www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Příbramská nemocnice nově nabízí Vojtovu metodu

2020-01-17 08:48:57 | MUDr. Barbora Daňhová ©

Od konce roku 2018 funguje v rámci nemocnice i dětská neuroložka. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové možnosti rehabilitace novorozenců, kojenců a dětí, kteří vyžadují terapii Vojtovou metodou na rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. v Areálu II. - Zdaboř.

Foto

Oblastní nemocnice Příbram, Areál II. - Zdaboř.
(Foto Oblastní nemocnice Příbram, Bc. Martin Janota)

V případě zájmu o rehabilitaci dětí mají dětští lékaři možnost předat pacienty k vyšetření a rozepsání terapie rehabilitačnímu lékaři na oddělení ambulantní rehabilitace ONP, a.s., Areálu II - Zdaboř.

Možnost objednání a podání bližších informací je na tel. 318 654 486 - recepce.

Po vyšetření pacienta rehabilitačním lékařem mu bude indikována vhodná rehabilitace a nadále bude pravidelně docházet na terapie vedené kvalifikovanými fyzioterapeuty. V případně potřeby bude odeslán na vyšetření k dětské neuroložce MUDr. Bronislavě Korzové, nově od listopadu 2018 působící v ONP, a.s., Areál II - Zdaboř.

Cílem Vojtovy terapie

je prostřednictvím spoušťových zón aktivovat v CNS základní motorické vzorce, vytvořit přístup k vrozeným hybným programům, které nejsou k dispozici např. díky poruše v neuronálních spojovacích vzorcích CNS, poruše periferních nervů, svalů či kostry, umožnit použití hybných vzorců ke vzpřímení, pohybu vpřed a k cílenému pohybu, dosáhnout co největší možné samostatnosti dítěte/pacienta a lepší kvality jeho života. Metoda globálně zlepšuje koordinaci pohybů, stabilitu, držení těla, orientaci v prostoru a rovnováhu. Metoda zlepšuje opěrné a úchopové funkce končetin, napomáhá zlepšení motoriky v orofaciální oblasti, nástupu řeči, zlepšení výslovnosti. U dospělých obnovuje původně zdravé pohybové vzorce, odstraňuje bolesti, obnovuje funkci a sílu. Reflexně vyvolaný pohybový stereotyp se postupně zařadí do spontánní hybnosti pacienta.


Rozhodující pro výsledek terapie je její včasné zahájení, především u pacientů v kojeneckém věku. V opačném případě dochází k zafixování patologických pohybových stereotypů. Délka terapie je různá, od několika týdnů do několika let u těžkých poruch.

Indikací k rané terapii v kojeneckém věku je:
* středně těžké a těžké centrální koordinační poruchy (CKP)
* lehké asymetrické CKP, z nichž se případně může vyvinout cerebrální paréza
* periferní parézy např. porodně traumatická paréza brachiálního plexu
* muskulární a neurogenní tortikolis
* spina bifida a hydrocefalus
* paraplegie
* mozko-lebeční traumata
* vrozené vývojové anomálie, např. artrogrypóza, kostní skoliózy, svalové aplazie
* vrozené myopatie
* hypotonické syndromy různých etiologií
* motorická retardace
* poruchy držení těla a chyby ve vzpřimování, např. C- skolióza, lordóza
* dysplázie kyčlí
* chybná postavení nohy, např. pes varus a pes adductus

Indikací k terapii u starších dětí a dospělých je:
* infantilní cerebrální parézy (ICP)
* získané cerebrální syndromy
* transverzální syndromy
* vrozené a získané periferní parézy
* myopatie
* skoliózy a kyfózy
* kloubní kontraktury
* funkční omezení pohybového aparátu
* roztroušená skleróza

Kontraindikace:
* 3–4 dny po očkování živou vakcínou;
* maligní forma epilepsie;
* teplota přes 38,5°C;
* akutní zánětlivé onemocnění;
* premedikace před lékařským vyšetřením;
* metastazující zhoubné nádory;
* medikace vysokými dávkami kortikoidů;
* specifické lékařské vyšetření či zákrok (MRI, lumbální punkce, chirurgická či ortopedická intervence);
* rekonvalescence po terapeutickém výkonu.

Těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

MUDr. Barbora Daňhová
primářka rehabilitačního oddělení ONP, a.s.


MUDr. Barbora Daňhová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka