadové době se snažím být angažovaný člověk, kterému není jedno, jak je naše zem (město) vedena. Nezájem občanů o věci veřejné vede ke společenskému úpadku. Že jsem byl ze 100% závislý na programu nějaké partaje? To je fakt k smíchu. Jsem závislý jen na hodnotách, které uznávám a nahlas říkám. Naše politické strany moc trvalé hodnoty neuznávají, umějí o nich ale dobře žvanit, a potom jednají dle okamžitého prospěchu. Neměl jsem problém jít do konfliktů, když rozpor mezi slovy a činy přesáhl určitou mez. I mé odmítnutí kandidatury před rokem je toho dokladem. Já jsem pane Hadači synovi dohodil byznys? To se musím zasmát podruhé. Jednak je syn dospělý a v naší tehdejší skupině kolem pana Vařeky se angažoval podobně, jako já. A z dobrých důvodů si jej ke spolupráci vybral právě pan Vařeka, který měl oblast VHM na starosti - já jej nikam nedohazoval. Vše bylo zběsile rychlé, protože Vaši chlebodárci pánové Řihák a Šedivý za sebou zanechali Augiášův chlív, který potřeboval frontální a rychlý úklid, aby nenastaly další škody. Když budete mít pacienta v akutním stavu, tak asi také nebudete dělat výběrové řízení na lékaře, protože pacient mezitím možná zemře. Přitom jsme neporušili žádné závazné pravidlo! Žijete pane Hadači ve starých klišé, Vaše ironie je poněkud trapná.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-10 08:50:42 IP: 194.213.41.***
Václav Dvořák: Ad prohlášení o sobě, že jste nezávislý člověk - přitom se v podstatě celý život potulovat po všech možných politických partajích, kde je ať už člen nebo i pouhý nestraník v jejich barvách ze sta procent závislý na dění a na programu této partaje. Stejně tak, když to tvrdí člověk, který s využitém své pozice (nebo nám snad chcete tvrdit, že se jedná o shodu náhod, nedorozumění či dokonce pouhou shodu příjmení), "dohodil byznys" svému synovi (ve vší úctě k němu a k jeho velké snaze vč. práce a vnoření se do složité problematiky VaK) - toto by bylo (snad) bezproblémové, jen kdyby vyšel vítězně z řádného VŘ nebo snad jen kdyby "vymřeli" všichni právníci min. v Příbrami. Zkrátka on měl být z politického hlediska až ta naprosto poslední volba. Uvedenými příklady pouze poukazuji na fakt, že slovní obrat "jsem nezávislý člověk" ve vztahu ke své osobě raději nepoužívejte..
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-10-09 17:12:19 IP: 37.188.155.***
Jan Konvalinka: Jsem rád, že píšete pod vlastním jménem. A jsem ještě raději, že moje Postřehy nevnímáte programově negativně. Záleží mi na městu a občas kritizuji neprofesionalitu při jeho správě, bez ohledu na adresáta, jsem nezávislý člověk. Využívám při tom svých znalostí a zkušeností, byť samozřejmě nemám patent na pravdu. Přeji Vám pane Konvalinko, abyste při výkonu své nelehké pozice měl alespoň někdy i dobré pocity. Richard Hadač: Při psaní Postřehů se krotím v jejich rozsahu - moc dlouhý článek je na škodu. A také přiznávám, že když dojde na projednávání prodejů a výkupů nemovitostí, tak "vypínám" a věnuji se svým věcem. Uniká mi tak vše následné, zejména bod Různé, byť je asi někdy docela pikantní...
Autor:Jan Konvalinka Vloženo: 2019-10-09 12:26:21 IP: 109.72.0.***
Dobrý den. V jednání o VHM uznávám zmatek a upřímně se za něj stydím. V materiálu to mělo být přesně uvedeno. Nebylo. Stejně jako Vás, pane Dvořáku, mě udivilo, že se o VHM nediskutovalo více. Přece jen je v ZM mnoho lidí, kteří mají s fungováním města delší zkušenosti než já. Domníval jsem se, že zareagují na signál "VHM-peníze-navýšení" a budou se více ptát. Neptali. Nastalého zmatku mohli využít k rozporování obsahu materiálů. Odhlasováno jakkoliv, jen ne těsně. Mám pocit, že se bude více debatovat až v okamžiku, kdy se bude hlasovat o konkrétní ceně vody, tj. v době, kdy bude, obrazně řečeno, řazení zpětného chodu velmi komplikované. Souhlasím se zbytečným a zdlouhavým rozebíráním bodu týkajícího se fondu zápůjček. Tam bylo asi více politiky než pragmatismu. Jak říkáte, peníze tam jsou a nezkazí se. jk
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-09 11:15:40 IP: 194.213.41.***
rychlá glosa: v podstatě s Vámi vůbec nesouhlasím a ač téměř trvalý kritik p. Dvořáka, tak jeho článku vytknu tentokrát jen jedno a to ještě spíše formou stesku, že nepopsal/nevyjádřil se k projednávání změny ÚP resp. k "sólu" p. Švendy. Škoda, ale je pravda, že to byla debata spíše ve smyslu "sice tomu nějak moc nerozumím, ale rozhodně k tomu musím něco zásadního říci".
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-10-09 10:18:28 IP: 37.188.155.***
rychlá glosa: Nebudu Vám Vaše pevné názory vyvracet. Nevím, proč pletete přátelství s chybou v DPH - já cítím k většině svých bývalých kolegů zastupitelů přátelský vztah. O objektivitu se snažím, ať padne komu padne. Že jsem namyšlený? Nevím proč, jen racionálně (a myslím že i se znalostí věci) komentuji. Jen opravdový namyšlenec je těžce zasažen upozorněním na jeho chybu či nedostatek, ego trpí. Nejste to Vy?
Autor:rychlá glosa Vloženo: 2019-10-09 10:04:59 IP: 109.72.12.***
Pane Dvořáku, jen těžko hledat druhého tak namyšleného.. to za Vašich časů by se se nestalo... za jiných časů ovšem přátelé zůstávali přáteli, a to bylo důležitější než chyba v DPH. A ještě maličkost, myslím, že máte stejnou schopnost objektivního náhledu jako čerstvě zamilovaná šestnáctka.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka