www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Parlamentní volby 2017: informace ohledně voličských a občanských průkazů

2017-09-25 09:51:04 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Foto

(Ilustrační foto archiv)

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad podle místa trvalého pobytu voliče, a to na žádost tohoto voliče.

Lhůty pro podání žádosti o voličský průkaz:
* nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti je 7 dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017
* nejzazší lhůta pro osobní požádání je 2 dny přede dne voleb, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin


Podrobné informace podá Oddělení evidence obyvatel MěÚ Příbram zde: http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-obcanskych-agend/oddeleni-evidence-obyvatel.html.

OBČANSKÝ PRŮKAZ

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, může občan i ve dnech voleb požádat o vydání občanského průkazu – s platností na jeden měsíc.

Co je nutné předložit? K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, předloží občan 2 současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz (při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100,-- Kč). Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 hodin a v sobotu do 13.30 hodin.

Zajištění služby na MěÚ Příbram za účelem vydání občanských průkazů:
Ve dnech voleb do Parlamentu České republiky 20. a 21. října 2017 bude zajištěna služba na MěÚ Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na 1 měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram:

* pátek 14.00 – 22.00 hodin
* sobota 08.00 – 14.00 hodin

na adrese ul. gen. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), v Příbrami I, 1. patro - odd. občanských průkazů a cestovních dokladů tel. 318 402 587 a odd. evidence obyvatel – ohlašovna – tel. 318 402 584.

Pokud občan má neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení), může volit na platný cestovní pas.

Podrobné informace podá Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Příbram zde: http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-obcanskych-agend/oddeleni-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-dokladu.html.


Město Příbram, Pavlína Svobodová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka