www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

NZDM Bedna oslavila 7. narozeniny bohatým programem!

2017-03-20 08:29:18 | Bc. Magdaléna Krásová ©

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna, které provozuje organizace Ponton, z.s., oslavilo dne 8. března 2017 sedm let svého provozu. Program byl nabitý a běžel celý den.

Foto

(Zdroj foto Bedna)

Narozeninová oslava byla tradičně rozdělena do dvou částí. Nejdříve Bedna slavila v rámci dopolední akce, které se zúčastnili hosté z řad zástupců města Příbram, dlouhodobých podporovatelů a spolupracujících subjektů. Celkem 33 návštěvníkům pracovníci Bedny prezentovali, jak se jim daří práce s dětmi a mládeží jak v klubu, tak i venku v terénu. Dále hovořili o rozšíření služeb v terénu a o rozšíření pracovního týmu. „Měli jsme velkou radost, že naše pozvání přijal pan starosta Jindřich Vařeka a oba místostarostové – paní Alena Ženíšková a pan Václav Švenda,“ sděluje vedoucí NZDM Bedna Magdaléna Krásová.

A jak proběhlo v Bedně narozeninové odpoledne? „Všichni návštěvníci si akci moc užili, pro mladší návštěvníky byla připravena výtvarná dílna - vybarvování velkých omalovánek, dále pro všechny byl připraven turnaj ve stolním fotbálku o ceny a na závěr karaoke,“ vypráví Denisa Krausová, kontaktní pracovnice NZDM Bedna. Hosté dále měli možnost shlédnout tzv. Bednaklip, který pro veřejnost natočili dlouholetí a pravidelní návštěvníci klubu. Videem tak představili samotnou službu a přiblížili atmosféru klubu a terénu. Během odpoledne se v zařízení prostřídala přibližně stovka návštěvníků. „Rádi bychom poděkovali všem, kteří k nám zavítali, vyjádřili nám podporu a užili si s námi narozeninovou oslavu. Příští rok se budeme opět těšit,“ dodává Magdaléna Krásová.

NZDM Bedna
NZDM Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku 6 - 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. V současné době klub využije v průměru 24 dětí a mladých lidí denně. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. Zařízení v roce 2017 finančně podporuje Evropský sociální fond skrze Operační program zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadační fond Albert, řada firemních a individuálních dárců a dále jsou podány žádosti na město Příbram. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s. .

Ponton, z.s.
Nezisková organizace Ponton působí již 21 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče, spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.


Kontakt:
Bc. Magdaléna Krásová - vedoucí služby NZDM Bedna,
tel.: 608 936 116,
krasova@ponton.cz,
Budovatelů 116, 261 01, Příbram VIII


Bc. Magdaléna Krásová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

Doporučujeme!

Spolek ve čtvrtek

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka