www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Město Příbram se minulý týden zapojilo do celokrajského cvičení „Blackout 2018“

2018-09-10 09:20:51 | Město Příbram, Pavlína Svobodová, DiS. ©

Cílem taktického cvičení bylo prověřit připravenost orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů a organizací na plošný výpadek dodávek elektřiny, takzvaný Blackout. Do cvičení, které z hlediska svého rozsahu patřilo v dosavadní historii kraje k největším, se zapojily složky IZS, obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice i ústřední správní úřady a státní organizace.

Foto

Město Příbram se minulý týden zapojilo do celokrajského cvičení „Blackout 2018“.
(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová, DiS. ©)

Cvičení se odehrávala na pracovištích krizových štábů jednotlivých složek IZS i v terénu. Město Příbram se zapojilo do cvičení jak formou cvičného zasedání Krizového štábu ORP Příbram (předseda Bezpečnostní rady a Krizového štábu je příbramský starosta Jindřich Vařeka) v prostoru HZS Příbram ve Školní ulici, tak formou vyplnění dotazníku týkajícího se zhodnocení energetické odolnosti a dopadů krizové situace při narušení dodávky elektrické energie velkého rozsahu pro obce Středočeského kraje.

Vyhodnocení cvičení nebude podle vyjádření Středočeského kraje jednoduchým úkolem. Kraj ve spolupráci s HZS Středočeského kraje a dalšími zapojenými subjekty, po vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření v území a dle získaných informací z průběhu cvičení, zpracuje vyhodnocení s návrhy technických, personálních i organizačních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, k zodolnění komunikačních a informačních systémů, a ke zlepšení energetické soběstačnosti.

Vyhodnocení bude následně předloženo k projednání v Bezpečnostní radě kraje a v Komisi Rady kraje pro bezpečnost a IZS.Město Příbram, Pavlína Svobodová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka