www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Žadatelé předběhnutí kurýrem dotaci na výměnu kotle získali

2017-12-15 08:56:34 | Středočeský kraj ©

Rada Středočeského kraje schválila na počátku tohoto týdne poskytnutí individuální účelové dotace žadatelům, kteří splnili podmínky Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018" pro II. kolo 1. výzvy. Tato finanční dotace ve výši 22,36 milionu korun bude poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje.

Foto

Žadatelé předběhnutí kurýrem dotaci na výměnu kotle získali.
(Ilustrační foto archiv)

Jedná se o dodatečné poskytnutí individuálně účelových dotací pro 187 žadatelů o kotlíkovou dotaci, kteří byli v dubnu při podávání žádostí předběhnuti kurýrem. Středočeský kraj tak splnil slib a vůli vedení kraje, které se rozhodlo uspokojit morální nárok žadatelů o kotlíkovou dotaci z vlastních zdrojů.

Vypořádán byl tedy stejný počet žadatelů, jako byl počet zaevidovaných žádostí, doručených kurýrem, dne 20. 4. 2017 v 8.00 na podatelnu krajského úřadu. Finanční prostředky na pokrytí individuálních dotací pro tyto žadatele schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje v měsíci září.

Seznam příjemců dotace je uveden na krajských webových stránkách. Finálně jde o 185 příjemců, jedna žadatelka odmítla doplnit požadované údaje při kontrole žádosti a jedna odstoupila od smlouvy bez udání důvodu.

Krajský úřad také stále přijímá žádosti o kotlíkové dotace v rámci Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019“.

„V tuto chvíli nám zbývá z celkové alokované částky 502 milionů korun pro II. výzvu programu na výměnu kotlů ještě k rozdělení cca 60,1 milionu korun. Podáno je zatím 4 130 žádostí v celkové hodnotě 444,2 milionu korun. Žádosti lze podávat až do vyčerpání celkové částky 502 milionů korun, anebo do termínu 29. 6. 2018 do 14 hodin,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).


Středočeský kraj ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka