www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Středočeský kraj uspokojí první část žadatelů o kotlíkové dotace v rámci II. výzvy

2018-02-06 11:05:11 | Středočeský kraj, Helena Frintová a Nicol Lenertová ©

Rada Středočeského kraje na svém jednání v pondělí 5. února 2018 schválila první část poskytnutí finanční dotace na výměnu tepelných zdrojů v rámci II. výzvy Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019“, v níž je alokováno 502,2 milionu korun.

Foto

(Ilustrační foto archiv)

„Dnes jsme schválili dotaci prvním 400 žadatelům, kteří splnili podmínky vyhlášeného programu, a to v celkové výši 42,8 milionu korun,“ informoval náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011).

Úspěšní žadatelé budou o poskytnutí dotace informováni prostřednictvím vyrozumění o poskytnutí dotace a zároveň jim bude zaslána i výzva k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Žádosti o kotlíkové dotace začal kraj přijímat 4. října loňského roku a k pátku 2. února jich registroval celkem 4 439 v úhrnné výši 475,9 milionu korun. Do celkové částky 502,2 milionu tak zbývá vyčerpat ještě 26,3 milionu korun.

V této souvislosti náměstek Gabriel Kovács vyzývá občany kraje, aby se do vyhlášené výzvy o kotlíkovou dotaci přihlásili: „V tomto dotačním programu stále zbývá dostatek peněz a dosud ani nebyl vyčerpán čas na to, abyste mohli svoji žádost podat. Zbývá-li ještě 26,3 milionu korun, pak při průměrné ceně nového tepelného zařízení 107,6 tisíc korun by na dotaci mohlo dosáhnout až 244 žadatelů. Šance je stále veliká a stojí zato ji využít.“

Žádost lze podat podle pravidel až do 29. 6. 2018 do 14 hodin, případně do vyčerpání finančních prostředků připravených pro tento projekt. „Čím dříve ale bude žádost podána, tím roste i šance na brzké získání dotace,“ dodal Kovács s upřesněním, že podle kategorie nově pořízeného kotle lze dosáhnout na příspěvek v rozmezí 75 – 127,5 tisíc korun.

Finanční příspěvky mohou získat lidé, kteří plánují výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě za tepelná čerpadla, kotle výhradně určené pro spalování biomasy nebo za automatické kotle na uhlí a biomasu či plynové kondenzační kotle.

Žádosti jsou podávány elektronicky. Po odeslání žádosti obdrží žadatelé potvrzení o přijetí žádosti, na kterém je jedinečný číselný kód, pořadí žádosti, datum a čas podání včetně základních údajů o žadateli. Podanou žádost elektronickou formou si o den později žadatelé vytisknou a s potřebnými doklady ji musí do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje. Mohou k tomu využít služeb pošty, kurýrů nebo ji doručit osobně.

Přehled o postupu vyřizování podané žádosti pak žadatelé mohou sledovat on-line prostřednictvím webových stránek krajského úřadu. Pod odkazem: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace naleznou přehlednou tabulku podaných žádostí, která monitoruje celý průběh zpracování konkrétní žádosti.

„Žadatelé se nemusí obávat jakéhokoli zneužití osobních dat, neboť v tabulce nejsou a nebudou obsaženy žádné citlivé údaje žadatelů. Tabulka je aktualizována vždy k patnáctému dni každého měsíce. Je to příspěvek pro zvýšení transparentnosti schvalovacího procesu,“ závěrem dodal náměstek Gabriel Kovács.


Středočeský kraj, Helena Frintová a Nicol Lenertová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka