www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Příbramská Rada města chce rozšířit kapacitu domova důchodců. Radní Kresslová (ANO) je však proti!

2017-10-02 09:39:27 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Historii březohorského domova důchodců provází stín. Jeho kapacita je totiž od samého počátku nedostatečná. Čekací doba, v závislosti na zdravotním stavu seniora, je neúměrně dlouhá, často trvající roky. Proti záměru stavebních úprav jedné z budov areálu bývalé 8. základní školy, která by stávající kapacitu domova důchodců zvedla o 20 míst, však překvapivě vystoupila jedna z příbramských radních Věra Kresslová (ANO)...

Foto

(Ilustrační foto archiv)

Budova domova důchodců na Březových Horách se začala realizovat v roce 2002 (za starosty Josefa Vacka, a to z objektu bývalé mateřské školky) a dokončena byla v roce 2003 (za starosty Ivana Fuksy). Původní myšlenka zařadit jej pod Charitu zastupitelstvem neprošla, a tak byl domov důchodců zařazen pod Pečovatelskou službu Města Příbrami (založena v roce 1995). Již tehdy šlo o snahu, a to i v rámci okresu, alespoň částečně řešit trvale rostoucí počet žádostí o umístění.

I dnes, kdy je Domov důchodců zařazen pod Centrum sociálních a zdravotních služeb, není situace z hlediska potřebné kapacity stále nijak růžová. Právě naopak. K dispozici je pouze 58 míst, čekatelů je momentálně 121, čekací doba se pohybuje, v závislosti na zdravotním stavu žadatele, v řádu let, takže mnozí žadatelé dříve zemřou, než se této standardní sociální služby, v civilizovaném světě naprosto obvyklé, vůbec dočkají. Je to drsné, ale prakticky to tak je - čeká se na smrt seniora již umístěného.

Příbram je na tom dost špatně i ve srovnání s jinými městy Středočeského kraje. Např. Kladno má k dispozici 387 lůžek, Beroun 113, Mělník 186, Mladá Boleslav 98, Kolín 139 a tak dále. Z výše uvedených důvodů je snad celkem jasné, že zvětšení kapacity Příbramského domova důchodců, ovšem při zachování příslušných standardů, by mělo být pro příbramskou politickou representaci jedním z nejdůležitějších úkolů.

A je tomu opravdu tak? Dá se říci, že po dlouhé době se konečně blýská na lepší časy. Na posledním jednání Rady města byl totiž většinově schválen záměr stavebních úprav poslední neobsazené budovy v areálu bývalé 8. základní školy, kde má vzniknout pobočka Domova důchodců s kapacitou 20 míst (převážně určena pro více imobilní seniory, s možností jejich vyvezení na přilehlou zahradu, za dobrého počasí, na lůžku nebo invalidním vozíku). Studie již byla Radě předložena a v nejbližší době bude zadáno výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Důležité také je, že tato projektová dokumentace se stane podkladem pro snahu získat finanční podporu, například ze Středočeského kraje. Bez ní by pochopitelně byla každá taková žádost bezpředmětná.

Záměr byl na Radě města schválen, jak už jsem napsal, většinově. Byl zde tedy někdo, kdo se postavil proti tomuto záměru? Ano, byl. Velmi mne překvapil názor radní Věry Kresslové (ANO), která, ač se na jednání Rady hlasování formálně zdržela, přece se výslovně postavila proti tomuto záměru. "Já jsem se postavila proti, protože si myslím, že pro důchodce tady bylo už zřízeno celkem dost zařízení a proto bych preferovala byty pro mladé nebo startovací byty pro mladé rodiny," uvedla pro pribramsko.eu Kresslová.

Bylo v Příbrami opravdu založeno "celkem dost zařízení" pro důchodce? Příbramský Senior Point (různé služby či slevy pro seniory) či Komunitní dům seniorů (bytové jednotky pro seniory nad 60 let), které tu již zřízeny opravdu byly a jež by tudíž mohly připadat v úvahu, jsou ale zařízeními, sloužícími zejména soběstačným a aktivním seniorům. Nízkou kapacitu domova důchodců rozhodně neřeší a řešit nebudou, a to ani jediným lůžkem.

Měla by Příbram dle Kresslové opravdu raději budovat "startovací byty pro mladé rodiny"? Na tento názor pro pribramsko.eu zareagovala místostarostka Alena Ženíšková (za ANO). "My mladé rodiny rozhodně neodmítáme," vysvětluje místostarostka. "Intenzivně s nimi komunikují naše sociální pracovnice. Sociální byt dostane každá fungující rodina, která nemá k dispozici standardní byt, je pracující, má nižší příjem, stará se o dítě," upřesňuje. "Kromě toho, dotační tituly na startovací byty nebo byty pro mladé k dispozici nejsou, zatímco na sociální byty k dispozici jsou," dodává Ženíšková.

Proti názoru radní Kresslové se ozval také starosta Jindřich Vařeka (za ANO). "Projektovou dokumentaci potřebujeme k tomu, abychom mohli získat nějaké dotace. Když půjdeme na Kraj nebo na ministerstvo, musíme mít v ruce projektovou dokumentaci, abychom mohli říci: máme vše připraveno, potřebujeme na to tolik a tolik peněz," konstatuje starosta. "Ve srovnání s jinými městy, stejně tak jako ve srovnání s celostátním průměrem, je Příbram, co se týče počtu míst v domově důchodců, na jedné třetině. A z toho vyplývají obrovské problémy. Tato problematika vůbec se startovacími byty pro mladé rodiny nesouvisí," ohrazuje se Vařeka proti názoru radní Kresslové.

Závěrem se musí říci, že mnozí z nás, a to z vysokou pravděpodobností, se dříve či později ocitnou v situaci, kdy se jejich zdravotní stav zhorší a úroveň soběstačnosti sníží. Nebo už v té situaci jsou. Taková je realita našeho života vezdejšího. Nelze se tedy divit, že za jednu z hlavních priorit civilizované radnice je považována dlouhodobá, pečlivá a kultivovaná péče o seniory, zejména o ty, kteří vyžadují intenzívní péči, jež může být a také často bývá nad schopnostmi či reálnými možnostmi péče ze strany rodiny.

Důvody, které Věru Kresslovou (radní za ANO) vedly k tomu, aby se otevřeně postavila proti myšlence rozšíření kapacity domova důchodců, aniž by svoje stanovisko podpořila věcně přesvědčivými argumenty, se nyní stávají předmětem úvah a kuloárních spekulací. Tomu se opravdu nelze divit. Jen doufám, že osamocený a rozhodně často nevídaný, nicméně legitimní názor paní radní, ať už byl pronesen z důvodů politických či jiných, právě započatou cestu k rozšíření kapacity našeho domova důchodců zastavit nedokáže.

Zamítavý postoj k chystanému rozšíření kapacity domova důchodců se patrně nedá očekávat ani ze strany opozičních zastupitelů. Naopak předpokládám, že většina z nich záměr podpoří. Pokud totiž kterýkoli z příbramských politiků, napříč politickým spektrem, opět vystoupí s tím, proč to nejde, nikoli s tím, jak by to šlo, může počítat opravdu s velkou nevolí Příbramanů, zvláště rodin, které jsou často v zoufalé situaci a na umístěnku léta marně čekají.


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Obyvatelka Pb Vloženo: 2017-10-06 22:53:06 IP: 109.72.12.***
Majklosi, jak se říká: Podle sebe soudím tebe.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-10-06 08:17:51 IP: 176.98.110.***
Majklos: Hezký příběh, slušná fabulační schopnost velice dobře informovaného a v problému asi i osobně zainteresovaného diskutéra. Ale něco v tom vyprávění přece jen tak nějak nesedí. Já bych Vám vřele doporučoval pořádně rozvést motiv zkorumpovaného novináře. Když už tento záporný hrdina není ani nechce být v nějaké té politické funkcičce, nesedí v slušně honorovaných správních nebo dozorčích radách, neporadcuje nebo neasistuje nějakému politikovi, chtělo by to, aby mu "Jindra" aspoň tajně koupil auto, zřídil nějaký skrytý účet nebo nechal postavit vilku za městem. To by pak čtenáři opravdu hned pochopili, proč to ten ničema vůbec dělá...
Autor:Majklos Vloženo: 2017-10-05 22:05:49 IP: 109.72.12.***
Asi takhle: Mailovka z 1.10.2017 - Ahoj Jardo, tady Jindra, prosím Tě, potřeboval bych hodit do pera nějakej pěknej článek o domově důchodců, víš jak jsem ti říkal, že to chceme s Alčou rozšířit, ale prosím tě hlavně mi tam napiš to s tou Věrou, jako ono to nic nemění,ale poslouchej to mi hnulo žlučí, jako ona si snad myslí, že se to udělá samo nebo co. Chápeš to? Ale nic, určitě tak zapojíme ty naše kluky a holky a oni jí pak pěkně rozeberou, ono se nic nestane, stejně o tom všichni vědí prdlačku, ale to si zvykat nebude a vsadím, že jí to srovná. Hoď mi tam, že jako může si hlasovat jak chce,ale že tohle je zcestný, nemá ty argumenty a tak, prostě mi to ošetři jako vždycky. To s tou zdí, to jsi mi tam dal dobře, jen tak dál. Zdarec Jindra Třeba já jsem obsah článku pochopil takhle, ale třeba nerozumím té politice tady a nechápu psaný text. :-)
Autor:TI Vloženo: 2017-10-05 14:04:56 IP: 176.62.232.***
Ing.Karas:👍
Autor:Ing. Stanislav Karas Vloženo: 2017-10-04 21:26:27 IP: 176.98.110.***
Dovoluji si pod svým skutečným jménem přidat komentář a upřesňuji, činím tak dnes poprvé. 1. Obsah článku nese ve svém podtextu provokující útoky na určité osoby. Články tohoto typu mají primárně za cíl poukázat na občany škodící, či občany neznalé poměrů v městě Příbram. Snad se předpokládá, že v důsledku toho se mnoho „bystrých“ čtenářů zapojí do myšlenkově náročných diskuzí, a tak se pomohou objasnit, našim myšlenkově pomalejším spoluobčanům, skrytá zákulisí a špatnosti místní politiky. 2. Pokud snad máte, milí čtenáři, pocit, že jsem velmi smutný z vašich plytkých diskuzí, velmi se mýlíte. Nade vše mi vadí, pro mne zásadní, pro někoho čistě úřednická poznámka ohledně neznalosti pojmů. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 34, odst.1, písm. e), stanoví, že pro poskytování sociálních služeb se zřizují „domovy pro seniory“. To v praxi, alespoň podle mne, znamená, že při vystupování na veřejnosti, např. na jednání zastupitelstva, při psaní článků o jednání tohoto zastupitelstva atd., budou autoři příspěvků používat termíny, které jsou nejen odborně správné z pohledu zákona, ale které i svým obsahem nejlépe vystihují část naší společnosti, jichž se tato diskuze dotýká. Proto doporučuji nepoužívat, pro mne hanlivé pojmy, jako „domov důchodců, důchodci, důchoďáku“ (dnes viz reakce pana starosty v jeho novém článku – pozn. interpunkci zde nepovažuji za zásadní, jde o obsah – nikdo z nás není dokonalý), ale příjemná a zákonu odpovídající substantiva typu „domov seniorů, senioři“ (pro důchoďáku neznám ani já vhodné synonymum). V opačném případě si budu myslet, že při pořádání různých dnů a plesů, jsou senioři pouze zneužitými občany města pro „rádoby“ upřímnou sociální politiku. A to by byla skutečně škoda! Skutečností je, že většina kroků, které vedení města podniklo v oblasti sociální politiky, je nejenom v souladu s požadavky dnes platných zákonů, ale v určitých směrech naplňuje i některé ze zásad nově navrženého evropského pilíře sociálních práv, který bude teprve přijat na sociálním summitu EU ve Švédsku v listopadu 2017. P.S. Při jízdě Husovou ulici směrem na Bohutín rovněž smutně reflektuji informující „ceduli“ k jízdě k „Domov důchodců“. Kdo odpovědný může, zařiďte, prosím, výměnu. Děkuji.
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-04 20:15:50 IP: 109.72.12.***
IT, Vy jste takový rozumbrada. Že vy neděláte starostu. Tak kandidujte příště ve volbách a předveďte nám to všem, jak se to správně dělá.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-04 13:20:42 IP: 176.62.232.***
Obyvatel jo,každý máme jiný uhled pohledu,ze se budou cpát miliony do opravy do bazénu a na duchodak a byty pro mladý nejsou prachy, no holt je to o priotritach.A kolik stojí sloučené centrum oproti bývalého a jak je efektivní asi málo kdo kvalifikované posoudí o)
Autor:Obyvatelka Pb Vloženo: 2017-10-03 21:19:04 IP: 109.72.12.***
Celá tato diskuze by vůbec nemusela být, kdyby nové vedení radnice neustále nenapravovalo nebo nedohánělo to, co předcházející garnitury zanedbaly. Nebyly by vášně kolem nízkoprahového zařízení nebo nedostatečné kapacity domova důchodců, atd. Já osobně si práce paní místostarostky velmi vážím. Ruku na srdce, vzpomeňte si (někteří zastupitelé), jak jste jí nevěřili ohledně vzniku Centra zdravotních a sociálních služeb, ona ale svou pracovitostí a vytrvalostí dokázala že je na svém místě zaslouženě. Trochu objektivity by neškodilo, vážení IT, Stefanidesová, Karel, aj.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-10-03 20:56:26 IP: 176.98.110.***
Jitka Stefanidesová: Budete kandidovat v příštích komunálních volbách? Z jejich výsledku by se totiž dalo lehce pouhým porovnáním počtu hlasů zjistit, zda jste si v tomto volebním období uškodila nebo pomohla, když už o tom mluvíte. Byl by to poměrně objektivní ukazatel. Není těžké odhadnout, jak by to asi dopadlo. Já určitě kandidovat nebudu, takže v tomto směru nebudu mít ani zisk ani ztrátu. Jednou jsem Vám v Pražské ulici ještě před volbami řekl, že není dobré míchat novinařinu s politikou. Buď člověk dělá jedno, nebo dělá druhé. Jedná se o různé strany jedné barikády. Myslím, že moje rada byla tehdy vhodná a na místě. Bohužel jste ji neakceptovala.
Autor:jitka stefanidesová Vloženo: 2017-10-03 20:09:32 IP: 109.72.12.***
J. Hodrment: O jakém napadání mluvíte? Mám pro vás jeden tip. Zkuste dát tento text studentům prvního ročníku žurnalistiky, aby jej nezávisle zhodnotili. Když už odbíháte od tématu a píšete něco o postu místostarosty... Vy jste tenkrát byl u nějakého jednání? Nepište prosím takové věci. Nikoho to nezajímá. Nehledě na to, že zbytečně škodíte akorát sám sobě.
Autor:tonda Vloženo: 2017-10-03 18:51:16 IP: 176.98.110.***
to co jsem si přečetl. supr.ale vážení nemyslíte že svoji politikou zde v příbrami to podělal p.Šedivý vacek atd?proč dáváte pořád vinu radnici.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-03 18:41:01 IP: 176.62.232.***
Jana: takovou blbost,ze jste důchodce a volite Ano o) teď ještě tu o ty Karkulce o) a pokud jo,tak určitě sbirate uctenky,aby jste si polepšila o)
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-10-03 18:18:22 IP: 176.98.110.***
Pane Karle, nechci polemizovat s Vašimi názory, jen se musím ohradit proti tomu "mediálnímu útoku" ve Vaší poslední větě. Znovu opakuji, že paní Kresslová dostala prostor svobodně vyjádřit svůj názor. Během doby, kdy jsem článek připravoval, mohla třeba i znovu zavolat, doložit, upřesnit cokoli. Nikdo jí v tom nebránil. Je to radní města, svůj názor mi řekla a ten jsem přesně odcitoval. Totéž pochopitelně platí o ostatních dotázaných. To není mediální útok, to je vyjádření názorů radních, které jsem citoval. Také mi prosím dovolte, abych k této problematice vyjádřil také svůj vlastní názor, a to po osobních zkušenostech s mou těžce nemocnou matkou, opravdu těžce frustrující zkušenost dvou let, než zemřela (omlouvám se za to, že sem zatahuji privátní věc, ale ono to v tomhle případě snad ani už jinak nejde). Kdo něco takového neprožil, asi nepochopí, oč tu vlastně jde.
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-03 18:08:21 IP: 109.72.12.***
Vážený pane Karle. Jste vedle jak ta jedle. Jsem důchodce, k týmu p. místostarostky nepatřím a jeji povahu neznám. Ale jeji práci vnímám a vidím. Jsem voličem pana Babiše a hodně mne zaráží chování příbramského ANO, které p. Kresslová, p. Strakula a p. Stefanidesová představuji. Svými příspěvky jsem se o hnutí chtěla dozvědět víc, ale nedaří se mi to. Z vašeho textu ovšem vnímam osobní nenávist k místostarostce, pro kterou nejste ochoten vidět jeji a jejího týmu práci. hold vaše volba a vidění světa.
Autor:Karel Vloženo: 2017-10-03 17:42:25 IP: 185.189.114.***
Jana T.: Po analýze všech vašich příspěvků pravděpodobně patříte k pracovnímu týmu kolem místostarostky a vaše slepá adorace hraničící s fanatismem se dá pochopit. O to víc byste měla vědět, že to, čím se starostka chlubí, či spíše neustále předhazují její obdivovatelé, je výsledkem práce mnoha úředníků a toho, že místostarostka je za tuto práci placena a všechno je placeno z veřejných peněz. Den co den paní Ženíšková předvádí tah na branku – arogantní chování, přehnané reakce na sebemenší kritiku nebo odlišný názor, neschopnost vést dialog a argumentovat nebo dehonestovat všechny, kdo s ní nesouhlasí. J. Adámek: naprosto s Vámi souhlasím, ale důležité je předložit nějaký záměr s parametry, o kterých píšete a který dává hlavu a patu, což se podle všeho nestalo. A to byl nejspíš důvod, proč radní Kresslová, této záměr (zatím) nepodpořila? Nevím. Místo alespoň místo malé dávky sebereflexe následoval připravený mediální útok na svého partnera, který považuji za sprostý a ubohý.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2017-10-03 17:32:45 IP: 95.105.59.***
IT: Nikdo vám ovšem v ničem nebrání, volte si koho chcete, třeba marťany. Pokud ale budeme cpát politiku do všeho, asi se moc daleko nedostaneme. Teď máme 121 žadatelů, příští rok to bude třeba 200 žadatelů a další rok 250. Vždyť je to vlastně jedno, jak to dopadne. Možná to ti marťani za nás jednou vyřeší.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-03 17:22:00 IP: 176.62.232.***
Adamek: kdyby jste z toho chtěl vynechat politiku,tak se nemusí chodit k volbám o) já Ano určitě volit nebudu o)
Autor:J. Adámek Vloženo: 2017-10-03 17:14:29 IP: 95.105.59.***
Abychom se vrátili k tématu. Já si myslím, že to paní radní Kresslová tak trochu s tím svým postojem přehnala. Možná toho už lituje a nemyslím si, že bude záměru bránit. Nevěřím ani tomu, že by naprostá většina zastupitelů nepodpořila myšlenku rozšíření kapacity domova důchodců. Jde o to za kolik, jestli město sežene dotace, na kolik lůžek rozumně dosáhne, kolik bude stát provoz, do kdy se to asi dá realizovat a podobně. O tom by se teď mělo rozumně, bez emocí a pokud možno i bez politických proklamací jednat, nic víc, nic míň.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-03 17:13:32 IP: 176.62.232.***
Slehofrova píše,jak je to vážná situace a to ty rozumný návrh má podávat ulice,nebo má mit radnice pevné stanovené priority?
Autor:IT Vloženo: 2017-10-03 17:11:29 IP: 176.62.232.***
Pro Jana: komu se tu žije líp?Komunitni centrum není domov důchodců vážená
Autor:zamestnankyne Vloženo: 2017-10-03 17:00:44 IP: 193.138.63.***
Už nějakou dobu pracuji na úřadě a poslední dobou uvažuji o odchodu. Tak jako kolegové, kteří to už udělali nebo to zvažují. Nedá se pracovat a pomáhat lidem v soc. oblasti a přitom pracovat v současné atmosféře se nedá :-(.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-10-03 16:48:52 IP: 176.98.110.***
Jitka Stefanidesová: Dlouho jsem přemýšlel, zda mám vůbec na Vaši nehoráznost reagovat. Mezi slušnými novináři je zvykem, že ctí svoji branži a ve své profesi se vzájemně nenapadají. To jsem ctil i ve Vašem případě. Vy jako novinářka ale takový problém evidentně neřešíte. Jako zastupitelka města jste ještě v rámci ANO po volbách nevybíravě usilovala o pozici místostarostky, a to neúspěšně. Po svém politickém nezdaru jste rázem otočila a děláte v podstatě vše proto, abyste své bývalé spolukandidáty co nejvíce poškodila, a to bez jakýchkoli skrupulí morálních či jiných. Nic proti Vašim názorům, pokud to jsou ovšem opravdu názory. Ale pomsta či odplata není názor. Pro tuto Vaši "specializaci" či "odbornost" Vás ale patrně nikdo do Zastupitelstva města nevolil.
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-03 15:40:45 IP: 109.72.12.***
Pro Luděk: místostarostka možná argumentovat neumí, to zase nevím já, ale tah na branku má. Zůstalo tady za ni spousta udělané práce. Oni někteří lidí zbytečně nemluví, ale makají. Zeptejte se našich seniorů, ale i mládeže. Pro IT, vůbec nevíte o čem mluvíte. Postavil se komunitní dům, např.. A za tři roky tohoto vedení se v Pb žije lépe. Štvou mne lidi, kteří neumí pochválit.
Autor:Obyvatelka Pb Vloženo: 2017-10-03 14:34:49 IP: 109.72.12.***
Nějak jsem si nevšimla, že by kdokoliv z té svaté trojice Stříbrnský - Kresslová - Stefanidesová v minulosti na zastupitelstvu vystoupil s nějakým návrhem nebo alespoň dotazem ohledně startovacích bytů, ale třeba jsem byla jen nepozorná. Vyjádření paní Kresslové že "pro důchodce tady bylo už zřízeno celkem dost zařízení..." je mírně řečeno mimo mísu, pokud jde o rozšíření kapacity domova důchodců
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2017-10-03 12:43:29 IP: 176.98.110.***
Je mi celkem fuk, kdo je v jaké politické straně. Zajímá mne zda pracuje ve prospěch občanů.Ráda bych si zde přečetla rozumný návrh, jak řešit vysoký počet seniorů, kteří potřebují již stálou péči a dozor.Neznamená to, že se jedná vždy o ležící osoby. Paní Kreslová jen neví ,jak vážná situace je v Příbrami. Nevidím nic špatného na tom ,když se využije možnost dotací, pane sociální pracovníku !!
Autor:IT Vloženo: 2017-10-03 12:37:12 IP: 176.62.232.***
Bez jakýkoliv koncepce priorit.Na zavdečení lidí se rekonstruuje Novak (i když to je sakra,potreba),za x mega se bude rekonstruovat bazen (i když je to sakramtreba), ale kde jsou ty priority? Asi zařízení pro bezdomovce (i když to bylo potreba), ale že máme nejmíň posteli v domově důchodců a žádný byty pro mladý to víte sakra teprve teď???
Autor:ludek Vloženo: 2017-10-03 12:32:26 IP: 185.180.15.***
Vazeni, od Vareky s Zeniskovou se jednalo pouze o demonstraci sily, protoze kazdy odpor musi byt okamzite znicen. Oni nic jineho neumi. Vsechno prosadit silou bez jakekoliv diskuze. Mistostarostka bohuzel diskutovat natoz argumentovat neumi. Smutne.
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-03 12:27:38 IP: 109.72.12.***
Další prapodivný člen ANO pro Příbram J.Stefanidesová. Zajímavě vytvořená nová linka Střibrnský- Kresslová- Stefanidesová, zvláštní přeskupení sil! Zajímalo by mne, jěstli názor, že navyšování kapacity Domova důchodců v Pb je zbytečné, sdílí i vedení ANO, tedy pán Strakula a spol. Kdo je ovšem spol., je tajné a snažím se to zjistit. P. Strakulo, ozvěte se prosím, řekněte nám své názory. Já jsem potencionálním voličem ANO .Chtěla bych znát i počet vaších členů a proč si hrajete na tajnou organizaci.
Autor:jitka stefanidesová Vloženo: 2017-10-03 11:25:20 IP: 109.72.12.***
Poslední odstavec tohoto prapodivného a účelového PR textu má vzbudit strach zastupitelů a předem je varovat, jak nemají hlasovat...Radní Kresslová se nebála ozvat a v očích veřejnosti má vypadat jako ta, která se nechce starat o místní seniory.
Autor:sociální pracovník Vloženo: 2017-10-03 10:34:57 IP: 77.243.191.***
Paní Ženíšková opravdu neví o čem je řeč a plete si pojmy. Na mladé rodiny posílá sociální pracovníky, protože chtějí řešit svojí bytovou situaci, geniální. „Startovací“ byt není jen možnost bydlení pro znevýhodněné občany v resocializačním procesu. Startovací bydlení je například dle koncepce jiných měst, definováno jako bydlení, které je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým a dále dle upřesňujících kritérií dané obce. A argument, že teď postavíme něco na rychlo, protože na to jsou teď dotace, snad nemůže ani myslet vážně.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-10-03 09:20:33 IP: 176.98.110.***
Občan pb: Jak snad víte, novinář hodný toho jména si své zdroje chrání, někdy dokonce i před soudem. Tady je to ale dost jednoduché. Informace jsem získal na tiskové konferenci, z rozhovorů s radními a z veřejných zdrojů, ne "bokem". Ale Vaši konspirační teorii Vám brát nehodlám.
Autor:obcan pb Vloženo: 2017-10-03 09:12:00 IP: 83.167.250.***
Pane Hodrmente, emoce vzbuzuje Váš článek a zjednodušování faktů. Článek, který jste napsal tendenčně pro Vařeku a Ženíškovou. A klidně si to popírejte, jak chcete.Tvrdí to i ostatní novináři, kteří byli na tiskové konferenci a viděli, jak jste hráli divadlo a otázky byly jasně účelové, protože jste měl informace bokem. Vaše mentorování je úsměvné. Hrajete s prominutím roli „užitečného ….“.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-10-03 08:57:33 IP: 176.98.110.***
Richard Hadač: Po přečtení Vašeho příspěvku jsem si vzpomněl na bývalý odbor silničního hospodářství a investic, kde jste pracoval. Vy jste nám tehdy opakovaně odmítali poskytnout k prostudování dokumenty k rekonstrukci náměstí TGM a permanentně nás odkazovali na tiskového mluvčího, který nám je ovšem také odmítl poskytnout. Vytvořili jste takový hezký circulus vitiosus. Není Vám hloupé, pane Hadači, že se teď oháníte demokracií a odkazujete na totalitní režim? A nyní k meritu článku. Já jsem se slušně zeptal radní Kresslové na její názor a ona mi jej sdělila. Já jsem jej zveřejnil přesně tak, jak mi jej uvedla. Kdyby uvedla opačný názor, byl by zveřejněn. To není dehonestace, pane Hadači! Možná jste nepostřehl, že je podstatný rozdíl mezi polemikou a dehonestací. Nedivím se, že názor paní radní rozpoutal tolik emocí.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-10-03 08:34:05 IP: 176.98.110.***
Petr Stříbrnský: Vážený pane radní, staré české přísloví praví, že když někdo kohokoliv kritizuje, či spíše po Vašem obvyklém způsobu uráží a překrucuje (Vy už to asi jinak nedokážete), měl by si napřed zamést před vlastním prahem. A to o Vás, pane Stříbrnský, platí mnohonásobně, jak musíte sám velmi dobře vědět. Navíc, podle radních jste na jednání Rady, kde se příslušný bod projednával, přítomen ani nebyl. A nyní zpět do věcné roviny: předpokládám, že ekonomika záměru bude více známa po vypracování projektové dokumentace, což bylo patrně důvodem, proč bylo OPZV uloženo zadat výběrové řízení (viz zápis Rady z 18.9., bod 45). Každý záměr má svoje postupné kroky. Věřím, že po zvládnutí těchto postupných kroků bude záměr, v ekonomicky i sociálně přijatelné rovině, skutečně realizován.
Autor:Občan Příbrami Vloženo: 2017-10-03 08:24:40 IP: 176.98.110.***
Je pro demokracii vždy dobré, když někdo projeví jiný názor. Starat se o důchodce je činnost bohulibá, to víme šichni, ale o startovacích bytech pro mladé se mluví také dlouhá léta a tak je třeba vše zvážit s chladnou hlavou, aby se město nepřiměřeně nezadlužovalo a ani jedna skupina občanů nebyla znevýhodněna. Mladí nepotřebují, aby se s nimi bavila sociální pracovnice,jak píše p. Ženíšková. Možná jsem to špatně pochopil, ale podle mě potřebují časově omezený startovací malý byt, než si našetří a vyřeší si své bydlení sami a neutíkali z města.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2017-10-03 08:08:58 IP: 194.213.41.***
Vážený pane Hodrmente, pokud také mohu vyjádřit svůj názor (a vím, že za něj budu náležitě „odměněn“), tak tentokrát jste opravdu přestřelil. Do dnešního dne jsem si Vás v podstatě vážil, ať už Vaše články či vyjádření byla jakákoliv – byl to prostě Váš názor a toto jsem respektoval. Dnešním článkem však v mých očích padáte na samotné dno novinařiny, kdy veřejně dehonestujete člověka s odlišným názorem. Nevím, zda je toto Váš názor (nebo zda jste vůbec tento článek psal vy), ale vězte, že právě tuto praxi, kterou Vy (resp. Váš server) nyní praktikujete a podporujete, tak úspěšně praktikovala jiná skupina lidí, která vládla (nebo spíše ovládala) nás tady po celých čtyřicet let. To že jste se nechal taktéž zmanipulovat a obdobnou skupinu (která se bez základních vnitřních demokratických principů snaží ovládnout naší společnost) podporujete, jsem vzal na vědomí, ale že právě vy vytáhnete takovýto kalibr a propůjčíte se k veřejnému pranýři za legitimní odlišný názor, to mě nejen mrzí, ale nutí se opět veřejně ozvat.
Autor:K.M. Vloženo: 2017-10-03 08:02:53 IP: 185.180.15.***
Nechutné divadlo a hysterie v podání starosty a místostarostky už je za hranicí dobrého vkusu. A přesně taková reakce se dala čekat, protože takto to na radnici chodí pořád. Praní špinavého prádla na veřejnosti a dehonestace člověka, který má jen jiný názor na základě neúplných informací, nekomunikace a nekvalitně připraveného návrhu je nechutná. A jako rukojmí se vezmou důchodci, pro které se nechce postavit domov, což ve skutečnosti není vůbec pravda. Ale o to tady přeci nejde.
Autor:zdeněk karkan Vloženo: 2017-10-03 07:48:01 IP: 109.72.2.***
Je dobré přejít z domova důchodců rovnou na hřbitov. To čeká každého.
Autor:Petr Stříbrnský Vloženo: 2017-10-02 23:13:20 IP: 37.188.252.***
To je zase kvalitní novinařina. Nemají být PR články označeny? Co třeba doplnit článek o to kolik bude rozšíření stát, kolik to vyjde na jedno lůžko, kolik bude stát provoz zařízení každý další rok? Komu se seberou peníze z rozpočtu, aby se to zaplatilo? Nepřipadá Vám rozšíření o dvacet lůžek málo a jako hyenismus? Já bych rozšířil minimálně o dvě stě lůžek. A nebo o tři sta. Zdejší rada moudrých jistě poradí, kde na to vzít peníze a ještě přidá dvě stě až tři sta dojemných příběhů. Štvanice na kohokoliv, kdo projeví svůj a třeba jiný, názor je ubohá. Navíc to, že někdo nezvedne ruku pro nekvalitně zpracovaný materiál, často neznamená, že nesouhlasí s dobrou myšlenkou. S paní Kresslovou máme velmi často naprosto rozdílný náhled na věc a přesto ji považuji za slušného člověka, jehož názorů a postojů si vážím. Je zodpovědná svému svědomí a svým voličům a ne sektě nikým nechtěných a nezvolených štváčů.
Autor:Karel Vild Vloženo: 2017-10-02 19:51:44 IP: 109.72.12.***
To co se tady řeší se týká nás všech a každého to dožene. Paní Kreslová si asi neuvědomuje, že každému se ten knot krátí a důstojné stáří si bohužel může dovolit čím dál méně lidí. Mladé bychom měli hlavně vychovávat ,aby si vážili jakékoliv naší pomoci a dokázali to oplácet. Doba je zlá a dobro se oplácí zlem . Někde udělali soudruzi z NDR chybu.
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-02 19:48:19 IP: 109.72.12.***
No, ono je to těžké. Za ANO vystupuje starosta, p. Dvořák i p. Ženíšková. A oni hnutí dělají dobrou reklamu a za důchodce bojuji. Divné je to, že v hnutí jsou zašité prapodivné existence, které jim hážou klacky pod nohy. Otázka je, zda to dělají z nekompetentnosti nebo zloby. Bylo by fajn, kdyby nám někdo z nich problém objasnil, aby jsme si před volbami mohli udělat názor.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-10-02 19:43:38 IP: 176.98.110.***
Příspěvek Jany T. byl z této diskuse vymazán pro porušení Kodexu diskutéra. Obracím se na diskutující, aby vyjádřili svůj názor bez osobního napadání či dehonestací.
Autor:Kowacz Vloženo: 2017-10-02 19:24:25 IP: 176.62.232.***
ANO řeklo NE! Řekněme tedy ANU také NE!
Autor:P. Robert B. Cieszkowski Vloženo: 2017-10-02 18:50:33 IP: 90.181.52.***
M. Frýbertová: no ono je to pořád mimo dane téma článku, ale co tam, překvapuje mě, že znáte tak dobře tu smlouvu. Nicméně při posledním jednání zazněla i tato "vyhrůžka", že město může vypovědět smlouvu, zrušit březohorský hřbitov,... o tom všem teď jednají právníci. Počkám na vyjádření právníků a pak budu dle jejích doporučení jednat.
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2017-10-02 18:46:13 IP: 176.98.110.***
Manžel má matku ve věku 93 let,bydlí ve dvoupokojovém bytě v DPS na Brodské. V koupelně je vana do které babička nevleze. Není schopná již bydlet bez dozoru. Má částečnou demenci a každý den něčím "překvapí".Manžel tam dochází denně a značně jej dohled vyčerpává, hlavně psychicky. Babička trvale přemisťuje věci a pak obviňuje své okolí z krádeže.Pokud by byla v odpovídajícím zařízení ubyla by spousta nepříjemností a měla by stálý dozor a také náplň dne. Zabírá byt, který by jinému vyřešil tísnivou situaci. Pokud se paní Kreslová domnívá, že není potřeba vážnou situaci řešit žije v klamu. Pro mladé rodiny byly postaveny ubytovny. Dnes je vlastní STAVUS a má nájemníky přes které doslova cucá ze státní pokladny. O tom jaká vrstva lidí tam bydlí je hanba mluvit.Město a jeho občané trpí tímto druhem obyvatel,polovina nepořádku ve městě je díky nájemníkům malometrážních bytů ve kterých mohou bydlet mladí lidé.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-10-02 18:37:15 IP: 109.72.12.***
Pane Cieszkowski, pouze jsem citovala ze smlouvy z roku 2006 a nepsala jsem nic o tom že by město mělo smlouvu uzavřenou až od roku 2006. Domnívám se, že město si povinnost provozovat pohřebiště splňuje provozováním hřbitova a urnového háje v Příbrami 1.
Autor:alena.s Vloženo: 2017-10-02 17:37:23 IP: 37.188.245.***
Přála bych paní Kreslové aby nikdy ani ona ani nikdo z jejích blízkých nepotřeboval péči domova důchodců ani jiného zařízení pečujícího o seniory. Protože v opačném případě by velmi rychle změnila názor. Pokud má pocit, že míst v těchto zařízeních je dostatek pak je mi jí opravdu líto, je zcela mimo realitu.
Autor:P. Robert B. Cieszkowski Vloženo: 2017-10-02 16:54:56 IP: 90.181.52.***
M. Frýbertová: v minulosti farnost nežádala o příspěvek protože město se o opravy mělo starat na své náklady, čl. VI. zmiňované smlouvy. V současné době vstoupili jsme v jednání.
Autor:P. Robert B. Cieszkowski Vloženo: 2017-10-02 16:47:33 IP: 90.181.52.***
M. Frýbertová: Vážená paní, opakuji ještě jednou, říkáte jen polopravdy, za prvé: Město má ze zákona povinnost provozovat pohřebiště, takže farnost je provozovat nemusí, kdyby je provozovala farnost měla by na starostí všechny výdaje ale měla by i příjmy, troufám se říci, že určitě takto by tento hřbitov nevypadal. za druhé: nájemní smlouva je o symbolické částce, za tento pozemek, kdyby byl komerčně pronajatý farnost by získala mnohem větší obnos. za třetí: dle smlouvy město stanovuje výší poplatku za hrobové místo a tyto poplatky si vybírá do své pokladny - kolik nevím, jistě jste mnohem lépe informovaná. za čtvrté: město nemá hřbitov pronajatý od farnosti od roku 2006 ale už od 90 let XX století. za páté: to, že zeď spadla je jen důkazem toho, že město není spolehlivým smluvním partnerem, a nedodržuje ustanovení smlouvy, kterou dobrovolně uzavřelo. Oproti městu farnost je garantem toho, že tento pozemek zůstane pietním místem bez ohledu na režimy, které zde budou vládnout. Téma článku pod kterým vedeme tuto naprosto nesmyslnou diskuzi, je jiné, proto ještě jednou se omlouvám všem, že reaguji na příspěvky mimo téma. Mimochodem překvapuji mě pořad stejné IP adresu přispěvovatelů. P. Robert B. Cieszkowski
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-10-02 16:32:15 IP: 109.72.12.***
Ještě dotaz pane Cieszkowski: Požádali jste si někdy v minulosti město o dotaci nebo o nějaký příspěvek na zmiňovanou zeď, případně jestli jste s městem v této záležitosti vstoupili v nějaké jednání? Já to nevím a proto se ptám.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-10-02 16:25:39 IP: 109.72.12.***
P.Robert B. Cieszkowski: Nejspíš máte pravdu v tom, že se nikdo v minulosti (tedy ani farnost a ani město) o zeď nezajímal, ale o tom můj příspěvek nebyl. Byl reakcí na Josefa Vacka o výši nájemného za pozemky a o výši vybíraného nájemného za hrobová místa a o ničem jiném. Odvádět daň z nemovitosti je ze zákona povinností majitele (tedy farnosti) a nájemce s ní nemá nic společného.
Autor:Obyvatelka Pb Vloženo: 2017-10-02 15:53:04 IP: 109.72.12.***
Může mi někdo poradit kde bych našla nějaké stránky nebo prezentaci členů příbramského ANO 2011? Docela by mě zajímalo kolik mají členů a co už konkrétního oni sami pro Příbram udělali, nějaké akce apod. Mně se nepodařilo nic najít a nechce se mi věřit že by nic neměli. Jsem holt nešika.
Autor:P. Robert B. Cieszkowski Vloženo: 2017-10-02 15:49:28 IP: 90.181.52.***
Marta Frýbertová: Vážená paní, farnost od Města dostava 2000,- Kč ročně, když se ale odečte daň z nemovitosti, už to 2000 tisíce nejsou. Farnost od Města, rozumějte současné Radnice nedostala ani korunu, přitom opravily se schody ke kostelu sv. Vojtěcha, mříž, hodiny a na tom všem - i když to bylo v rámci dotaci např. od Min. Kultury - farnost jako vlastník nesla podíl, a zdaleka to nebyly malé náklady a příjem z nájmu domečku u hřbitova nepokryl tyto náklady. Chtěla jste, aby se řeklo a. i b., tak to mate, a za c. článek VI. nájemní smlouvy, kterou uzavřelo město s farnosti říká jasně, že město bude zajišťovat opravy a provozuschopnost hřbitova. Je to standardní smlouva, kterou uzavírají Farní úřady s městy, jen zde v Příbrami je problém, a hrajeme si na slovíčka zda je to investice nebo oprava. Zeď spadla, tím, že se o ní nikdo nezajímal. Pokud chcete informace rád je Vám poskytnu, a bylo by možná dobré slyšet i druhou stranu, než budete vydávat nějaké soudy! Omlouvám se všem protože text článku tyká se jiného tématu, ale vyprovokovaly mě polopravdy, které se zde objevily. P. Robert B. Cieszkowski
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-10-02 14:17:38 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: Město za pronájem pozemků platí celé 2.000,- Kč za rok, ne tedy necelé 2.000,- a z celkových příjmů TS za nájemné hrobových míst tvoří nájemné na březohorském hřbitově pouhých 8%. Řeknu-li za a), je třeba říct i za b), a to je že technické služby jsou podle smlouvy z roku 2006 povinny zajišťovat mimo jiné i odvoz odpadků, hradit vodné a stočné, včetně údržby jako je sekání trávy, atd. Podle mého názoru, pokud by si farnost hřbitov spravovala sama, tak by jí to vyšlo mnohem dráž, a to nemluvím o tom, že ještě inkasuje nájemné z domku na hřbitově, kde je nyní Bazárek.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-10-02 12:43:50 IP: 193.35.102.***
Dušan: Město Příbram, platí za pronájem hřbitova 160 Kč měsíčně, tedy necelé dva tisíce korun za rok. Zároveň prostřednictvím Technických služeb vybírá nájemné za hrobová místa, podobně jako na hřbitově ve staré Příbrami. Už z tohoto důvodu je nemravné,aby se radnice zříkala jakékoliv odpovědnosti za opravu padlé hřbitovní zdi a problém přenášela pouze na římskokatolickou Farnost sv. Vojtěcha na Březových Horách. V každém normálním městě funguje úcta k tradici městských symbolů a úcta k památce lidí, kteří zahynuli v důsledku nějaké velké katastrofy. Proto už kvůli těm několika desítkám horníků, obětí březohorské důlní katastrofy, příbramským mučedníkům, by tento problém měl být rozumně vyřešen. Jinak vaše další kopnutí do církve ohledně péče o potřebné je také mimo "mísu". Pokud budete chtít vidět, tak musíte vnímat činnost pečovatelské služby Charity, která v Příbrami funguje více než dvacet pět let.
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-10-02 12:37:51 IP: 109.72.12.***
Jana T.: Radní za Příbram, bydlící ve Vranovicích dost těžko může mít nějaký názor, protože o dění v Příbrami toho opravdu moc neví (ví-li vůbec něco, o čemž silně pochybuji).
Autor:Dušan Vloženo: 2017-10-02 11:36:08 IP: 109.72.0.***
Paní Kreslová je totiž mladá holka a s "Goťákem" si zpívá ...být stále mlád... obávám se že to ale nefunguje. Bohužel ani panu Gottovi a ani nikomu jinému. Církev neopraví ani vlastní zeď, natož aby se starala o potřebné. Jsem rád že se chce starat město, ve kterém žiju. Demografický vývoj je jasný.
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-02 10:26:42 IP: 109.72.12.***
Pro mne je velikým překvapením, že osoba Kresslová vůbec nějaký názor má, i když pro mne nepochopitelný a hloupý názor. Celé tři roky tato zastupitelka nepromluvila, neřekla nám ani ,,dobrý den". Proč ANO v Příbrami drží ve svých řadách tak neužitečného a jak z texu vyplýva i škodíciho člena! Nepochopitelné. P. Kresslová jim moc hlasů ve volbách nepřinese.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka