www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Středočeský kraj vyhlašuje VII. ročník ankety „Dobrovolník Středočeského kraje 2017“

2018-02-08 10:44:33 | Středočeský kraj, Helena Frintová a Nicol Lenertová ©

Již po sedmé bude Středočeský kraj oceňovat nominované občany za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. VII. ročník ankety „Dobrovolník Středočeského kraje 2017“ je vyhlášen.

Foto

Středočeský kraj.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Nominovat osobnost na titul „Dobrovolník Středočeského kraje 2017“ mohou představitelé Středočeského kraje, představitelé obcí se sídlem ve Středočeském kraji, zapsané spolky (občanská sdružení), nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení.

Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají, kde je třeba. Někdy se sice pouze věnují tomu, co je baví, ale přesto jsou prospěšní celé společnosti. Protihodnotou za svou „dobrovolnost“ nedostávají a ani neočekávají žádné finanční ani jiné ohodnocení. Odměnou je jim vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti. „To nejmenší co pro ně můžeme udělat my ostatní, je všimnout si jich, ocenit jejich snažení a poděkovat za činnost, která prospívá všem v jejich okolí,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Ocenění bude uděleno občanům, kteří vykonávají pravidelnou dlouhodobou dobrovolnickou činnost v některém z okruhů dobrovolných aktivit nebo jako ohodnocení počinu/působení při určité mimořádné situaci či za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci.

Oblasti působení:

Sociální a zdravotní oblast:
Např. pomoc zdravotně znevýhodněným občanům (jedná se o spoluobčany s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí osobu závislou na pomoci jiných); integrace prostřednictvím rehabilitační, sociální a léčebné péče; osobní asistence; snaha o zajištění aktivního a plnohodnotného života seniorům či péče o dlouhodobě nemocné.

Oblast kultury, sportu a ochrany životního prostředí:
Např. ochrana a revitalizace přírody a kulturních památek (obvykle regionálního charakteru); pořádání sportovních či uměleckých akcí (nezřídka spojené s humanitárními aktivitami).

Výchovná a vzdělávací činnost:
Např. mimoškolní volnočasové aktivity; zajištění aktivního naplnění volného času dětí a mládeže jakožto způsob prevence rizikového chování u dětí a mládeže; za pravidelnou a dlouhodobou činnost.

Mimořádná, zvláštní příležitost:
Udělení ceny za činnost při mimořádné události (humanitární pomoc při živelných katastrofách, záchrana lidského života a další).

Lhůta k  doručení návrhů je do 28. 2. 2018 včetně. Návrhy se podávají na Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Obálka musí být označena heslem „DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2017“.

Vyhodnocení ankety proběhne v první polovině března 2018. Návrhy bude posuzovat komise složená ze zástupců Středočeského kraje, Krajského úřadu, neziskových organizací působících na území kraje aj.

Slavnostní předání ocenění „Dobrovolník Středočeského kraje 2017“ se uskuteční dne 28. 3. 2018 od 10.00 hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v sále zastupitelstva za účasti představitelů Středočeského kraje.


Středočeský kraj, Helena Frintová a Nicol Lenertová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka