www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Území Barrandienu se bude rozvíjet i díky nové smlouvě o spolupráci se Středočeským krajem

2018-06-22 08:08:11 | Středočeský kraj, H. Frintová a N. Lenertová ©

Geopark Barrandien je unikátní projekt svého druhu. Oblast je světově proslulá zejména svou geologickou stavbou a bohatými nálezy zkamenělin. Území je výjimečné také po stránce zoologické a botanické. Na přírodní bohatství je navíc navázáno i kulturní dědictví.

Foto

Joachim Barrande.
(Foto archiv)

Také proto vzniká Shromáždění partnerů, jejichž společným cílem je příprava a realizace strategie Geoparku Barrandien, realizace rozvoje cestovního ruchu a podpora environmentálního vzdělávání v regionu Barrandien. Jedním z partnerů bude po podpisu smlouvy i Středočeský kraj, protože radní v pondělí projednali smlouvu o partnerství mezi krajem a Ekologickým centrem Orlov, o.p.s., potažmo jeho organizační složkou Geopark Barrandien.

„Cílem Geoparku Barrandien je mimo jiné zlepšování kvality života, životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a zvýšení atraktivnosti regionu Barrandien. To vše samozřejmě při zachování pravidel šetrné turistiky,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011). Území geoparku zasahuje na území tří krajů – Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Plzeňský kraj. Rozloha geoparku Barrandien činí 2 607,64 km². Geopark kandiduje na titul národního geoparku a společným cílem je dále získat značku globální geopark UNESCO. Na území geoparku dnes existuje na 48 naučných stezek a tras, z čehož 5 tras je cyklistických a 5 virtuálních. Stezky se věnují geologii, floře, fauně, historii a zajímavým historickým událostem nebo významným osobnostem. Území proslavil francouzský inženýr Joachim Barrande (1799-1883), který se věnoval paleontologickému výzkumu středních Čech. Na návrh geologa Františka Pošepného byla celá oblast proterozoických a paleozoických hornin vystupujících mezi Prahou a Plzní nazvána na jeho počest Barrandien.

Geopark Barrandien je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji regionu Barrandienu v oblasti environmentálního vzdělávání, vědeckého výzkumu, cestovního ruchu a v oblasti získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro region.

Předpokládaný příspěvek Středočeského kraje na rok 2018 na základě Smlouvy o partnerství v Geoparku Barrandien, organizační složce Ekologického centra Orlov, o.p.s., je 50 000 korun.


Středočeský kraj, H. Frintová a N. Lenertová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka