www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Noc divadel 2014 v Příbrami pomohla!

2014-11-19 06:33:27 | Petra Michvocíková ©

Výtěžek z dobrovolného vstupného na představení Gymnázia pod Svatou Horou a Divadla A. Dvořáka v Příbrami byl věnován občanskému sdružení Czech Hospital, které jej předá panu učiteli působícímu v pákistánské horské vesničce Arandu. Díky příbramské Noci divadel se tak podařilo získat finanční prostředky na celoroční plat pana učitele Muhhamada Anwarema v celková částce 4.574 Kč.

Foto

(Zdroj Foto: Czech hospital)

Czech Hospital tímto děkuje všem zúčastněným za vstřícnost a ochotu pomoci. Jmenovitě pak panu řediteli Gymnázia pod Svatou Horou (GSHPB) Mgr. Pavlu Sedláčkovi, zástupci ředitele Mgr. Pavlu Karnetovi, kteří vyjádřili myšlence pomoci "škole školou" podporu a ve velmi krátké době zařídili, aby s projektem byli seznámeni jejich studenti, Mgr. Tomáši Bílkovi za nadšení, čas a koordinaci sbírky s Divadlem A. Dvořáka Příbram, ale také všem učitelům z GSHPB, kteří přispěli též.

Peníze od Mgr. Tomáše Bílka osobně převezme Dina Štěrbová, zakladatelka Czech Hospital, o. s. na vernisáži „Czech Hospital Nemocnice na konci světa“ v Senátu ČR dne 3. prosince 2014.

Pákistánský učitel Muhhamad Anware se ve svých osmnácti letech stal prvním obyvatelem horní poloviny údolí Basho, který dosáhl maturity a s certifikátem se vrátil do své vísky. Chtěl své znalosti předávat dále, ale v Arandu nebyla škola a tak začal děti i dospělé zájemce vyučovat u sebe doma.

V devadesátých letech si jeho úsilí povšiml politik Rádža Azám a nechal v Arandu postavit první školu. Ta měla od začátku pouze jednu třídu a byla svou kapacitou nedostačující.

Občanské sdružení Czech Hospital působící v oblasti od roku 2007 primárně z důvodu stavby a uvedení do provozu nemocnice v Arandu slíbilo Anwaremu, že se s tím časem pokusí "něco udělat". Svých slov dostálo v roce 2012.

"Toužili jsme, samozřejmě, zlepšit zdejší situaci i v dostupnosti vzdělání, protože bylo nad slunce jasnější, že místní jednotřídní škola (jediná pro cca 300 dětí ve školním věku) a v ní působící jediný dobrovolný učitel je výsměchem i hanbou celé civilizace. Anwar za posledních dvacet let buď nepobíral žádný učitelský plat, anebo plat naprosto nedostačující, podle toho, kolik peněz zrovna měla pákistánská nadace podporující neoficiální školy. Může proto učit pouze tehdy, není-li jinými povinnostmi odvelen na svoje pole, pastviny, či k jiným životně důležitým činnostem v zájmu přežití jeho vlastní rodiny.
Z dané situace pro nás postupně vykrystalizovaly v tomto směru dva úkoly:
1. Pro začátek sehnat někoho, kdo by postavil školu novou nebo zrekonstruoval tu stávající.
2. Získat pro Arandu alespoň jednoho státem placeného učitele, nejlépe, kdyby to mohl být stávající dobrovolník Anwar, anebo některý z jím vychovaných maturantů.
Protože druhý z úkolů je v Pakistánu typickým během na dlouhou trať a není v našich silách (jako cizinců) jej rozhodnout, řešíme to prozatím nesystémově. Každý rok necháváme z prostředků nadace část peněz na přilepšení Anwarova učitelského platu."
říká Dina Štěrbová. Více se s celým příběhem můžete seznámit na webových stránkách:

www.czechhospital.cz
www.lezec.cz

Za podporu a ochotu pomoci děkuje Czech Hospital o. s. též příbramské ZŠ Školní, jmenovitě pak paní ředitelce Mgr. Daně Křápkové, Mgr. Evě Teclové a p. Janě Kabátové a firmě Špina a synové spol. s r. o.


Petra Michvocíková ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

Doporučujeme!

Spolek ve čtvrtek

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka