www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Změny v komisích

2019-02-28 09:19:00 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Rada města na svém jednání na podnět zastupitelů zřídila další komisi. Zahraniční komise bude mít za úkol vytvářet podmínky a prostor pro zapojení města do spolupráce a partnerství evropských měst.

Foto

Radnice v Příbrami.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Zahraniční komise má sedm členů, jsou jimi: Michal Gerčák (předseda), Josef Šašek, Tomáš Mosler, František Caithaml, Simona Luftová, Jakub Svoboda a Tomáš Trávníček.

Mimo vytvoření nové komise, coby svého poradního orgánu, rada města rozhodla také o změnách v komisích stávajících. Komise kulturní, letopisecká a památková byla rozšířena. Z původní sedmičlenné se stala komisí devítičlennou – novými členy jsou Jiří Paul a Antonín Schejbal.

Více členů bude mít také Komise pro mládež, tělovýchovu a sport. Zde došlo k navýšení z devíti na třináct členů. Novým členy komise jsou: Petr Janota, Jan Hadraba, Radek Eliáš a Milan Vančát.

Komise Smart city byla rozšířena o dva členy. Novými jmény ve třináctičlenné komisi jsou Filip Ondřejek a Filip Boháč. O dva členy byla navýšena také Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě. Zde devítičlenný tým doplnil Martin Lukeš a Václav Černý.

Výše uvedené komise byly rozšiřovány, v Komisi pro realizaci majetku města došlo ke změně ve vedení. Původní předseda Martin Buršík se členství v komisi vzdává, s ohledem na to, že coby místostarosta může jednání komise pravidelně navštěvovat, a na jeho postu jej nahradil Petr Pintner.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka