www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2019-03-28 10:58:05 | Ing. Václav Dvořák, MBA ©

Máme za sebou významné ZM – podruhé za dobu výkonu mandátu se jej nezúčastnil starosta Jindřich Vařeka. Z logiky pozic na radnici by jej měl zastoupit 1. místostarosta Martin Buršík, ale jednání řídil místostarosta Jan Konvalinka. Tuto roli zvládl velmi dobře.

Foto

Ing. Václav Dvořák MBA.
(Foto Pavlína Svobodová ©)

Jedním z úvodních bodů bylo uzavření smlouvy s obcí Dubno. Předmětem smlouvy byl výkon služby příbramské městské policie na území této samostatné obce. Uzavření smlouvy iniciovalo Dubno, zájem Příbrami to nebyl. Zastupitele zajímalo, zda výkon služby v Dubně ještě nezhorší situaci s dlouhodobým podstavem strážníků v Příbrami. Byli ujištěni, že nikoliv. Jako zastupitele hájícího zájmy Příbrami by mne zajímala ještě jiná věc. Je známo, že Příbram vede s Dubnem několikaletý spor ohledně rozdělení vybíraných poplatků za skládkování na skládce Bytíz. Jedná se o mnoho milionů Kč. Vedle toho obec Dubno komplikuje (byť v rámci svých práv) výstavbu nové třídící linky odpadů v sousedství této skládky. Řešit dostatečně včas odpadové hospodářství je jedním ze zásadních úkolů. Současné skládkování za pár let skončí, a město by mělo připravovat plán, co s odpadem potom. Záměr třídící linky jde této povinnosti naproti.

Ve vazbě na tyto nepříjemné otevřené kauzy mne napadlo: zobchodovali naši radní žádost Dubna, a postupovali v duchu „něco za něco“? Vyjednali s Dubnem zároveň řešení se skládkou? Smluvních 500 Kč za hodinu služby strážníka není motivací, to je jen náhrada nákladů - miliony za skládku jsou zásadní. Budu rád, když nás radnice poinformuje, že se spor s Dubnem souběžně s novou smlouvou vyřešil.

Hlavním bodem březnového zastupitelstva byly dotace, a jejich korunou tradičně dotace do vrcholového sportu. V úvodu pan Holý, který je zároveň předsedou sportovní komise, seznámil přítomné s problémy kolem jednoho ze žadatelů – Cykloklubem. O nějakých problémech věděli při svém jednání členové sportovní komise, další informace dostali následně radní. Podstata – jak zaznělo na ZM - spočívá v černých duších, které Cykloklub v žádosti vykázal. Sportovní komise měla k rozdělení částku 10 mil Kč. Navrhla oproti loňsku snížit dotaci Bobcatu o 50 tis Kč a Cykloklubu o 600 tis Kč. Zároveň nerozdělila 750 tis Kč. RM doporučila snížit příspěvek Bobcatu o 100 tis Kč a Cykloklubu nedat nic, čímž by zůstal nerozdělený 1 mil Kč. Ten rada doporučila převést na jiný sportovní program.

Rozdělování dotací na vrcholový sport je choulostivá věc, neboť nemá pevná pravidla. Revoluci do tohoto programu vneslo minulé ZM, jehož jsem byl členem. Zásadně se změnily rozdělované částky (úměrně možnostem města), poměry mezi žadateli (nikdo nebyl protekční), a byl nastaven strop dotace (40% z celkové částky). I přesto mají stále zastupitelé velkou volnost v rozhodování. Pan Holý oznámil, že pracuje na novém systému, který tuto volnost omezí. Zastupitelé se ptali, proč se snižuje dotace Bobcatu. Důvodem bylo dle koalice to, že soutěž amerického fotbalu je málo strukturovaná, a tudíž tam je vlastně zaručena „vrcholovost“. Důvodem pro úplné zamítnutí dotace pro Cykloklub bylo (vedle černých duší) to, že mají nedostatek cyklistů. Oba kluby měly na ZM zástupce, kteří se v diskusi snažili vyvrátit argumenty koalice. Vím o tom velmi málo, proto nebudu tuto diskusi komentovat. Zazněl návrh pana Švendy, aby se peníze určené pro Cykloklub zatím nechaly do doby došetření této kauzy nerozdělené v programu „vrcholový sport“, aby se nepřeváděly na jiný program. Na to zazněl koaliční protiargument, že to nelze, protože by ostatní kluby musely na peníze zbytečně čekat. Na dotaz pana Krále, proč RM upravila návrh z komise, padla odpověď, že rada do svého rozhodnutí promítla své priority.

Zapojil jsem se do diskuse jako občan. Řekl jsem, že ZM má nelehký úkol a že budu rád, když se podaří smysluplně zpevnit pravidla pro vrcholový sport. Zároveň jsem sdělil, že procesně nic nebrání variantě pozdržet dotaci pro jeden klub (než se věc vyšetří) a ostatní kluby nechat čerpat. Dále jsem upozornil na to, že my diváci jsme vůbec nevěděli, o jakých částkách dotací se přes hodinu diskutovalo. A ve vazbě na to jsem připomněl, že v programu pro vrcholový sport je omezení, kdy jeden klub nemůže dostat větší dotaci, než 40% z celkové částky. A protože se dotace pro vrcholový sport snížila z 10 na 9 mil Kč, je nutno se nějak s tímto pravidlem popasovat.

Výbušným tématem bylo plánované zpoplatnění parkoviště u autobusového nádraží. Zde jsem již nebyl osobně. Je to na větší racionální rozbor. Nepovažuji tento krok RM za správný, a mám k tomu řadu důvodů. Nikdy jsem se nebál jako ekonom města prosazovat nepopulární opatření, pokud byla nutná - ale toto není tento případ. Státními dotacemi jsou podporována „P+R parkoviště“ (zaparkuj a jeď hromadnou dopravou). Není v Příbrami víc „P+R parkoviště“, než je to u autobusového a vlakového nádraží, a plánovaným zpoplatněním jím být přestane. RM, jejímž jsem byl členem, plánovala v této lokalitě postavit parkovací dům. Podmínkou realizace bylo získání dotace ve výši asi 45 mil Kč. Plánovali jsme tam zavést poplatek 5 Kč/den. Tento symbolický poplatek měl velmi dobré důvody, na jejichž rozbor tu není místo. Bohužel jsme nezískali dotaci a akce se zastavila. „Za nás“ jsme dělali řadu projektů bez dotací, např. do Nováku šlo přes 50 mil Kč. Hospodaření města skončilo za rok 2018 asi o 80 mil Kč lépe, než byl plán. Chci tím říci, že projekt parkovacího domu by šel realizovat i bez dotace. Je to jen věc dobrého investičního plánu a volby priorit. Byl nám předložen příklad Tábora, že tam vybírají za parkování několikanásobně více, než u nás. Nevím jak je to možné. Ale vím, že v Písku vždy zaparkujete zdarma pár set metrů od centra na parkovišti Výstaviště.

Ing. Václav Dvořák MBA


Ing. Václav Dvořák, MBA ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-04-03 14:12:55 IP: 83.208.153.***
Pane Hadači, ztratilo to úroveň, na takovou diskusi je škoda času.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-04-03 08:45:16 IP: 194.213.41.***
Václav Dvořák: Takže polopatě: Podstata mého textu byla, že jste v letech 2015,16 investovali do "šuplíkových" projektů. Aby tedy bylo správně pochopeno všemi upravuji na "Po Vámi uváděném prudkém ekonomickém pádu letadla do října 2014 jsem v letech 2015 a 2016 zažil osobně objednávání mnoha a mnoha projektů a studií, ...". Já jsem sice Váš původní text pochopil správně, že ten pád letadla byl před Vaším nástupem - přece se nebudete chlubit, že ještě dva roky, kdy jste byli u vlády jste ekonomicky padali. Nejsem blázen. Takže opět potvrzuji - nebylo to myšleno ve vztahu k ekonomice - do té nezasahuji a k té se nevyjadřuji. Nepodsouvejte mi zde, že rozdíl mezi námi je, že jste byl ochoten jít do střetu jak s koalicí, tak s opozicí - to je naprosto mimo, vy jste byl politik, já nikdy. K Obuvi - sice nerozumím Vašemu argumentu (souvislost bych chápal snad jen v případě protiprávních jednání ve vztahu k užívání), ale za sebe jsem se již vyjádřil a dostatečně vysvětlil. Moje "podprahové nařčení" nikdy nebylo podprahové, ale vždy naprosto jasně a veřejně artikulované konstatování a za tímto svým názorem si pevně stojím. A argument, že jste se jen bránil??? No. comment.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-04-02 19:27:16 IP: 37.188.175.***
Richard Hadač: Díky za věcný tón. Mnohokrát jsem napsal, že se zde dá diskutovat jen do určité hloubky, jinak to unavuje, nebo klouže po povrchu. Takže krátce. Právě ekonomiku jste hodnotil, když jste mne nepravdivě interpretoval a psal jste o pádu v letech 2015,16. Padalo se dříve! Se "sloužit" můžete mít kus pravdy. Rozdíl mezi námi je ale v tom, že jsem se nebál jít do střetu s nikým, ať byl z opozice či koalice. Až to skončilo mým odmítnutím další kandidatury - mne politika nezmění. Problém Obuvi je složitější než píšete a nedá se zde rozebírat. Kdyby ale ten dům sloužil svému účelu, asi by jej město neřešilo. Na závěr k "nezkušenému mladíkovi". Já se jen bránil Vašemu podprahovému nařčení našeho vedení z nepřipravenosti. Ano, něco jsme nevěděli, něco ani vědět nemohli (tajilo se). Profesně jsme ale byli na vedení města připraveni mnohem lépe, než ti před námi (po létech výkonu funkce). Proto jsme také město vytáhli ze srabu, ve kterém jsme jej přebrali.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-04-02 16:37:15 IP: 176.62.232.***
Václav Dvořák: Naprosto věcně: 1. Nikdy, ale nikdy jsem s Vámi nevedl polemiku týkající se ekonomiky (to je Váš "rank") a do toho Vám nezasahuji. Nikdy, ale opravdu nikdy jsem nezpochybňoval ani neoslavoval ratingy ani minulé ani současné - nesnažte se mě do takovéto polohy vmanipulovat. 2. Slovo "sloužil" samo o sobě není nijak hanlivé či urážející, avšak také záleží v jakém kontextu je použito. U mne jste toto slovo použil v kontextu k bývalému vedení tedy konkrétním osobám, kdežto u sebe ve vztahu k městu jako celku, což je podstatný rozdíl. 3. Ad projekty - okna ve školách opravdu nevím zda jsou vyměněna, když jsem byl ještě na městě, tak šly projekty k ledu - pokud se zrealizovalo, tak dobrá, ale omlouvat se Vám za omyl nebudu - již jsem jednou tak učinil a ukázalo se, že jste mi lhal. U ostatního jste mě opravdu nepřesvědčil a opět jste se dotkl (reagoval) pouze na vybraná témata, která se Vám hodí - tomu se říká manipulace. Ano ve věci projektu na PD s Vámi plně souhlasím. 4. Obuv: Jestli celou problematiku správně chápu, tak tenkrát (1/2 90. let) uzavřelo město s Baťou smlouvu, kdy Baťa zainvestoval stavbu budovy na pozemku města, budova byla napsána na město a smluvně bylo ošetřeno, že "výměnou" za vložené finanční prostředky bude Baťa užívat nebytové prostory po dobu 50 let. Nedávno se ukázalo, že ve smlouvě je právní háček, kdy se nedohledalo usnesení ZM schvalující uvedené. Právně tedy bylo potvrzeno, že uvedená smlouva není platná, což asi z hlediska práva je v pořádku (právníci takovýto pohled musí mít), avšak nic to nemění na tom, že Baťa ty finance do stavby vložil a jen nesprávnými kroky na straně města byla jejich investice zmařena. Nemorální mi na tom přijde čistě "právní" přístup. Zkuste se do podobné situace vžít vy, kdy uzavřete s městem smlouvu, vložíte do něčeho peníze a protože ta druhá strana něco udělala špatně, tak o ty peníze přijdete. Asi by jste také spíše očekával, že se ten právní vztah nějak narovná v původním duchu dohody. 5. Urážení: narážel jsem na skutečnost, kdy jste mě podprahově stavěl do pozice nezkušeného mladíka (děkuji za kompliment), který se ještě učil malou násobilku a vy jste již sbíral zkušenosti s komunální politikou (sice mi to nějak datumově nevychází, ale budiž). 6. Obecně: Nikdy, ale opravdu nikdy jsem netvrdil, že dříve bylo vše lépe a jsem toho mj. opravdu dalek. Myslím si, že nikdo se nevyvaroval chyb vč. mě a nikdy jsem netvrdil, že všichni nebo někteří bývalí starostové byli bez chyby. To samé činím i o minulé či současné radnici, pouze s tím rozdílem, že vždy za to dostanu "za uši". Málokdo si uvědomuje, že když budou současné radnici všichni pochlebovat a nikdo se neozve, tak je to cesta do pekel. Své zkušenosti s tímto má p. Hodrment, kdy byl "odstaven" od informací z radnice - toto byla ta nejzákladnější chyba. 7. Závěr: Vždy se snažím argumentovat věcně a na rozdíl od Vás mám jednu výhodu - vy jste (byl) politik, tedy osoba volená a s rozhodovací pravomocí, kdežto já jsem byl zaměstnanec, což je značný rozdíl. Ad. "nickové": Omlouvám se, že nebudu věcně reagovat - neumím to, není na co a raději se budu držet hesla "Nejhorší je srážka s ......" a "Mlčeti zlato".
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-04-02 11:32:45 IP: 90.180.132.***
Pane Hadačí, napsal jsem přesně co jsem chtěl. Řada Vašich myšlenek je hodná zřetele - proč by ne. Ale také jste často mimo mísu. Vývoj ekonomiky města je stvrzen mj. ratingy a já Vás tady nebudu dále přesvědčovat. Vadí Vám slovo sloužil? Já jsem také městu sloužil a neuráží mne to. Vadí Vám projekty na výměny oken na 4. a 7.ZŠ (akce asi za 15 mil Kč)? Tyto projekty nešly do šuplíku a já jsem rád, že tyto školy mají funkční okna (na 4.ZŠ to stále běží). Mariánská - muselo se hledat kudy do domů po rekonstrukci ulice teče. Lodžie DPS - stav tohoto DPS byl jedním z kostlivců, co na nás vypadl (budova nesplňovala technické požadavky na DPS) atd. Jestli chcete hledat projekt do šuplíku, tak to byl např. projekt starého vedení na PD u nemocnice, za miliony. My udělali projekt na PD u nádraží za 1 milion a já bych do této akce šel. Argument, že Obuv "nepochopím" je silný, s tím nic nenadělám. A nevšimnul jsem si, že bych někoho urážel. Jen jsem uvedl, že naše parta "amatérů" dokázala napravit město po předchozích "politicích". Jenže my jsme to dělali profesionálně, proto se nám to povedlo. Pane Hadači, mnohem více Vašim příspěvkům sluší, když píšete věcně o věcech, kterým rozumíte. A Vy určitě řadě věcí rozumíte, to nezpochybňuji.
Autor:S930 Vloženo: 2019-04-02 10:34:11 IP: 109.72.5.***
Richard Hadač: z Vašeho posledního komentáře jsem nabyl dojmu: že Vaše účinkování coby zaměstnance Města Vám je ke cti, neboť jste toho mnoho potřebného vykonal (ne-li nejvíce), což je jistě všude vidět a znát; že Vaše morální laťka jde do výšin jenž jsou obyčejný smrtelníkům zcela nedosažitelné; že ing.Dvořáka vnímáte coby člověka dýchajícího stejný kyslík jako Vy a dále se s ním nehodláte zabývat. Přesto, i když si to nechcete přiznat, jste z něj "vyosen", což Vaše komentáře potvrzují. Jistá míra sebereflexe by Vám neuškodila.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-04-02 08:23:43 IP: 194.213.41.***
Václav Dvořák: Děkuji za uznání zdravého rozumu, ale to jste asi nechtěl. K vybíráním pádu letadla – topící se stébla chytá, postrádá argumenty a uchyluje se k slovíčkaření a takovým výrazům, jako např. že jsem někomu sloužil. K pár projektům – např. dopravní studie řešení parkování za Kulturním domem, PD na výměnu oken v 7. ZŠ, 4. ZŠ, posouzení odvodnění domů v Mariánské ulici, zasklení lodžií v DPS Hradební, Zelná páteř, Rekonstrukce Prokopské ulice … Ke kauze Obuvi – jak jsem uvedl, laťku morálního chování máme každý posazenu do jiných výšin, takže předpokládám, že toto nikdy nepochopíte. Konec Vašeho příspěvku je přesně v duchu - nemám argumenty – pomluvím/dehonestuji/urazím – jako když jiný politik oslovuje některé jiné politiky „kluci“. Gru: Nikdy jsem netvrdil, že to je můj nápad. S930: Vážně máte pocit, že tvrdím, že je to můj nápad???? Nemáte pravdu, že by mi nejvíce ležel v žaludku právě p. Dvořák a dále nemáte pravdu, že by mě právě on argumentačně „vyosoval“ – ač to tak nevypadá, tak ho jako ekonoma uznávám, avšak na to, abych z něj měl špatné spaní, tak to věřte, že opravdu ne. Byl jsem to naopak já, kdo argumentačně jeho naprosto zahnal do kouta, až musel „uvést na pravou míru / upřesnit“ (tak se dnes říká, když někdo přizná / nepřizná lež) skutečnosti týkající se provozu parkoviště pod Svatou Horou, resp. že jak zastupitelům, tak i nám všem uváděl jiná čísla, nežli byla skutečná.
Autor:S930 Vloženo: 2019-04-02 06:53:13 IP: 109.72.5.***
Gru: nikoliv, to nebyl aprílový žertík. p.Hadač nás ještě nadále bude ohromovat nápady, které pochytil za svého působení na odboru silničního hospodářství a investic (všimněte si, prosím, názvu toho odboru), které si dokázal tak přivlastnit, že již sám věří, že jsou jeho. A ano, nejvíce mu "leží v žaludku" ing.Dvořák, který ho zcela jednoduše může kdykoliv argumentačně "vyosit"
Autor:Gru Vloženo: 2019-04-02 00:05:39 IP: 176.62.232.***
Na projekt vícepodlažního parkovacího domu v oblasti Rynečku, o kterém zde píše pan Hadač, byla zpracována studie cca již v roce 2006. Vjezd do objektu byl v této studii řešen jak z ulice Březnická, tak z Průběžné od trafačky. Není to tedy prozíravý nápad pana Hadače, jak by se nezasvěcený čtenář po shlédnutí diskuze mohl domýšlet. Je smutné, že tato studie, která vznikla již za éry pana Řiháka, Šedivého, Škalouda a Hadače byla po svém zpracování uložena do šuplíku, nebo odnesena na půdu, o které toho zjevně ON ví nejvíce. Samozřejmě, jednalo se a stále jedná o nemalou investici, možná měla radnice jiné priority. Ale to, že tehdejší radnice, která tuto studii připravila, v tomto místě ani nevykoupila potřebné pozemky, aby, až jednou peníze budou, se mohlo opravdu projektovat a stavět začít, považuji nejen za pohrdání obyvateli, kteří v těchto místech bydlí, ale za mrhání veřejnými prostředky. Je škoda, že zde zhrzení bývalí městští úředníci káží o morálce a háží kameny, a sami byli (minimálně) naprosto stejní. Nebo to byl jen aprílový žertík, který jsem nepochopil???
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-04-01 22:05:58 IP: 37.188.172.***
Richard Hadač: Pane Hadači, ve Vašich příspěvcích se mísí zdravý rozum s podivnými smyšlenkami poplatnými vedení, za kterého jste pracoval. A bohužel špatně čtete co píšu. Prudký ekonomický pád města se nekonal v letech 2015 a 16, nýbrž v letech předchozích - za vedení, kterému jste sloužil, a které o ekonomice a vizích nemělo ani páru. Není to jen můj názor, to je naprosto objektivní fakt, potvrzený ratingy z těchto let (a jejichž závěry se mediálně překrucovaly). My jsme ten pád zabrzdili a následně vybrali, o čemž svědčí zlepšující se ratingy, až jsme se dostali na vrchol mezi srovnatelnými městy. Nevím o projektech a studiích, které by se dělaly a následně dávaly do šuplíku. Zprvu jsme šetřili kde se dalo, to jsem hlídal - napište o čem se zmiňujete. V letech 2017 a 18 nenastal boom, ale návrat k normálu, který jsme si již mohli dovolit, a zároveň jsme šetřili na nový aquapark. My dva opravdu máme rozdílně nastavené laťky v tom, jak se má dělat veřejná správa. Proto jsem aktivně vstoupil do politiky, abych pomohl příbramské poměry změnit. Jsem rád, že jsem se stal členem party kolem Jindřicha Vařeky, která staré poměry zásadně změnila. To, že jsme se následně v řadě pohledů rozešli, na tom nic nemění. O čem se zmiňujete v souvislosti s bývalou Obuví v Pražské ulici? Pište všem srozumitelně! My jsme soudně dosáhli toho, že tento dům opět přešel do vlastnictví města. Co se Vám na tom nelíbí? Máte pravdu v jednom - v roce 2014 jsme měli malé zkušenosti z veřejné správy. Nicméně já jsem se příbramské politiky účastnil již v době, kdy Vy jste chodil do základní školy a měl jsem profesní přípravu, kterou moje práce vyžadovala. A ta naše "amatérská" parta dokázala udělat z Příbrami zase normální město. Že to nyní jde jinak, než bych si přál, je jiná věc.
Autor:tonda Vloženo: 2019-04-01 19:10:52 IP: 176.98.110.***
p.Hadač. supr názor v uvozovkách na parkování Na Rynečku .Fakt dobrý, kde bydlite? to nemyslite vážně.Parkování zde zazdil pan škaloud se svoji komisi duchodkyn.
Autor:Luboš Vloženo: 2019-04-01 10:15:51 IP: 109.72.0.***
Richard Hadač: Tip pěkný, o kterém už se druhým rokem mluví.. Priority - peníze. Nápadů by bylo.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2019-04-01 09:26:51 IP: 105.80.120.***
Pane Hadači, oni po té řihákovské politické garnituře, kterou jste vy jako jeden z čelných úředníků odboru silničního hospodářství a investic spolu s panem Škaloudem podporoval a mlčel jste jako hrob, museli nastoupit lidé, kteří měli s výkonem veřejné funkce zkušenosti jen zvenčí, a to často dosti otřesné. Oni ti staří a zkušení političtí koryfejové rozhodně nejsou vždy zárukou té „laťky morálky“, o které píšete. Někdy je třeba politický restart a to ve volbách v roce 2014 pro Příbram platilo více než v jiných srovnatelných městech.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-04-01 08:28:20 IP: 194.213.41.***
Václav Dvořák: To že máme laťku týkající se morálky posazenou každý na jinou úroveň, to je prostě fakt - mě prostě vadí např. i způsob projednávání a vyřešení týkající se domu Baťa v Pražské ulici, ale s tím se musí všichni, kteří v této záležitosti konali popasovat především v rámci svého svědomí. Prudký ekonomický pád letadla v letech 2015 a 2016 jsem zažil osobně - objednáváním mnoha a mnoha projektů a studií, které se ihned po dokončení a předání odnesli na půdu, jako "ekonomicky nerealizovatelné". Jednoduše jste absolutně na výkon veřejné funkce nebyli připraveni, nulové znalosti chodu samosprávy, státní správy - bez jakýchkoliv minulých zkušeností v předcházející období alespoň s opoziční funkcí. "Prudký" investiční boom v letech 2017 a 2018 byl způsoben právě tím vystřízlivěním, že se vlastně nic neděje a nedělá (částečně i "názorovým "rozejitím" se starostou právě z tohoto důvodu). Kauza bazénu je naprosto typickým příkladem projednávání a rozhodování - veřejná projednávání (vždy perfektně PR zrežírovaná), malovaná studie, která vlastně není studií, cena do 100 mil., potom do 200 mil. pak to bylo až moc, tak se to vrátilo k úpravě a potom jsme všichni přesvědčováni a masírováni, že těch 300 mil. Kč bude tak akorát. K parkování - jenom dám jeden tip, aby se ho případně někdo na městě chytil - zamyslet se nad možností udělat na Rynečku na velkém parkovišti ještě jedno patro a toto patro udělat přístupné z Průběžné ulice (někde u trafačky) - odpadnou nájezdové rampy ....
Autor:Luboš Vloženo: 2019-04-01 07:03:59 IP: 109.72.0.***
A ani já nerozporuji Vaše názory, naopak si myslím, že jste v uplynulém volebním období dokázal, že se na věci dokážete dívat s nadhledem a s dávkou inteligence, kterou někdy člověk u zastupitelů postrádá (ať se nikdo neurazí..). Skutečně největší pravdou je, že je to o volbě priorit. Kdyby město mělo miliardu na účtech nebo mělo příjmy o 300 milionů ročně vyšší než výdaje, jistě by se budovalo a hospodařilo jinak. Ale to holt nemáme a asi nikdy nebudeme, tak se nechme překvapit, kam kroky vedení města povedou. Jsem velmi častým návštěvníkem jak SZM (nejen plavečák), tak i divadla a dalších míst, které jsou města. A i přesto bych peníze rozpouštěl do všech míst (což se teď asi i děje), s důrazem na věci, které občana skutečně trápí - a tím je právě teď a do budoucna asi nejvíce parkování. Námitky budou, že na bazénu proděláváme. Nu, tak potom se holt asi nesmíme bát a jít do rizik typu úvěry (i když teda víc jak 150-200mil. by mi přišlo špatně).
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-03-31 09:31:16 IP: 83.208.153.***
Luboš: Zapomněl jsem k tomu plavečáku: něco se s ním udělat rozhodně musí, nechceme-li ho zavřít. Regulérní je ale myšlenka, zda jej raději neopravit ve stávající podobě (za 100 - 150 mil Kč) a raději nepostavit několik parkovacích domů, každý za 50 - 60 mil Kč. Je to jen o volbě priorit.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-03-31 09:26:44 IP: 83.208.153.***
Luboš: U parkovacího domu u nádraží byla myšlenka taková, že se tam udělá parkování skoro zdarma, čímž se stáhne část parkování z nám. TGM - je to od sebe 5 min, a kdo bude chtít luxus parkování na náměstí, bude se muset smířit s drahou sazbou. Navíc to mělo být P+R. Souhlasím s Vámi, že je řada míst, kde by to parkovací dům chtělo, typicky Ryneček či Milínská. Přece jen ale narážíme na finanční možnosti města i na to, zda tam vůbec lze stavět. A rovněž platí to, že pokud si auto koupí skoro každý, stane se problém téměř neřešitelným (anebo velmi draze řešitelným - např. podzemní parkovací domy), protože prostor měst nenafoukneme. Mohu jen pochválit snahu města hledat místa, kde se udělají poměrně levně parkovací místa ze současné rozježděné "trávy". Takových potenciálních parkovacích míst jsou stovky. Nápadů je řada, chce to ale komplexní řešení od odborníka. Zpoplatnění parkoviště u nádraží jen zlikviduje hlavní P+R parkoviště. Jde-li o vybrané peníze, má se to zřetelně říci, a ne se schovávat za "koncepci".
Autor:Luboš Vloženo: 2019-03-30 13:02:54 IP: 176.98.110.***
Parkování kolem centra parkovací dům na u finančáku určitě nevyřeší, ale svůj význam by měl. Parkovací dům by ale byl ve městě potřeba na více místech. Ryneček a okolí, Příbram VII, Drkolnov - zde by stačilo například jedno patro nad bývalým placeným parkovištěm, Křižák (těžko říct kde).. To jsou místa, kde je problém. Možná by se vyplatilo postavit 5 parkovacích domů místo rekonstrukce jednoho plavečáku...
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-03-29 15:09:12 IP: 83.208.153.***
Richard Hadač: Ke smlouvě s Dubnem: Na dohodě, že si obě obce navzájem vyhoví, není nic nemorálního. Příbram nemá povinnost vykonávat službu MP v cizí obci a domnívám se, že to Příbram alespoň trochu pocítí - nedostatek strážníků cítíme i nyní. Na věc skládky máme s Dubnem rozdílné právní názory a zatím stále není autoritativně rozhodnuto, kde je pravda. Je ideální, když spory nemusí řešit až soud, ale dojde k dohodě, ke smíru, k narovnání. A je to právě ve smyslu: já ustoupím tady, ty tady, a jsme si kvit. Z pohledu Příbrami je v jejím "veřejném zájmu", aby její strážníci sloužili v Příbrami. Stejně tak je v jejím zájmu, aby se urovnal spor s Dubnem kolem skládky. Městský manažer musí řešit obojí... K investování: Žádný názorový obrat se nekoná. V letech 2015 a 2016 jsme vybírali prudký pád městského ekonomického letadla, způsobený naprosto nekompetentním řízením města. Navíc v EU nebyly rozběhlé nové dotační programy. Ale již v roce 2017 město investovalo 98 mil Kč a v roce 2018 120 mil Kč. Smyslem mého konání na radnici nebylo posilovat likviditu města, nýbrž ozdravit jeho ekonomiku - to je dost širší pojem. Vždy jsem říkal, že město by mělo mít na účtech rezervu na jednoměsíční fungování (asi 50 mil Kč) a zbytek by se měl točit. My jsme ale také začali šetřit na rekonstrukci bazénu, abychom se při této akci jenom přiměřeně zadlužili. Při svém rozhodování vidím rád za dva rohy a při řízení svěřeného majetku jsem zvlášť opatrný. Pokud na účtu města zůstalo na konci roku 2018 o 80 mil Kč více, než byl plán, umím si lehce představit polovinu z nich pustit v roce 2019 do tak potřebného parkovacího domu. Jeho realizace je zcela připravena a vyřešila by P+R parkování u obou nádraží i parkování kolem centra starého města. Dodám, že dle projektu by zůstaly zachovány 2/3 stávajícího parkoviště.
Autor:S930 Vloženo: 2019-03-29 12:23:45 IP: 109.72.5.***
Za mne bych s obcí Dubno žádnou spolupráci na bázi MP neuzavíral.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-03-29 11:01:07 IP: 194.213.41.***
To "zobchodování" s Dubnem - 1. mi to připadá dosti nemorální handlovat takto věci veřejného zájmu a 2. být na straně Dubna, tak bych nikdy nesouhlasil, protože takto vyhandlovat smluvní službu MP za rozdělení financí ze skládky a neřešení stavebního řízení na třídírnu, tak si kladu otázku - kdy mi město Příbram po vyřešení skládky a třídírny vypoví smlouvu na MP? Kdykoliv, kdy bude chtít a vzhledem k častým názorovým kotrmelcům bych to očekával hned, jak to bude pro město výhodné. K tématu parkování jsem se vyjádřil již jinde a dostatečně (a s Vaším názorem beze zbytku souhlasím), ale překvapuje mne Váš (resp. nejen Váš) obrat ve vztahu k investování - pokud mohu posoudit uplynulý čas, tak hlavní prioritou bylo utlumit investice a vytvářet rezervy na účtu města.
Autor:Petr Vloženo: 2019-03-28 17:34:19 IP: 176.98.110.***
Děkuji za pěkný článek. Nezbývá než litovat, že nevedete naší radnici.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka