www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Pro příbramské řidiče i přespolní se otevírá nové parkoviště u Březohorského hřbitova

2018-06-22 07:27:31 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Pomoci vyřešit potíže s parkováním v Příbrami by mohla nově vznikající parkoviště v systémech P+R (park and ride), B+R (bike and ride) a K+R (kiss and ride). První ze tří nově budovaných parkovišť se do zkušebního provozu otevírá v prostoru u Březohorského hřbitova. Řidičům nabídne 86 míst pro osobní automobily, součástí plochy je i nové veřejné osvětlení.

Foto

Pro příbramské řidiče i přespolní se otevírá nové parkoviště u Březohorského hřbitova.
(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová ©)

„Parkoviště otevřeme v úterý 19. června ve zkušebním provozu, během kterého bude na základě požadavku Krajské hygienické stanice provedeno měření hluku vzhledem k obytné zástavbě. Po vyhodnocení měření by mělo být parkoviště uvedeno do trvalého užívání,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Druhé parkoviště v lokalitě Drkolnov, severně od křižovatky ulic Drkolnovská, Jana Drdy a Šachetní by mělo být uvedeno do trvalého užívání po vydání kolaudačního souhlasu – předpoklad je do 29. června 2018. Jedná se o parkoviště s veřejným osvětlením, typu P + R, s kapacitou 34 osobních automobilů.

„V rámci realizace obou parkovišť na Drkolnově navíc došlo k výměně vodovodu a kanalizace pod oběma parkovišti,“ doplňuje příbramský místostarosta Václav Švenda s technickou informací, že pojezdové plochy parkoviště jsou asfaltové a parkovací stání ze zámkové dlažby. „V rámci stavby bylo vysazeno 21 kusů stromů,“ doplnil.

Třetím parkovištěm ve fázi výstavby je lokalita Čechovská ulice (včetně K+R), jehož dokončení se předpokládá do konce prázdnin.

Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami

Město Příbram obdrželo dotaci na projekt „Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami“. Dotace na projekt byla schválena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkový rozpočet projektu: 19.898.740,06 Kč
Výše schválené dotace (90 %): 17.908.866,05 Kč
Spoluúčast města (10 %): 1.989.874,01 Kč

Předmětem projektu je vybudování nových záchytných parkovacích systémů typu P+R (park and ride) ve třech lokalitách - první v lokalitě Drkolnov, severně od křižovatky ulic Drkolnovská, Jana Drdy a Šachetní (včetně K+R, kiss and ride). Druhé parkoviště je umístěno též v lokalitě Drkolnov, mezi Březohorským hřbitovem a ulicí Podbrdská. Třetím parkovištěm je lokalita Čechovská ulice (včetně K+R). Zároveň bylo vybudováno i parkoviště B+R (bike and ride) s kapacitou 32 kol s přímým napojením na vlakové nádraží.

V rámci projektu bude realizováno:
- 187 nových parkovacích míst v systému P+R, K+R na území města Příbram
- 32 parkovacích míst pro kola


Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí


Město Příbram, Pavlína Svobodová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka