www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Dnes odpoledne proběhne důležitá beseda o jihovýchodním obchvatu - přenos ON-LINE

2018-02-20 10:18:00 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Problém výstavby jihovýchodního obchvatu Příbrami se řeší zhruba od roku 1996. Příbramské zastupitelstvo tehdy předloženou variantu obchvatu západního (zhruba Dolní Obora - Podlesí - dále podél toku Litavky) neprohlasovalo. Poté se tedy logicky začalo hovořit o variantě obchvatu jihovýchodního. Od té doby uplynulo 22 let. Beseda se koná dnes, 20.2.2018 od 17 hodin v jednacím sále ředitelství Rudných dolů.

Foto

Fotografie, dnes už historická z 16. října 2006, kdy se slavnostně otevírala Evropská výpadovka navazující na západní obchvat obce Dubno. Zhruba v těchto místech by měla v budoucnu navazovat 3. část plánovaného jihovýchodního obchvatu. Na snímku je vidět tehdejší starosta Příbrami Ing. Ivan Fuksa (s mikrofonem v ruce). Vpravo stojí tehdejší starosta Dubna František Vacek (který za několik měsíců poté zemřel).
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Stavba jihovýchodního obchvatu je rozdělena na 3. etapy:
1. etapa, Nová Hospoda - Brod
2. etapa: Brod - Bohutín
3. etapa: krátká spojka z Nové Hospody na Evropskou

V současné době je aktuální 2. část, která by se dle ministra dopravy Dana Ťoka měla začít budovat od roku 2020. Jako každá takováto liniová stavba bude muset konsensuálně vyřešit řadu často protichůdných zájmů, a to zejména:

a) zájem města Příbrami jako celku
b) zájem částí města, které jsou přetížené dopravou natolik, že je pro ně vybudování obchvatu naprostou nutností, viz zejména Březové Hory, ulice Rožmitálská a Husova
c) zájem okrajových částí města, jež plánovaný jihovýchodní obchvat může ovlivnit také negativně, viz petice osadních výborů
d) partikulární zájmy majitelů nemovitostí a pozemků se stavbou související

Z tohoto zájmového trsu není pochopitelně zrovna příliš lehké a někdy ani možné dobrat se nějakého kompromisu. To se zcela jistě promítne také v dnešní besedě. Tady patrně platí Aristotelova myšlenka, že dobro celku je větší než dobro jednotlivce. Realizace jihovýchodního obchvatu totiž život Příbramanů nepochybně zásadně ovlivní, a to na dlouhá desetiletí.

Avizovaní účastníci besedy

Valbek, spol. s r. o. ateliér Dopravní stavby:
Alena Landová
Miroslav Hanzl, projektanti

Ministerstvo dopravy ČR:
Ing. Johana Svobodová z odboru strategie,
Ing. Soukupová, vedoucí oddělení územních plánů odboru infrastruktury
Ing. Kališ ze stejného odboru

Ředitelství silnic a dálnic – závod Praha:
Ing. Josef Jacko, investiční referent

Vedení města Příbrami:
Ing. Jindřich Vařeka - starosta
Mgr. Václav Švenda - místostarosta

Samostatné oddělení silničního hospodářství:
  Ing. Zuzana Štěrbová


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2018-02-22 17:24:52 IP: 194.228.32.***
Myslím, že nejde o to, aby 1. část byla první, ale aby se budovala +- souběžně, resp. - a to mi přijde jako větší riziko - aby na ni vůbec došlo. Já osobně nemám nic proti 2. etapě, jen bych se rád dočkal i etapy první. Ad "bez dýchání škodlivin" - pokud to bylo k mému komentáři, měl jsem na mysli celkové ekologické dopady. Smrádek z výfuku vlastního auta člověk necítí ani v zácpě na náměstí TGM. Šlo mi o to, že na trase Brod-Skalka bude - bez 1. části obchvatu - trasa jak přes Milín, tak přes Milínskou delší, resp. pomalejší, což podle mě povede k vyšší spotřebě a vyšším emisím, oproti trase včetně 1. části obchvatu. Jednorázově 5 km a 10-20 Kč navíc nic není, ale při vynásobení celkovým denním provozem už to vychází jinak. Navíc se bez 1. části dle mého zvýší provoz na nám. TGM, což povede k další emisní zátěži "přímo pod nos". Tím nemíním nikomu říkat, kudy má jezdit, jen jsem zvědav, nakolik stát při zjišťování ekonomické návratnosti 1. etapy zohlední i tyto vlivy. Je-li jedním z hlavních důvodů budování obchvatů ekologičnost provozu a svedení tranzitní dopravy mimo centra měst, považuji za poněkud nešťastné, pokud by zde stát ve finále řekl "stačí jen 2. etapa, místo 1. etapy si dál "ekologicky" zajízdějte přes Milín nebo čaďte na náměstí". Nepřeji si kočkopsa, toť vše.
Autor:Řehořek , Vloženo: 2018-02-22 15:57:42 IP: 176.62.232.***
Musím souhlasit s panem Vackem, panem Srnkou . Argumenty těch kteří jsou proti projednávané části obchvatu mi připadají poněkud vágní a i částečně úsměvné. Vězte že ten projekt zpracovávali odborníci s přihlédnutím k nejlepší možné variantě . Pokud tedy dojde k výstavbě této části , bude to jen dobře pro obyvatele bydlící při současné komunikaci vedoucí od Dolní obory až po napojení na komunikaci za obcí Bohutín Já osobně taky využívám silnici R ( dálnici D) č.4 až k Milínu a následně na Zdaboř. Musím konstatovat že za dobu jízdy jedu plynule a bez dýchání škodlivin. Pokud by byla provedena nejdříve část z Nové Hospody směrem na Brod, pak nevím kam bude doprava směr Rožmitál a dále pokračovat. Snad ulicí Žežickou, popř. Rovnou a Drkolnovskou na Rožmitálskou což je ale nemyslitelné. Tak že nevidím problém v tom , začít stavět část od Brodu směr Bohutín jako první.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-02-22 15:51:33 IP: 194.213.41.***
Problematika 2. části JVO má širší dopady, než jen dotčený úsek - toto se mnozí snažili vyjádřit, ale ve většině případů spíše neúspěšně. Problematika celého JVO je taktéž mnohem širší a to i z důvodu avizovaného částečného souběhu (na besedě použito „vzájemného si konkurování“) 1. části ve vztahu k R4. Toto musí řešit specialisté a odborníci a doufám, že tato beseda jim dala dostatek námětů k přemýšlení. Určitě však nebude pro JVO cílovou skupinou tranzitní doprava z Prahy do Plzně, jak se nám na besedě snažil „podstrčit“ předseda dopravní komise pan Srnka. Pro Bc.: Váš postoj „doufám“ vychází z nepochopení celé problematiky JVO. Využívejme princip upřednostňování většiny, avšak s maximální mírou ochrany práv menšiny (demokracie). Jak na samotné besedě správně pan starosta pochopil, je třeba obyvatelům Brodu pomáhat a nacházet společná řešení, nikoliv je „převálcovat“ a jedeme dál. Reálné riziko ohrožení samotné realizace (i kdyby jen 2. části) by bylo veliké a toto by byla pro Příbram rána, z které by se dostávala opět několik dalších let. Pro Josef Vacek: souhlas, ale vedle hluku mi chybí řešení dopravně-bezpečnostních opatření + obdobná opatření v Lešeticích popř. na Slivici.
Autor:Bc. Vloženo: 2018-02-22 12:54:39 IP: 85.207.108.***
Já zrovna vím kde se vaše obří obec nachází. Kolik má domů a obyvatel? Kolik je tam těch dětí a invalidů? Strašíte a strašíte...jezdí se běžně u vás 200 nebo snad 300 km v hod? Jaká je nehodovost na té vaší "celorepublikově" slavné křižovatce? Berete si za rukojmí celé příbramské čtvrti kvůli 40 lidem...jste strašlivý sobec. Vy jste ten kdo v diskuzi si dovolil srovnávat Brod s Březovými Horami. A že můžou být vlastně v klidu a mlčet, že mají radary a semafory. Apelovat na vás "že se nestydíte" je zbytečné. Jedna babča ze zahrádek co by ráda přešla na zastávku stojí za teror půl města. "zahrádkáři sobě"...at ti od Litavky tehdy, nebo ti z Brodu dnes...hamba vám...
Autor:Ing. Petr Štěpánek Vloženo: 2018-02-22 11:10:27 IP: 109.72.12.***
Dobrý den, chtěl bych poděkovat všem, kteří si uvědomují problematickou situaci vlivu obchvatu pro obec Brod. Myslíme si, že současná a do budoucna naplánovaná situace místního úseku brodské křižovatky je úsudek lidí, kteří v životě nebyli a neví, kde obec Brod se nachází. Jelikož byli naše požadovaná ochranná opatření součástí etapy č.1, která se nebude realizovat a na kterých jsme při jednáních roky pracovali, jsou smetena pod stůl. Naplánovaná brodská zátěž je raritou, neboť si tvrdím říci, že na našem okrese, či kraji se nikdy doposud nevyskytla. Pokud mají děti, občané, invalidé překonat kritický úsek k zastávce v šířce pěti pruhů při rychlosti projíždějících 90 km/h (skutečnot je i 150-200 km/h) a hustotě provozu zatím 13000 za jeden den, jde o nadlidský a ne vždy úspěšný výkon. Proto se místní křižovatce říká oprávněně brodská ruleta bez výsledku úspěchu. Myslíme si, že projekt JV obchvatu by se měl dívat i do budoucnosti a řešit vazbu ve vztahu s budoucím nakládáním a realizací odvalů. Pokud politická situace a regionální surovinová politika kameniva dá odvalům zelenou, bude se kamenivo zpracovávat a rozvážet nákladní kamionovou dopravou. To ovlivní významné ekonomické díla jako např. výstavba dálnice z Hájů do jižních Čech, která je schválena a má svého investora. Vznikne situace, že na horizontu odvaluč.15 díky kamionové tranzitní dopravě spolu s drobnými odběrateli, dojde k vytvoření situace, kterou známe všichni v období žní u Primagry a.s. v Milíně, kde nedostatečná kapacita vážní soustavy, nízká předepsaná rychlost 10 km/h po odvalu a ostatní faktory vytvoří komplikované stání dopravy na silnici první třídy v obou směrech.
Autor:Bc. Vloženo: 2018-02-22 09:56:16 IP: 85.207.108.***
Celá slavná iniciativa Zdaboř at jde do háje...každý by rád obchvat ale nedejbože aby se přiblížil ke mě...Březové Hory a další části Příbramě už peklo snášeli dostatečně dlouho...mají splněno...ted je na řadě pár těch chatařů z Brodu a zdabořští...a naopak: je velmi chytré, když je třeba jen jeden výstřel na jednu část obchvatu, udělat 2. část...dostavba části D4 to prostě změnila a basta...je to logické. A čistý průjezd by se dal omezit a regulovat obcí, aby se tranzit nahnal na D4...ale beztak je to fuk, stejně se nic stavět nebude. Pár zahrádkářů, kteří své zahrádky dostali za zásluhy a pár haléřů, vše blokují už od revoluce...
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-02-21 16:35:29 IP: 193.35.102.***
Největším poraženým v letité hře o vybudování jihovýchodního obchvatu města Příbram jsou prozatím obyvatelé Brodu. Ředitelství silnic a dálnic by proto mělo v rámci prosazení stavby vybudovat nejméně šestisetmetrovou protihlukovou stěnu,bez předběžných podmínek. Vybudování stěny bude podle mého názoru také jednou z podmínek Krajské hygieny pro povolení provozu budoucí II. etapy obchvatu. Město Příbram musí aktivněji než doposud vstoupit do jednání v této věci. Občané brodu si dlouhodobě stěžují na hluk, avšak doposud jim nebylo možné pomoci. Je proto nutné iniciovat jednání a zajistit na KHS Praha měření hluku. Pokud budou naměřené limity hluku prolomeny a správce komunikace bude muset na výstavbě protihlukových opatření začít pracovat. Jinak velkým osobním zklamáním pro mne včera bylo vystupování představitelů "zdabořské komunity" vlastníků pozemků a domů. Ti zcela nepokrytě hájili pouze svoje partikulární zájmy, bez snahy o kompromis. Bohužel pouze na úkor Březových Hor, Rynečku a jiných částí města.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2018-02-21 15:45:48 IP: 194.228.32.***
Pro p. Kubíka - co jsem měl možnost dohledat, původní úz. plán byl v tomto ohledu v r. 2011 změněn. Našel jsem jsem v textové příloze ke změně mj. toto: "Původní úsek vedoucí přes poddolované území a ochranné pásmo důlních děl se změnou č. 7 navrhuje k vypuštění." Podrobnosti viz web města pribram . eu/rozvoj-mesta-a-uzemni-plan/uzemni-plan.html (nutno smazat mezery kolem první tečky, zadávám takto, aby zůstala zachována podstatná část adresy) - změna č. 7, soubor "text projektant" Takže asi panovala obava, aby později nenastaly problémy s podložím, jako se to děje (dělo) na Březových Horách.
Autor:Pánek Vloženo: 2018-02-21 13:58:02 IP: 37.188.239.***
Debatu jsem ještě neměl možnost shlédnout, zatím se mi zdá, že největší starost o smysl a ekonomiku obchvatu mají ti občané, k jejímž domům se plánovaná komunikace přiblíží, byť si je mnozí postavili se znalostí územního plánu a tedy i předpokládané trasy.
Autor:Jiří Kubík Vloženo: 2018-02-21 12:07:35 IP: 185.220.101.***
Při včerejší debatě se jen ukázala nesmyslnost prozatímního dělání jen II. etapy JV obchvatu. To proč se nedělá I. etapa přes Padák, tak jak je to zakresleno v územním plánu nikdo nedokáže odpovědět. Komu vadí, že má vést obchvat tímto směrem? Dokáže na to někdo odpovědět?
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-02-21 09:27:12 IP: 176.98.110.***
Chtěl bych touto cestou poděkovat účastníkům včerejší besedy za vcelku (až na drobné výjimky) kultivovanou a nepolitickou diskusi. Takřka všichni pochopili, že budování jihovýchodního obchvatu je věc natolik vážná, s důsledky pro život občanů na desítky let, že se zde nepolitikařilo. Tato beseda evidentně měla smysl, a to nejen pro příbramské občany, ale také, a to je důležitější, pro hosty, kteří si takto mohli odnést řadu podnětů přímo z terénu. Cesta systematické a dlouhodobé diplomacie rozhodně přinese lepší výsledky, než cesta pokřiku a konfrontace. Nakonec bych rád zdůraznil, že kromě Březových Hor je tady potřeba pomoci zejména Brodu. Ten je opravdu osudem pronásledován (z jedná strany železniční trať, z druhé strany frekventovaná komunikace, nyní další zátěž plánovaným kruhovým objezdem, z další strany DIAMEM chystaná sanace vůbec největšího odvalu uranového průmyslu). Brodu je potřeba opravdu pomoci, jak to jenom bude možné.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2018-02-21 00:39:37 IP: 194.228.32.***
(Nejen) pro pana Řehořka - vyjádření Březohoráků i starosty Bohutína zaznělo. Obecně myslím, že odpor nebyl ani tak proti 2. části obchvatu jako proti tomu, že: a) Nejsou ze strany státu předem dostatečně zvažovány dopady zprovoznění jen poloviny obchvatu na provoz na navazujících komunikacích (Brod, Milínská). b) Není jisté, zda bude dobudována 1. část obchvatu (Nová Hospoda - Brod). Dokud (pokud) 1. část nebude, pak silnice na náměstí TGM a v okolí budou (nejen) dle mého názoru ve špičce ještě více ucpané než dnes. Je naprosto v pořádku a vítám, že zeslábne provoz přes Bohutín a Březové Hory. Chápu i obavy obyvatel Žezic a Brodu. Vadí mi ale jakási polovičatost, kdy se místo celého obchvatu bude (zřejmě) řešit jen jedna část, a pak se možná uvidí. Když už Příbram na obchvat čeká 30 let, což není možné ho udělat pořádně? Naznačený předpoklad (z besedy), že hodně řidičů bude i při absenci 1. části obchvatu jezdit od Brodu na D4 přes Milín, je podle mě nedostatečně podložený. Samozřejmě část řidičů tak jezdit bude (někdo tak jezdí už dnes), ale dle informací z diskuse je časová úspora sporná. Další otázka je, zda vzhledem k rozdílu ve vzdálenosti (4,5 km navíc okolo Milína) bude spotřeba paliva vyšší při plynulé jízdě přes Milín, nebo při částečné jízdě krokem přes centrum. Osobně se domnívám, že je to rozhodování mezi dvěma špatnými variantami, kdy se "už předem" zapomíná či rezignuje na variantu nejlepší (z variant možných), a to vybudování obchvatu v celém rozsahu. Až vybudování 1. části, včetně realizace přípojky Drupol-Sázky, podle mě dostatečně uleví dopravě přes staré centrum, kterou dnes způsobuje nejen tranzitní přeprava, ale i pohyb vozidel ze sídliště (rámcově od Školní po ul. 28. října) směrem na D4 - tato vozidla by pak přes Sázky plynule najela na obchvat. K tomu ještě podotknu, že problém Nové Hospody i hromadění kruhových objezdů na Evropské ulici (dle současných záměrů) by dle mého názoru bylo možné vyřešit např. tak, že 1. část obchvatu by (při jízdě od Brodu) zhruba po 3 km přecházela (po potřebných úpravách) na dnešní silnici 118 a poté se napojila na D4. Už jen poslední poznámka, zajímalo by mě, zda by (v případě, že bude dokončen celý obchvat) nešlo přetížené silnici v Brodě částečně ulevit tím, že 1. část obchvatu by byla mezi Ornovým mlýnem a Dorysem vedena souběžně se stávající komunikací (napojila by se na zamýšlený kruhový objezd u Ornova mlýna, vedla by podél severovýchodního okraje stávající silnice a u Dorysu by po mostě překřížila odbočku k šachtě 5 a dále pokračovala dle původního plánu). Výhodou takového řešení by byl i menší počet křižovatek v 1. části obchvatu.
Autor:Řehořek Vloženo: 2018-02-20 20:24:23 IP: 176.62.232.***
V té diskuzi mi bohužel chybělo vyjádření občanů Březových Hor, Bohutína s částí Vysoké Pece vč. Havírny. Dále musím konstatovat že diskutující proti části 2 obchvatu mne nepřesvědčili co se týká jak hlučnosti, tak prašnosti a údajných jiných negativ . Ona ta vozovka je skutečně v dostatečné vzdálenosti od rezidenční zástavby ( krom místa nezpevněné křížení cesty od Červené do Žežic ) Tak neřešte zda je to obchvat nebo spojovací silnice a snažte se pomoci lidem bydlícím při současné komunikaci a snažte se odlehčit průtah aut městem .

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka