www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Kadeřábkův den letos patřil kontroverzím současné medicíny

2018-06-26 07:42:47 | Oblastní nemocnice Příbram, Bc. Martin Janota ©

Otázky etiky, práva a ekonomiky v medicíně řešily přednášky v rámci devátého ročníku vzdělávací akce Kadeřábkův den. Ta se letos konala v Oblastní nemocnici v Příbrami na počest prvního primáře interního oddělení MUDr. Františka Kadeřábka.

Foto

Kadeřábkův den letos patřil kontroverzím současné medicíny.
(Oblastní nemocnice Příbram, Bc. Martin Janota)

Hned v úvodu předal ředitel zdejší nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada medaile lékařům a zdravotním sestrám, kteří se významně zasloužili o rozvoj nemocnice a zdravotnictví na Příbramsku. Mezi oceněnými byla vrchní sestra očního oddělení Jana Hrabáková, bývalá vrchní sestra ARO Ludmila Prokopová, primář MVDr. Petr Ježek, MUDr. Eugenie Michovská, MUDr. Milada Maňhalová, MUDr. Daniela Pulgertová, MUDr. Jindřich Kaňa, MUDr. Josef Rejlek a MUDr. Martin Zahradník.

„S úrovní přednášek, dodržením časů vymezených na přednášky, stejně tak i se slavnostní Kadeřábkovou přednáškou jsem byl maximálně spokojen. Vysoce zhodnotili úroveň Kadeřábkova dne všichni přednášející, především paní docentka Drábková, která se přednáškových dnů účastní opakovaně,“ zhodnotil úroveň přednášek organizátor odborné části MUDr. Martin Polák z ON Příbram, který očekával na přednáškách větší účast.

Příští rok se bude konat výroční X. Kadeřábkův den, které by se měl protáhnout do dvou dnů. Ten se tematicky bude věnovat úspěchům, kterých se podařilo dosáhnout během minulých deseti letech spolu se spolupracujícími pracovišti, především pak z VFN, NNH, FN Motol, IKEM a dalšími. Přednášet budou jak lékaři a sestry z těchto pracovišť, tak lékaři a sestry z příbramské nemocnice.

„Další ročníky již přenechám někomu ze svých kolegů a bude na něm, jak dále tuto tradici bude dále rozvíjet,“ říká MUDr. Polák.

V příštím roce by také měla vyjít kniha o významných osobnostech příbramského zdravotnictví, včetně audio a videonahrávek se vzpomínkami žijících osobností nebo jejich potomků. Autorem této publikace je výše zmíněný MUDr. Martin Polák.

Bc. Martin Janota,
specialista pro styk s veřejností


Oblastní nemocnice Příbram, Bc. Martin Janota ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka