www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Kraj vyčlenil 2,7 milionů korun na rozvoj destinačního managementu

2018-09-05 09:58:48 | Středočeský kraj, Lenertová N. a Denemark Nováček Jan ©

Zastupitelé schválili program na podporu destinačního managementu, v jehož rámci má být po splnění podmínek vyplaceno celkově až 2,7 milionů korun. Úkolem organizací takzvaného destinačního managementu je rozvíjet cestovní ruch v jednotlivých regionech.

Foto

Brdy, jezírko Pod Tokem.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

„Podpora destinačního managementu je důležitá, protože vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a přivádí turisty do jednotlivých regionů. Investice do této oblasti se proto finančně vyplácí a vrací se nám,“,/em> říká Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu.

V současné době v České republice funguje destinační management na úrovni turistických regionů a turistických oblastí. Pro marketingové účely byly agenturou CzechTourism definovány marketingové turistické regiony a oblasti. Dle oficiální rajonizace agentury CzechTourism je Středočeský kraj v současnosti jako celek turistickým regionem „Okolí Prahy“ s členěním na turistické oblasti Střední Čechy - západ, Střední Čechy – jihovýchod – Krok od Prahy a Střední Čechy – severovýchod – Polabí. Výjimkou je Český ráj, který je samostatným turistickým regionem, avšak do Středočeského kraje spadá jen z části v rámci okresu Mladá Boleslav.

Od roku 2017 byly Ministerstvem pro místní rozvoj a agenturou CzechTourism připravovány nové podmínky pro podporu destinačního managementu, tzv. Kategorizace organizací destinačního managementu. Výsledkem tohoto systému je nový 4 úrovňový systém organizace destinačního managementu, kterému je vhodné se na krajské úrovni přizpůsobit.
Program, který schválili zastupitelé, by měl pomoci právě s tím, aby se organizace destinačního managementu této kategorizaci přizpůsobily. Výše dotace pro jednotlivé subjekty se budou pohybovat od 50 tisíc korun po 300 tisíc korun. Termín pro podávání žádostí o dotaci byl v programu stanoven na 10. 9. – 24. 9. 2018.

Výše dotace je stanovena pro lokální a oblastní DMO pro jednotlivé žadatele následovně:

1. Výše dotace je určena následovně pro oblastní DMO působící ve Středočeském kraji:
- 300 000 Kč obdrží každý oprávněný žadatel (DMO), který podá řádně vyplněnou žádost o dotaci, působící na území Středočeského kraje, splňuje podmínky oprávněného žadatele a použije finanční prostředky na úhradu způsobilých výdajů uvedených v článku 7 odst. 1 Programu.
- 100 000 Kč dále obdrží oprávněný žadatel (DMO), který předloží řádnou registraci DMO na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

2. Výše dotace je určena následovně pro oblastní DMO působící z části ve Středočeském kraji a
z části v kraji jiném:

- 150 000 Kč obdrží každý oprávněný žadatel (DMO), který podá řádně vyplněnou žádost o dotaci, působící na území Středočeského kraje, splňuje podmínky oprávněného žadatele a použije finanční prostředky na úhradu způsobilých výdajů uvedených v článku 7 odst. 1 Programu.
- 50 000 Kč dále obdrží oprávněný žadatel (DMO), který předloží řádnou registraci DMO na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR .

3. Výše dotace pro lokální DMO pro rok 2018 je určena následovně:
- 50 000 Kč obdrží každý oprávněný žadatel (DMO), který podá řádně vyplněnou žádost o dotaci, působící na území Středočeského kraje, splňuje podmínky oprávněného žadatele použije finanční prostředky na úhradu způsobilých výdajů uvedených v článku 7 odst. 1 Programu.
- 50 000 Kč obdrží oprávněný žadatel (DMO), který předloží řádnou registraci DMO na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.


Středočeský kraj, Lenertová N. a Denemark Nováček Jan ©