www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje požárně bezpečnostní normy, vedení města hledá řešení

2017-11-01 07:28:33 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Ze souhrnné zprávy z kontrol Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (HZS) zaměřených na domy s pečovatelskou službou vyplývá, že dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje podmínky protipožární normy bezpečnosti, navíc je podle této zprávy budova již od roku 1982 užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Vedení města Příbrami se touto záležitostí intenzivně zabývá a hledá východisko, jak situaci řešit. Rada města bude v této věci jednat 20. listopadu.

Foto

Dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje požárně bezpečnostní normy, vedení města hledá řešení.
(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová ©)

Z celkového šetření HZS vyplynulo, že dům, ve kterém je 72 bytových jednotek, zkolaudovaný v roce 1965, byl od roku 1982 z rozhodnutí tehdejší rady města, která jej vyčlenila jako dům s pečovatelskou službou, provozován v rozporu s kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Již v té době nebyly splněny příslušné podmínky pro provozování zdravotnického zařízení.

„Budova v Hradební ulici, a to bez ohledu na požadavky hasičů, rekonstrukci potřebuje v každém případě,“ uvedl k situaci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že dílčí opravy ve společných prostorách domu v majetku města začaly již v roce 2015. „Byla dokončena rekonstrukce původního osobního výtahu, v těchto dnech je kolaudováno opravené centrální schodiště s novým protiskluzovým povrchem, ve společných prostorách byla vyměněna okna, podlahová krytina a upraveny povrchy stěn,“ doplňuje starostu místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková. Rekonstrukci podle obou potřebuje nejen budova jako taková, ale i samotné byty. V plánu je výměna rozvodů elektřiny, vody a odpadů a opravovat se bude i střecha, pavlače a svody dešťových a odpadních vod.

Přísné požadavky na provoz domu s pečovatelskou službou

Pokud by však i do budoucna měla být tato pětipatrová budova užívána v režimu domova s pečovatelskou službou podle požadavků HZS, musela by mít navíc evakuační výtah a musela by také splňovat další zvláštní požadavky na únikové cesty. Vstupní dveře do bytů by současně musely splňovat podmínku protipožární i kouřotěsnou. Žádná z těchto podmínek v případě domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici však v současné chvíli splněna není. Navíc chybí požární klapky a jiná technická zařízení jako je například elektrická požární signalizace.

„Vzhledem k těmto přísným požadavkům hasičů bychom byli nuceni provést náročné stavební úpravy a rekonstrukce, které by musely odpovídat všem požadovaným normám pro provoz zdravotnického zařízení. To by samozřejmě vyžadovalo obří investiční náklady,“ vysvětluje dále starosta s tím, že momentálně se všechny zúčastněné složky snaží najít řešení. „Pro zajištění podmínek v případě provozu pečovatelské služby v této budově byla HZS stanovena lhůta pro provedení požadovaných úprav do tří let,“ doplnil.

Dvě možná řešení situace

První z variant počítá se zachováním režimu domova s pečovatelskou službou, ve které se přistoupí k rekonstrukci celého objektu podle projektové dokumentace, která bude vycházet z požadavků HZS na dodržování protipožárních předpisů platných pro zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou. Teprve po rekonstrukci bude možné rekolaudovat bytový dům na dům s pečovatelskou službou.

„Vzhledem k charakteru a skladbě obyvatel takového domu jsou na domy s pečovatelskou službou kladeny daleko přísnější požadavky než na běžné bytové domy,“ znovu připomněla místostarostka. Předběžná cena této rekonstrukce podle ní ještě není stanovena, ale hrubý předpoklad je 10-20 milionů korun s tím, že by se financování mohlo rozložit do tří let.

Jako další připadá v úvahu varianta, kdy provoz domova s pečovatelskou službou bude zrušen s tím, že by se z něj stal bytový dům, na jehož rekonstrukci již nejsou kladeny tak vysoké požadavky stran HZS. „Tato varianta nás samozřejmě nezbavuje povinnosti zajištění bezpečnosti a péče o stávající nájemníky tohoto domu. Poskytování pečovatelské služby by bylo zachováno formou terénní služby, nájemné by zůstalo ve stejné výši a rekonstrukce domu by dále pokračovala podle plánu,“ informovala dále Alena Ženíšková. Podle ní se v této variantě počítá se i se zachováním pozice vrátného. Zdůrazňuje, že pro vedení města by mělo být nejdůležitější zajištění bezpečnosti nájemníků.

„Jsem si vědom toho, že pouhou změnou statusu se bezpečnost nájemníků, z nichž je většina starších 65 let, nezlepší. Pokud rada města přistoupí k variantě změny na bytový dům, bude nezbytné přednostně nabídnout nájemníkům domova s pečovatelskou službou v Hradební ulici místa ve zbylých domovech s pečovatelskou službou v Příbrami,“ zdůraznil starosta Jindřich Vařeka s vysvětlením, že měsíčně se v těchto domech uvolňuje zhruba tři až čtyři bytů.

„Já osobně se jednoznačně přikláním k tomu, aby dům v Hradební ulici zůstal v režimu domova s pečovatelskou službou a abychom jej zrekonstruovali tak, aby vyhovoval všem požadovaným normám,“ dodala na závěr místostarostka Alena Ženíšková.

V této věci se již vedení města s nájemníky domu setkalo, informovalo je o všech aspektech této záležitosti a hlavně si vyposlechlo všechny jejich námitky a připomínky. Podrobně se touto situací bude rada města zabývat na svém jednání v pondělí 20. listopadu, kdy se bude muset rozhodnout pro jednu z avizovaných variant.


Domy s pečovatelskou službou v Příbrami

V Brodské ulici jsou 3, V ulici Jana Drdy 1, v ulici Průběžná 1 a v ulici Hradební 1. Celkem se jedná o 303 bytů.


Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí


Město Příbram, Pavlína Svobodová ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:tonda Vloženo: 2017-11-03 19:43:47 IP: 176.98.110.***
nic ve zlém , ale myslím a vím že kontroly se dělají každý rok. o ze strany HZS nebyl žádný podnět? jak tedy kontroly probíhaly?Kdo za to nese odpovědnost?Děkuji za odpověd.
Autor:tonda Vloženo: 2017-11-02 18:27:10 IP: 176.98.110.***
dobrý večer všem.máte pravdu p. Vacek a spol.strká hlavu do písku.Jako bývalý starosta, musel tyto zprávy dostáva´t na stůl, tak jako starosta p.Řihák,ale oni řešili jiné věci..........Tak se nedivme.Oni dva panové řešil,jiné tzv.problémy.p.Řihák vyměny pozemků a jeich odkup a p.Vacek teplárnu.Na DSP nebyl čas.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2017-11-01 15:00:35 IP: 95.105.59.***
Pane Vacku, citovaný zákon č. 133/1985 Sb. sice vznikl za socialismu, to máte pravdu, ale zaznamenal řadu aktualizací a je platný dodnes, což jste zapomněl zmínit. Je tedy stále, jsa novelizován, základním předpisem o požární ochraně. Samozřejmě k němu byly vydány prováděcí předpisy, zejména vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. A dále, pochopitelně samospráva se nemůže zříci zodpovědnosti za něco, co (třeba i skrze svoji příspěvkovou organizaci) provozuje, jako je typicky dům s pečovatelskou službou. Tuto zodpovědnost z ní nikdo sejmout nemůže. Opravdu bych se divil, že by kontrolní orgán samosprávě neoznámil, že dům s pečovatelskou službou revizí opakovaně neprošel.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-11-01 11:55:45 IP: 193.35.102.***
Požární bezpečnost staveb- budov zdravotnických zařízení a sociální péče se řídí podle platných norem vydaných po roce 2006 a dalších novelizací vydaných po roce 2013. Tedy nikoliv podle zákona 133/1985 Sb. o požární bezpečnosti z doby socialismu. Navíc se jedná typicky o přenesený výkon státní správy v oblasti povolování staveb a požární bezpečnosti. Předpokládám proto, že na uvedený objekt musely být pravidelně vydávány periodické revizní zprávy v oblasti elektro, plynu, a požární bezpečnosti. Je velmi nepravděpodobné, že by tyto důležité revize nebyly vykonávány. Pokud by se tak nestalo, šlo by o selhání orgánů státní správy, které mají věc v rámci své přenesené působnosti řešit. Proto svalování viny za vzniklý stav na politické reprezentace města, které vykonávaly typicky samosprávnou činnost, není na místě. A skutečnost, že objekt nevyhovuje novým zpřísněným předpisům, je sice věc nepříjemná, ale majitel objektu, tedy město Příbram ji musí vyřešit.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2017-11-01 09:12:02 IP: 95.105.59.***
Provoz poskytovatelů služeb pro seniory se řadí mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. To už je desítky let známá věc (zákon č. 133/1985 Sb. o požární bezpečnosti). Že se to za komančů neřešilo nepřekvapí, ale co v tom udělaly minulé politické garnitury na příbramské radnici? Nejen že to je další z desítek kostlivců, který vylezl ze skříně, ale troufám si tvrdit, že jde o hrubé a nezodpovědné zanedbání. Ono je to tak, že když se dělá hlavně politika, na takovéhle "lapálie" už pak opravdu nezbude čas.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka